8.5.20

MŠMT: Ochrana zdraví na středních školách, konzervatořích a vyšších odborných školách v průběhu přijímacích zkoušek, maturitních zkoušek, závěrečných zkoušek a absolutorií 2019/2020

Tento materiál se vztahuje na provozní podmínky středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol pro vykonání přijímací zkoušky, maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky a absolutoria. V případě nezletilých žáků platí, že v rozhodných situacích, které se týkají jejich práv a povinností, je důležité vedle komunikace s nezletilým žákem komunikovat také s jeho zákonným zástupcem. Tento materiál stanoví pouze ty provozní podmínky, které se liší (či jsou stanoveny nad rámec) od standardních podmínek vyplývajících ze školských, hygienických, pracovněprávních a dalších předpisů. Žákem se pro tento materiál rozumí i student VOŠ.


Žádné komentáře:

Okomentovat