25.5.20

MŠMT: Další etapy rozvolňování ve školách od 1. a 8. června

V souladu s harmonogramem uvolňování opatření ve školách, který představil ministr školství již 14. dubna 2020, vláda dnes na svém jednání schválila:
  • možnost realizace praktického vyučování ve středních školách a konzervatořích, a to v období od 1. do 30. června 2020 – jedná se o možnost (nabídku) pro školy, přičemž je na konkrétních personálních, materiálních a prostorových podmínkách každé školy, zda této možnosti využije, v jakém rozsahu a jakým způsobem (například pouze v některých oborech vzdělání, ve vybraných ročnících, na pracovištích některých spolupracujících firem apod.). Účast žáků bude dobrovolná.
  • možnost realizace občasných vzdělávacích a socializačních aktivit pro žáky druhých stupňů základních škol, žáků středních a studentů vyšších odborných škol mimo závěrečné ročníky, a to v období od 8. do 30. června 2020. Jedná se o možnost (nabídku) pro školy, přičemž je na konkrétních personálních, materiálních a prostorových podmínkách každé školy, zda této možnosti využije, v jakém rozsahu a jakým způsobem. Nepůjde tedy o fungování v obdobném režimu, jako je tomu u 1. stupňů základních škol, ale spíše o možnost konání konzultací či třídnických hodin. Pokud nebude v personálních a prostorových podmínkách školy toto zajistit, není povinností školy tyto aktivity realizovat. Účast žáků bude dobrovolná a nemusí se jednat o každodenní provoz.

Nad rámec původního harmonogramu uvolňování opatření ve školách, ovšem v návaznosti na odborné diskuse k potřebnosti umožnění prezenční podpory vzdělávání i pro žáky se zdravotním postižením, schválila vláda možnost otevření i druhé části speciálních základních škol (určených pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, autismem či závažnými vývojovými poruchami chování, a základní školy speciální a děti přípravného stupně základní školy speciální), a to v období od 1. do 30. června 2020. Účast žáků bude opět dobrovolná a bude podmíněna podpisem upraveného čestného prohlášení ze strany rodiče. Vláda tak vyslyšela i hlasy rodičů dětí s poruchou autistického spektra a dalšími výše uvedenými hendikepy.

Podrobnější informace budou zveřejněny na webu MŠMT a rozeslány školám.

Více k harmonogramu rozvolňování v oblasti školství naleznete ZDE.

7 komentářů:

Jana Karvaiová řekl(a)...

Výborně- specky mají celé 4 dny na to dát vědět rodičům, zjistit odpovědi a poté hledat dva dny na netu tzv. Upravené čestné prohlášení.

Lexxa řekl(a)...

To teda dali speckám a jejich ředitelům hodně času na přípravu. To je nepředstavitelná arogance všech "rozhodovatelů" vůči těmto školám. A taky dobře víme, že vláda vyslyšela hlas ČOSIVu a přebujelé lidskoprávní sekce úřadu ombudsmana, kteří se zase začali ohánět diskriminací.
A ještě by mne zajímalo, kolik hlasů je třeba, aby vláda slyšela i na "jiné" argumenty?

Radek Sárközi řekl(a)...

Proč to nevyhlásili až 31. 5. 2020?

Pepa řekl(a)...

Na 31. 5. 2020 mají připravenou nikoliv nevýznamnou novelu :-)

Martin Švejnoha řekl(a)...

Prosím, víte pod jakým číslem je tento návrh uzákoněn? Dle usnesení č. 491 (220/2020) je stále osobní přítomnost některých žáků zakázána. Děkuji.

arrra řekl(a)...

Tady se na zákony vůbec nehraje! Distanční výuka na ZŠ jako přímá pedagogická činnost uzákoněna taky není. Takže učitelé dělali všechno jaksi v rámci dobrovolnosti v rámci nepřímé pedagogické činnosti:) https://www.idnes.cz/finance/financni-radce/home-office-pedagogove-skoly-prace-z-domova-koronavirus-epidemie-zaci-vyuka-narok.A200506_110259_viteze_sov, http://www.pedagogicke.info/2020/05/michael-canov-o-dobrovolne-skolni.html

Unknown řekl(a)...

A platí otevření pro specky od 1.6.2020 i pro 2. stupně specek,
nebo 2. stupeň specky až od 8.6.?

Okomentovat