5.5.20

Eva Presová: Žáci v rouškách? Pro školy svízel

Zatímco děti v mateřských školách byly od nošení roušek osvobozeny, žáci na základních a středních školách je po jejich částečném otevření 11. května musí podle ministerstva školství mít ve společných prostorách a při práci ve skupině. Podle řady učitelů a ředitelů to v praxi nebude fungovat.


Z článku v deníku Lidové noviny vybíráme:

„Stávající návrh byl koncipován tak, aby docházelo v kolektivu školní skupiny k dodržování základních epidemiologických pravidel. V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup nejméně 1,5 metru, což lze při výuce zajistit i vzhledem k požadavku na dodržení zásady jednoho žáka v lavici,“ uvedlo na dotaz LN ministerstvo zdravotnictví.

Nebezpečí kontaminace Pedagogové vidí ale u používání roušek řadu problémů, třeba i při jejich opětném nandávání a sundávání. „Problém bude s jejich kontaminací, pokud je žáci budou sundávat a opět nasazovat dle pohybu po škole,“ řekl LN ředitel Integrované střední školy Mladá Boleslav Štefan Klíma. Podle ministerstva školství si žák musí přinést do školy nejméně dvě roušky na den.(...)

Podle mnohých učitelů není reálné ani dodržování předepsaných odstupů mezi žáky. „Zajistit dodržování dvoumetrových rozestupů mezi žáky ve třídě je reálné, ale není to reálné na chodbách, na toaletách a podobně. Žáci si mají před příchodem do třídy mýt ruce půl minuty, už tady se vytvoří fronta 15 žáků. Naprosto nereálné bude pro školy zajistit neshlukování žáků před školou, jak se v manuálech ministerstva požaduje. Školy to ani podle zákona dělat nesmí, to je v kompetenci policie,“ uvedl na dotaz LN za Pedagogickou komoru Radek Sárközi.

Při dodržení všech pokynů ministerstva je zatím téměř nereálné, aby školy zajistily pro děti obědy ve svých jídelnách, a to zejména kvůli oddělení jednotlivých školních skupin a rozestupů mezi dětmi. „Zorganizovat všechna hygienická opatření od mytí rukou, střídání žáků o přestávkách venku či na chodbě přes oddělené vydávání obědů, průběžnou dezinfekci až po řešení osobních hygienických potřeb bude velmi komplikované a zatěžující pro všechny ve škole,“ uvedli včera pro LN zástupci Českomoravského odborového svazu pracovníků školství.

Žádné komentáře:

Okomentovat