30.4.20

Michael Canov: Pokud vláda své usnesení č. 455 nezmění či nezruší, dopustí se studenti svojí přítomností ve škole za nouzového stavu trestného činu

Senátor Michael Canov komentuje na sociální síti Facebook informace z médií: "Pokud k nástupu do škol (byť třeba jen na konzultace) před ukončením nouzového stavu při existenci nezměněného usnesení vlády č. 455 vyzývají přímo z MŠMT, dopouští se trestného činu dotyční úředníci MŠMT příp. i samotný pan ministr."Celý komentář:

Upozornění: Dostávají se ke mě z mnoha míst informace, že učitelé oznamují maturantům, že mohou přijít 11. května do školy (toto datum bylo kdysi stanoveno v právně nezávazném harmonogramu). Jenže 23. dubna vydala vláda usnesení č. 455, kterým všem žákům ZŠ a SŠ ( tedy i maturantům) osobní přítomnost ve škole zakázala. Toto usnesení bylo přijato podle krizového zákona a tudíž platí po dobu nouzového stavu (minimálně tedy do 17. května). Pokud vláda své usnesení č. 455 nezmění či nezruší, dopustí se studenti svojí přítomností ve škole za nouzového stavu trestného činu dle § 153 trestního zákoníku. Stejně tak učitelé či ředitelé, kteří k tomuto trestnému činu vyzývají.

Dodatek: Pokud k nástupu do škol (byť třeba jen na konzultace) před ukončením nouzového stavu při existenci nezměněného usnesení vlády č. 455 vyzývají přímo z MŠMT, dopouští se trestného činu dotyční úředníci MŠMT příp. i samotný pan ministr.

Žádné komentáře:

Okomentovat