10.3.20

Web MŠMT nezvládá nápor, sledujte stránku MŠMT na sociální síti Facebook


Od zítřka platí další mimořádné opatření o uzavření základních, středních a vyšších odborných škol. Zatím se zákaz nevztahuje na školy mateřské, argumentuje se tím, že jde většinou spíš o menší kolektivy.
Přehled zpráv:

  • U nepedagogických pracovníků školy: není-li možné jim přidělovat práci, pak se jedná o překážky na straně zaměstnavatele.
  • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví se vztahuje jen na žáky a studenty. V případě pedagogických pracovníků ředitelům doporučujeme, aby jim přidělili práci, včetně práce z domova (např. ukládání úkolů dětem skrze elektronické nástroje, příprava na výuku) nebo mohou využít samostudia.
  • MŠMT doporučuje dokončit již probíhající pobyty žáků na akcích organizovaných školou (lyžařský kurz, škola v přírodě ad.). Na ty, které měly být zahájeny od zítřka, už se vztahuje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. 3. 2020
  • MŠMT doporučuje dokončit pobyt žáků na akcích organizovaných školou (lyžařské kurzy, školy v přírodě atd.) a na nové akce už nevyjíždět.


Žádné komentáře:

Okomentovat