20.3.20

Tajný Učitel: Výuka v čase korony aneb Proč je výuka online další ránou pro české školství

Premiér akčně zavřel školy s tím, že výuka bude probíhat přes internet. Nyní se nám, učitelům i žákům, dostává všelijaké pomoci s tímto řešením. Materiály, učebnice a portály zdarma, UčiTelka a podobné nástroje a náhražky se vyrojily jako houby po dešti. Vizionáři píší o nové příležitosti jak dostat moderní metody rychle do škol, učitelé se pomalu rozkoukávají v novém prostředí. Tato nouzová situace však sebou přináší mnohá nebezpečí.


Prvním negativem je, že čas strávený žáky sezením u obrazovky se navýší z už beztak alarmujících několika hodin na ještě víc, což se zabalí do honosného hávu "výuky". Tímto screentime časem se, jak známo, vytváří a posiluje návyk, zmenšuje se prostor pro zdravý pohyb na čerstvém vzduchu, zhoršuje se svalový tón, držení těla, prokrvení organizmu a metabolismus, což má dopady na imunitu a na zdraví vyvíjejícího se těla, nemluvě o dopadech na volní a sociální dovednosti či schopnost cíleně se soustředit na jednu aktivitu.

Dalším negativem je, že se u řad učitelů vytvoří rutina vytvářet, zadávat a kontrolovat úkoly přes internet. Je to poměrně snadný a rychlý způsob, jehož stinnou stránkou je, že úkoly je potřeba vypracovat pomocí počítače. Například u úkolu vypracovaného žákem na počítači, lze jen stěží rozeznat, kolik z té práce je původním, originálním výtvorem vypovídajícím o skutečném pochopení učiva a nakolik je to jednoduše plagiát. Toto bylo možné snadno zjistit osvědčeným způsobem otázek a odpovědí v hodině, ale při, dejme tomu, třicítce žáků na skajpu zároveň je to věru nelehký úkol.

Od zadávání úkolů a výuky přes internet je pak už jen krůček k programům, které jsou vytvořené tak, aby úkoly automaticky generovaly a hodnotily podobně, jako je tomu u nynějších didaktických testů. Role živého učitele se tak může stát vbrzku zcela redundantní. Výuka se tím redukuje na poskytnutí materiálu, samostudium, zadávání a hodnocení úkolů, Jelikož ze zkušenosti vím, že "odklikané" poznání je zhusta poznání povrchní a rychle zapomenuté, je pro mne současná situace, zejména pokud bude trvat déle, velice alarmující.

Učitelé v přímé výuce využívají mnoho způsobů upevnění látky. Je to například ruční zápis výkladu, či výsledků bádání, neboť se prokázalo, že akt ručního psaní a strukturování přehledného textu posiluje trvalé osvojení učiva. Nejdůležitější a nenahraditelnou součástí přímé výuky je schopnost učitele "číst" non verbální projevy žáků a vhodně na ně reagovat, změnit způsob či rychlost výkladu, dikci či tón hlasu, druh aktivity, zkrátka možnost, či lépe řečeno nutnost, přizpůsobit výuku momentálnímu rozpoložení žáků tak, aby byla co neúčinnější.

Uvědomuji si, že v době masové hrůzy z nákazy smrtícím virem, musí výuka nějak probíhat, nicméně způsob online výuky, zadávání a hodnocení úkolů lze přizpůsobit ověřenému faktu, že čím více se do výuky zapojí celá osobnost žáka, jeho tělo, jeho emoce a jeho rozum, tím více bude tato výuka efektivnější. Lze využívat skenery či mobilní telefony k ověření pořízení ručního zápisu látky do sešitů. Otázky k učivu lze strukturovat tak, aby byly otevřené a aby do určité míry vyžadovali samostatnou badatelskou práci žáka. Zkrátka lze pracovat tak, aby se klikací, cut and paste charakter online výuky co nejvíce kompenzoval skutečnými živými aktivitami.

Převzato z blogu autora Blog tajného učitele (Blog o vzdělávání, bez servítek).

4 komentáře:

Josef Soukal řekl(a)...

"Toto bylo možné snadno zjistit osvědčeným způsobem otázek a odpovědí v hodině"

Při třicítce žáků i jednominutové ověřování sebere prakticky všechen čas.

Chápu obavy autora, ale jakákoli domácí práce je prostě snadno hůře kontrolovatelná než práce školní.

Silvie A. řekl(a)...

Lze využívat skenery či mobilní telefony k ověření pořízení ručního zápisu látky do sešitů.

Zápis do sešitu? Není to příliš snadné? Nebyl by pan Tajný spokojenější, kdyby žáci svoje zápisky dloubali klínovým písmem do hliněných destiček a ty pak vypalovali?

Nicka Pytlik řekl(a)...

ověření pořízení ručního zápisu látky do sešitů

Zápis látky? Do sešitů? A jaké látky? A proč vůbec?
Je-li látka kvalitní bavlněná, mají se z ní šít roušky!!!

Ivo Mádr řekl(a)...

V mnoha bodech má Tajný učitel pravdu, ale v současnosti nelze jinak.

Okomentovat