1.3.20

SUMA: Stanovisko k příručkám Matika pro spolužáky.

Výbor Společnosti učitelů matematiky, pobočného spolku Jednoty českých matematiků a fyziků, schválil stanovisko k příručkám Matika pro spolužáky. Stanovisko publikujeme v plném znění.


V současné době se výuka matematiky stala předmětem řady diskusí. Jedním z často medializovaných témat se stal i projekt „Matika pro spolužáky“, který získal podporu médií i sponzorů. Podle těchto svépomocných příruček, které jsou chybně nazývány učebnice, dnes údajně vyučuje více než 220 středních škol v republice. Výbor Společnosti učitelů matematiky Jednoty českých matematiky a fyziků považuje za potřebné zdůraznit, že z hlediska nejen odborného (matematického), ale také metodického, jsou příručky plné chyb a rozhodně se nejedná o metodickou „revoluci“ ve výuce matematiky. Jde spíše o „kuchařské návody“ (navíc mnohdy nesprávné) na řešení typových příkladů, které mohou na první pohled působit na žáky přitažlivě, ale k rozvoji jejich myšlení rozhodně nepřispějí. Příručky zcela postrádají snahu o to, aby žáci problematice porozuměli a získali potřebný vhled do látky, a místo toho nabízejí návody psané stylem egyptských písařů před čtyřmi tisíci lety. Negativní stanovisko k výuce podle těchto materiálů vyjádřili i vyučující didaktiky matematiky z fakult připravujících učitele. Příručky, původně určené pro doučování spolužáků, jsou zcela nevyhovující pro kvalitní výuku matematiky.

Zájemce o problematiku odkazujeme na tři podrobné recenze zmiňovaných příruček od prof. Kuřiny z Přírodovědecké fakulty UHK (Učitel matematiky, 27(1), 2019; Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, 61(4), 2016; Učitel matematiky, 25(1), 2016), prof. Doboše z Ústavu matematických vied Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a otevřený dopis Slovenské matematické společnosti Jednoty slovenských matematiků a fyziků.

Zdroj: SUMA.JČMF.cz

5 komentářů:

Ondřej Šteffl řekl(a)...

"Jde spíše o „kuchařské návody“ (navíc mnohdy nesprávné) na řešení typových příkladů, které mohou na první pohled působit na žáky přitažlivě, ale k rozvoji jejich myšlení rozhodně nepřispějí. Příručky zcela postrádají snahu o to, aby žáci problematice porozuměli a získali potřebný vhled do látky, a místo toho nabízejí návody psané stylem egyptských písařů před čtyřmi tisíci lety."

No ano, přesně to popisuje současný stav výuky matematiky. Kdyby takový nebyl, tyhle "učebnice" by přece nikdo nechtěl a nepotřeboval. JČMF (a tedy i SUMA) stále nechápou, že svojí neustálou snahou o "hodně matematiky", nerealistickými představami, co mohou žáci zvládnout a podporou povinné maturity to částečně zapříčinili a jen a jen to zhoršují.

Ano, současná výuka matematiky velmi často postrádá snahu o to, aby žáci problematice porozuměli.

Lenka Pokorná řekl(a)...

Pane Šteffle, tak furt nerozumujte a pusťte se do tvorby učebnic, které by podpořily snahu o to, aby žáci matematice rozuměli. A hlavně se snažte, ať Váš výtvor vypadá jinak, než Matika pro spolužáky, protože to je fakt děs. A možná by mohly také vypadat jinak než Hejného matematuka pro druhý stpeň, protože to je děs na kvadrát.

Ukázka z učebnice:
"3x+1/4 =0

Tvým cílem je zjistit, čemu se rovná neznámá x. Na jednu stranu rovnice umístíš to, co obsahuje neznámou a na druhou zbylé členy (čísla). Na závěr, po všech ekvivalentních úpravách, zapíšeš výsledek rovnice a máš hotovo.

3x= –1/4

Čtvrtinu převedeš na pravou stranu se záměnou znaménka, z důvodu osamocení neznámé."


Nicka Pytlik řekl(a)...

Ukázka z učebnice:

Jééééé!
Pytlici konečně pochopili podstatu řešení rovnic. Doteď jen drmolili to, co se před půl stoletím museli nabiflovat nazpaměť.
Kde se dájí ty příručky sehnat? Pytlici by ještě potřebovali vstřebat variaci s opakováním osmé třídy nad dvěma prvky, aby se konečně popasovali s přirozeným binárním kódem délky jednoho bajtu. Učivo v sekundě...

Nicka Pytlik řekl(a)...

současná výuka matematiky velmi často postrádá snahu o to, aby žáci problematice porozuměli.

Pytlici si nejsou úplně jisti, jestli lze stav ve scio školách až tak zobecnit.

Pepouš řekl(a)...

No ano, přesně to popisuje současný stav výuky matematiky. Kdyby takový nebyl, tyhle "učebnice" by přece nikdo nechtěl a nepotřeboval. JČMF (a tedy i SUMA) stále nechápou, že svojí neustálou snahou o "hodně matematiky", nerealistickými představami, co mohou žáci zvládnout a podporou povinné maturity to částečně zapříčinili a jen a jen to zhoršují.

Tak ta snaha o "hodně matematiky" by mě docela zajímala. Co tím konkrétně myslíte? Protože velmi často se vytýká to, že žáci neumí danou situaci matematicky vyjádřit, třeba sestavit rovnici. Je tohle už to "hodně matematiky" nebo je to stále málo matematiky? Na jednu stranu se řeší ubírání učiva, aby bylo času na více procvičování a na druhé straně se řeší to, že žáci neumí zobecňovat. Volá se po praktickém využití matematiky, ale stále se moc nedovídám, co je a co není praktické. Zopakuji svou otázku z jiné diskuse - je třeba obvod obdélníku úloha ze života? Kolik lidí tuto znalost opravdu potřebovalo a využilo?

A nakonec se narazí přesně na ty nerealistické představy, co mohou žáci zvládnout. Ty mám totiž dnes a denně. Snažím se žáky nepodceňovat. O to více bývám překvapen, jak moc některé přecením. V šesté třídě by bylo fajn, kdyby se všem podařilo spojit dva body pravítkem jednou rovnou čarou, papírek šířky 19 cm nalepit do sešitu formátu A4 aby nepřečníval ven, udělat náčrt na jednu stranu a nikoliv půlku na stranu jednu a druhou půlku na stránku otočenou a další a další téměř neuvěřitelné příhody.

Ano, současná výuka matematiky velmi často postrádá snahu o to, aby žáci problematice porozuměli.

Tady musím souhlasit. Snahu žáků výuku matematiky pochopit velmi často postrádám. Přestože se opravdu snažím, aby za každým postupem bylo vidět něco víc, tak u spousty žáků to skončí jenom u toho postupu. A odsud se potom berou tyto "kuchařky", protože pro spoustu žáků je nejlepší ta nejpohodlnější cesta.

Okomentovat