9.3.20

Roman Kantor: Syndromu vyhoření je třeba předcházet

Tíživý stres a vleklá únava. Neustálé nervové vypětí. Většina učitelů je důvěrně zná z každodenní práce za katedrou. Ne všichni jim dokážou včas a účinně vzdorovat. Neodbytně je dohání syndrom vyhoření.


Nároky na práci učitelů se stále zvyšují. Přibývají úkoly a nařízení. Všudypřítomná nervozita spolu s citovým a mentálním vyčerpáním postupně vedou k syndromu vyhoření. Podle výzkumu provedeného Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy a vzdělávací organizací EduLab jej vykazuje pětina vyučujících v základních školách. Dalších šedesát procent učitelů vnímá silný stres. Jen pětina kantorů se vyjádřila, že se jim daří skvěle. Kdo prožil ve školství dvacet a více let nedoceněné a namáhavé práce, ví své. Na vlastní kůži palčivě pocítil, jak sžíravý „oheň“ dokáže bez lítosti spalovat lidskou energii a tvůrčí schopnosti.

Některé školy bojují se syndromem vyhoření tím, že pozvou své učitele na páteční odpolední školení. Seminář, kdy si kantoři poslušně sedají na koberec do kruhu a všelijak se pitvoří, k ničemu moudrému nevede. Stejně tak víkend společně strávený příjemným odpočinkem trvale neodstraní vyhoření. Kupodivu ani vysněné roční tvůrčí volno, opěvovaný sabatikl, nedokáže učitele zcela zbavit svírajícího pocitu, že svou práci už dobře nezvládá a vše se mu hroutí pod rukama. Nepomáhá snaha odstraňovat důsledky syndromu vyhoření. Tudy cesta nevede. Ministerstvo školství spatřuje východisko z obtížné situace v motivaci učitelů, kterou prý posiluje průběžným zvyšováním platů. Chyba lávky.

Jediný účinný recept, jak vrátit učitelům dobrý pocit z vlastní práce, spočívá v odstraňování příčin způsobujících syndrom vyhoření. Pokud budou úředníci a novodobí správci školství nadále sypat na učitelovu hlavu stále náročnější požadavky, mnohdy naprosto nesmyslné úkoly a nepřetržitě je stresovat, nic se nezmění. Je třeba konečně zbavit pedagogy často ponižující byrokracie, uvolnit jim svázané ruce a vytvářet jim nejenom ve třídě a sborovně příznivé podmínky ke každodenní smysluplné práci s žáky a jejich rodiči, podporovat je a pomáhat jim. Každý ředitel by měl trvale pečovat o přátelské mezilidské vztahy ve škole. Důležité je dosáhnout stavu, kdy se učitelé opět budou těšit do sborovny a třídy. Pokud se tak jednou stane, nikdo se nemusí obávat dalšího bujení syndromu vyhoření.

2 komentáře:

Jana Karvaiová řekl(a)...

Autor zapomněl na jednu důležitou věc: pokud budou mnozí takyučitelé hledat chyby pouze a jen v učitelích. To totiž vidím jako nejhorší možné týrání pedagogů. Žák neumí - špatně jsi ho motivoval, blbě jsi vykládal látku, volil jsi špatnou metodu.Tečka a nic dalšího. nic o lenosti žáka, nic o vůli atd. Zase jen článek, nic víc.

Silvie A. řekl(a)...

Jediný účinný recept, jak vrátit učitelům dobrý pocit z vlastní práce, spočívá v odstraňování příčin způsobujících syndrom vyhoření.

Nevím, zda je to recept jediný, ale zcela určitě by byl účinný. Dát učiteli ministerský plat.

Pokud budou úředníci a novodobí správci školství nadále sypat na učitelovu hlavu stále náročnější požadavky, mnohdy naprosto nesmyslné úkoly a nepřetržitě je stresovat, nic se nezmění.

Omyl. Za ministerský plat to učitel zvládne levou zadní.

Je třeba konečně zbavit pedagogy často ponižující byrokracie, uvolnit jim svázané ruce ...

Jaké svázané ruce? On si učitel nemůže dělat co se mu zlíbí? (Teda, pokud na jeho škole zrovna neřádí inspekce)

... a vytvářet jim nejenom ve třídě a sborovně příznivé podmínky ke každodenní smysluplné práci s žáky a jejich rodiči

Předem vyloučeno. MŠMT je založeno na nesmyslech. Ale s ministerským platem se to dá skousnout.

podporovat je a pomáhat jim

Děsivá představa!! Děkuju nechci!


Každý ředitel by měl trvale pečovat o přátelské mezilidské vztahy ve škole.

Klídek, říďo. Neutrální vztahy bohatě postačí.


Důležité je dosáhnout stavu, kdy se učitelé opět budou těšit do sborovny a třídy.

To zařídí ten ministerský plat.

Pokud se tak jednou stane, nikdo se nemusí obávat dalšího bujení syndromu vyhoření.

Jenže to se nikdy nestane, neboť žádná česká vláda peníze do školství nedá. Takže obráceně, učitelé se zařídí podle principu "rozčilovat se jen do výše platu".

Okomentovat