9.3.20

Roman Dolejský: Děti měly šikanovat učitelku, škola podle inspekce situaci neřešila

Problémy s šikanováním učitelky jejími žáky se objevily na základní škole na Berounsku. Do školy zamířila i Česká školní inspekce (ČŠI), která stížnost na 'neřešení šikany' označila za důvodnou. Se závěry vyšetřování inspektorů ovšem nesouhlasí zřizovatel školy městys Cerhovice. Na místo ředitelky školy je již vyhlášený konkurz.

Z článku na TN.cz vybíráme:

Školní inspektoři do školy dorazili letos 23. ledna. "Bylo zjištěno, že učitelka je nejpozději od listopadu školního roku 2019/2020 vystavena soustavnému tlaku výrazně zhoršené kázně IX. třídy. Nevhodné chování této třídy narušuje vzdělávání ve vyučovacích hodinách učitelky, která některé projevy nekázně vůči své osobě vnímá jako ponižující," píše inspekce ve zprávě.

Škola se snažila problémy řešit sama, podle pracovníka školy ale pozdě a neúčinně. "V prosinci do třídy chodila ředitelka a zástupkyně ředitelky. Situace se pak na chvíli zlepšila. Pak ale v lednu chodit přestaly a vše se vrátilo ke starému," popsal.

3 komentáře:

Jiří Klabal řekl(a)...

Chtěl bych se zeptat... Co se stalo těm "DĚTEM", které šikanovaly svoji učitelku?

Jana Karvaiová řekl(a)...

Vidím to na trestní oznámení pro porušení § 22a školského zákona_
Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo

a) na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí, žáků, studentů nebo zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole,

b) aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními předpisy,

c) na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné, speciálněpedagogické a pedagogicko-psychologické činnosti,

d) volit a být voleni do školské rady,

e) na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti.

Trestní oznámení by mělo podat na žáky jak vedení školy, tak učitelka.
měli bychom tohoto zákonné ustanovení využívat co nejvíce a podávat trestní oznámení. jinak budeme dále jen fackovacími panáky.

Jiří Klabal řekl(a)...

Máte pravdu. Bylo by to skvělé, kdyby tak učinili. Jediným důsledkem, který jsem však dosud zaznamenal, je, že ředitelka již byla odejita...

Vůbec by mě nepřekvapilo, že ČŠI vyhodnotí, že učitelka nebyla dostatečná profesionálka, mohla si za to sama a vyzve odborníky, aby žákům místo represivních poznámek a trestního oznámení nabídli podporu a pomoc.

Okomentovat