2.3.20

Radko Sáblík: České školství - návrat ke kořenům

Fotbalu a školství rozumí každý, říká se. Nejsem si jistý ani jedním, ani druhým. Faktem však je, že české školství má opravdu na co navazovat. Zatímco dnes se obdivně koukáme přes hranice a hledáme inspiraci, byl to jeden z českých velikánů, který již bezmála před čtyřmi sty roky položil základy k modernímu školství. Zatímco my později jeho ideje tak trochu opustili, ve stylu habsburské akurátnosti, jinde na světě má stále následovníky.


Z článku na Rádio Stella vybíráme:

„Jediným učitelem hodným toho jména jest ten, který vzbuzuje ducha svobodného přemýšlení a vyvinuje cit osobní odpovědnosti.“

Skvělá definice učitele, která by měla být vytesána do kamene nad každým průčelím školy a v podobě poutače stát na každé katedře, aby všem pedagogům stále připomínala smysl jejich práce. Zde si dovolím být trochu osobní. Několikrát jsem řekl, že celé poslání školství se dá shrnout do jednoho souvětí. Naučme žáky a studenty se učit a naučme je myslet. Vše další je podružné. Nebo by mělo být podpůrným prostředkem k dosažení tohoto cíle.

Já svým studentům neustále opakuji, že musí převzít zodpovědnost za své vzdělávání. Rovněž se jim snažím dávat důvěru, ale spolu s tím jim dávám zodpovědnost, například když zastupují školu v jednání se sociálními partnery, vedou pracovní týmy či organizují školní akce.

11 komentářů:

Vít Tomis řekl(a)...

vzbuzuje ducha svobodného přemýšlení

A přitom se do škol cpe Člověk v tísni...

Nicka Pytlik řekl(a)...

se do škol cpe Člověk v tísni...

Bodejť!
Někteří žáci v některých školách v tísni určitě jsou, protože po nich někteří zatuchlí učitelé něco chtějí. Člověci v tísni si to ale v součinosti s odborníky na vzdělání, konzultanty a auditory náležitě ohlídají.
To by tak hrálo v té dnešní překotně se měnící době...

Nowak řekl(a)...

Což Člověk v tísni, ten ej fajn. Ale pozor na Radko Sáblíka! Je všude, ví všechno, radí, rozhoduje. Asi virus.

Jiří Klabal řekl(a)...

Ježiš, to jsou zas prázdné fráze jak ze stranické schůze.

To by se Komenský skutečně nestačil divit, jak pan Sáblík a jemu podobní, jeho "ideje tak trochu opustili."

Jiri Janecek řekl(a)...

"Skvělá definice učitele, která by měla být vytesána do kamene nad každým průčelím školy a v podobě poutače stát na každé katedře, aby všem pedagogům stále připomínala smysl jejich práce."

Nestacilo by se ji - pekne moderne - nabiflovat?

mirek vaněk řekl(a)...

A co Komenského Metla vyhání děti z pekla?

Vždycky se dá najít vhodný citát a s tím šermovat.

Opět je hezké, když někdo hlásá to, co spousta učitelů léta dělala. Jen si toho nikdo nevšíml. A budeme bojovat za to, co už tady dávno bylo a může být.Nicka Pytlik řekl(a)...

Pokud návrat ke kořenům, pak by pytlici doporučovali až se do živočišné říše.
Možná by zkraje postačilo posledovat, jak je to třeba se štěňaty nebo koťaty.

Jiří Klabal řekl(a)...

Třeba zákony přírody v tom smyslu, že v živočišné říši se nejsilnější jedinec stává vůdcem smečky, zatímco nejslabší je ponechán na pospas osudu..?

Však inkluze těm zpátečnickým zvířátkům ukáže, kde je pravda!

Nicka Pytlik řekl(a)...

v živočišné říši se nejsilnější jedinec stává vůdcem smečky

Toto je ovšem otázka celoživotního vzdělávání.
Lidské mláďě je vhodné připravovat na to, že pokud se bude chtít v dospělosti prosadit, bude muset zřejmě mnohé znát a umět. Pytlici od nepaměti a v souladu s aktuálním požadavkem školní inspekce čas od času zatěžují žáky i náročnějšími vzdělávacími situacemi. To se ovšem mnohdy se zlou potazují ti pytlici.

Jiří Klabal řekl(a)...

V budoucnu už žádní vůdcové smeček nebudou. O to se postaráme my, strana!

Všichni si budou rovni a všichni budou respektováni jako jedinečné osobnosti. A všechny raněné, chromé a staré lvy bude smečka tahat s sebou napříč savanou.

Nicka Pytlik řekl(a)...

raněné, chromé a staré lvy bude smečka tahat s sebou

O raněné, chromé a staré člověky má být postaráno náležitě. Jakože civilizace.
Zdraví a mladí nechť se starají sami, jak umějí nejlépe.

Okomentovat