18.3.20

Kamil Kopecký: Pravidelné okénko ze školních škamen z doby koronavirové

6. třída:
Čeština: Naučte se z učebnice str. 74-76, 104-106
Dějepis: Naučte se z učebnice str. 83-89
Fyzika: Naučte se z učebnice 53-54, 61-63
Zeměpis: Naučte se z učebnice 33-42
Přírodopis: Naučte se z učebnice 58-62

Doba e-learningová?4 komentáře:

Jiri Janecek řekl(a)...

Tak tohle je myslim hlavne vizitka tech i-inovatoru z pedagogickych fakult…

Eva Adamová řekl(a)...

Tak takto by to určitě být nemělo, ale učebnic bych se pokud možno držela. Děti se musí mít čeho chytit.
Když si představím, že rodičům, kteří mají tři děti dorazí do všech předmětů zadání ve formě pracovních listů, které je nutné vytisknout, je to na prášky.

Ygrain řekl(a)...

Aaano, a vytisknout pracovní listy. Po týdnu "fungování" už skřípu zuby - naprostá většina zadání je formou pracovního listu s požadavkem vytisknout (jen málokdo uvede "nebo opsat"), občas je taky požadavek "zápis vytisknout a vlepit do sešitu" (bez toho, aby se dotyčný aspoň obtěžoval text na stránce A4 přizpůsobit sešitu A5). Pracovní listy se mají zakládat do složky, kterou pak děti odevzdají - no, kontrola domácího úkolu po nejméně měsíci jim bude fakt platná. Asi začnu brzo "prudit" - chápu, že ne každá škola se už vzmohla na online systémy, ale tohle je sakra k ničemu.

Jirka řekl(a)...

Pokud děti i na druhém stupni ZŠ nepracovaly s online systémy již dříve, pak zavádět je nyní na dálku je nejhorší možný scénář a také antireklama tohoto způsobu vzdělávání.
Právě to zkouším na pár žácích volitelného předmětu, kteří jsou z různých tříd, různého nadání i zázemí. Jsem plný pedagogického optimismu, ale jásat budu, až přeskočíme. Všichni mají půlroční zkušenost s prací v cloudu, odevzdávají práci online, ale některým dělá pořád problém přihlásit se k účtu, rozlišit, kdy pracují nebo jen prohlížejí svou práci. Právě ti nemohou počítat ani s pomocí rodičů, mnohdy drhne i hardware a připojení k internetu.
Na druhou stranu mají na většinu předmětů výborné učebnice a k nim ještě lepší pracovní sešity. Pokud mohu soudit podle sebe, tak největší brzdou vzdělávání se stává obyčejné čtení s porozuměním. Číst učebnici, hledat v ní informace, vyplňovat cvičení v pracovním sešitu, odpovídat na otázky, řešit úkoly, které mnohdy pěkně prořezávají kurikulum, nestojí rodiče žádnou práci navíc. Pokud už žáci takové učebnice mají, většinou jsou s nimi zvyklí i správně pracovat. Rodičům pak už nezbývá než naplnit jedinou povinnost. Vychovávat ze svých ratolestí platné členy společnosti. Uznávám, že to je nejtěžší úkol, ale tiskárnu k tomu netřeba.

Okomentovat