7.3.20

Jiří Mihola: Nebylo by reálnější řešení učitelům přidat na platech?

Z interpelace na 41. schůzi Poslanecké sněmovny ve čtvrtek 5. března 2020 vybíráme: "Můžeme si položit otázku - a já věřím, že i ministři školství by měli být výborní manažeři. Jak to, že nás překvapí, že najednou chybí tisíce učitelů? To na to přišel někdo jako před týdnem, před měsícem, před rokem. To není přeci problém, který by se stal během čtrnácti dní."

Poslanec Jiří Mihola: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, v novele zákona o pedagogických pracovních je uvedeno, že nekvalifikovaný učitel si do tří let musí kvalifikaci dodělat, aspoň tedy takzvané pedagogické minimum. Chci se ale zeptat, jak je ošetřeno, když se tak nestane, když zůstane pouze u příslibu, nebo když dotyčný třeba, ať už z jakéhokoli důvodu, bude střídat školy, přesunovat se ze školy na školu a vlastně tady k naplnění tohoto příslibu nedojde. Dále jak budeme motivovat studenty, aby strávili pět let na fakultě připravující budoucí učitele, když bude možné vlastně takto se stát učitelem daleko rychleji a studovat na jiné pro studenta třeba atraktivnější fakultě, a nad to, když vlastně ten kvalifikovaný a nekvalifikovaný učitel budou v důsledku na té škole stejně placeni?

Jak bude explicitně ošetřeno, budou-li se o místo hlásit zároveň kvalifikovaný a nekvalifikovaný učitel? Kdo vlastně dostane přednost? A na závěr. Máme k dispozici nějaké přesné analýzy, kolik nových učitelů nastoupilo v souvislosti se zvýšením platů učitelů, oproti dřívějším letům? Nějaké přesnější srovnání? Máme přesné analýzy, kolik chce nastoupit do škol na místa učitelů, odborníků? A jaká jsou jejich zaměření? A úplně na závěr. Nebylo by reálnější řešení (upozornění na čas) učitelům přidat na platech, zatraktivnit takto (upozornění na čas) a umožnit třeba placené dálkové studium? (Upozornění na čas.) Děkuji.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Robert Plaga: Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Panu poslanci děkuji za dotaz. Tak možná krátce, stručně, ale o to intenzivněji. Vládní návrh novely zákona o pedagogických pracovnících - to je ten sněmovní tisk, o kterém mluvíte, navazuje na programové prohlášení vlády, pokud jde o záměr posílit postavení ředitele školy jako manažera, především v oblasti řízení lidí a pedagogického procesu.

A v této větě je obsaženo to předmostí odpovědi na vaše otázky. Vy jste se mě zeptal, jak zamezíme tomu, aby ten člověk, když to nedokončí, neputoval dál tím systémem. To, co mi tady chybí, ale je ten dlouhodobý náš spor, ten klíčový člověk v celém tom procesu je ředitel školy. Vy snad předpokládáte, že ředitelé českých škol upřednostní někoho, nebo tam budou brát někoho v situaci, kdy podotýkám, že mimořádným šetřením jsme zjistili od našich ředitelů, že je nedostatek učitelů - samozřejmě, jak jej (?) předpokládají, nedostatek učitelů - to je odpověď na to, jestli jsou data. Jsou data o tom, jaký je nedostatek. A zároveň i to, že v současné době je značná část v některých krajích, poměrně vysoká část výuky, zabezpečována nekvalifikovanými učiteli. Tedy tím člověkem, který je tam na výjimku.

Není snad lepší, když ten ředitel školy je manažer, aby dostal a měl tu možnost do toho systému dostat člověka, který učit chce, dal mu uvádějícího učitele a v adaptačním období podporu na to, aby si dodělal pedagogické studium. Pokud by tam byl někdo, kdo by takhle putoval tím systémem, nedokážu si představit, že chvíli, kdy to bude věčný fluktuant, tak jak jste tady naznačil tu hypotézu, takže ho v té třetí, čtvrté škole po sobě někdo upřednostní, když ví, že to je systém práce tohoto člověka. V případě plně kvalifikovaného, tedy absolventa pedagogické fakulty, anebo fakulty vzdělávající učitele, tak i tento člověk by měl mít vždycky přednost. A přece pokud je tam nějaká přidaná hodnota - a já pevně věřím, že přidaná hodnota z našich pedagogických fakult je, tak ten ředitel si vybere toho aprobovaného člověka, který přichází z pedagogické fakulty, čímž vám odpovídám na otázku také jak budeme motivovat studenty. Přece ten student by měl být motivován tím, že na pedagogické fakultě získává něco navíc, oproti ostatním. To znamená tu otázku položte svému děkanovi, resp. děkanům pedagogických fakult, protože přece pokud bude pedagogická fakulta a studium na ní zajímavé - a ministerstvo v tom udělalo podle mě maximum v předchozích letech tím, že do pedagogických fakult šlo 5 mld. korun přes různé projekty, kde byli příjemci na inovaci výuky, na větší propojení, tak přece mají výhodu díky tomu, a každý by měl chtít to atraktivní studium na pedagogické fakultě, a nebude to chtít obcházet.

To znamená toto je liché. Pokud pedagogická fakulta má strach, že to někdo bude obíhat, tak ten základní problém není problém státu, ale problém pedagogické fakulty, protože atraktivita toho studia asi - ale já pevně doufám, že to tak není - není příliš vysoká. Ptal jste se, jestli cestou není zlepšit platové ohodnocení učitelů. Určitě je. Pracujeme na tom a konečně se to v posledních letech projevuje na těch skutečných penězích a na tom tempu růstu platů učitelů. Nesmí toto tempo přestat. Tam se shodneme. Přestože u tohoto konkrétního tématu se úplně neshodujeme.

Ptal jste se na konkrétní přesná čísla. Mohu vám písemně potom dodat, tady je nemám u sebe. Kolik lidí přibylo v tom systému mezi jednotlivými lety a zkusme to i rozklíčovat na úroveň detailu, kolik přišlo standardní cestou, kolik je třeba v tom systému na výjimku, pokud do této míry detailů tato čísla jsou.

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pane poslanče, máte zájem o doplňující otázku? Ano, prosím, vaše minuta. Máte slovo.

Poslanec Jiří Mihola: Tak já děkuji za odpověď. A poprosím o ty analýzy opravdu, protože to je velmi důležité jestli je aspoň nastartován trend s lepšími platy více. Jestli odchází více absolventů tedy do školství, aby byla tady aspoň ta naděje. A jinak při vší úctě, pane ministře, jste hodně pracoval se slovy jako předpokládáme, doufáme, věříme atd. Já také bych chtěl předpokládat, věřit, doufat, mít naději. Ale co je psáno, to je dáno. Takže ono některé ty věci si myslím, že musí být prostě musí být ošetřené, být černé na bílém. A nic proti klíčové roli ředitelů. Ale také to není úplně všespásné.

Můžeme si položit otázku - a já věřím, že i ministři školství by měli být výborní manažeři. Jak to, že nás překvapí, že najednou chybí tisíce učitelů? To na to přišel někdo jako před týdnem, před měsícem, před rokem. To není přeci problém, který by se stal během čtrnácti dní. Děkuji.

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak pane ministře, přejete si reagovat? Ano. Pan ministr školství Robert Plaga má slovo. Prosím.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Robert Plaga: Budu krátce reagovat. To samozřejmě není problém, který by se tady náhodou objevil. Myslím si, že fakt se necítím provinile z toho, že jsem nechal udělat mimořádné šetření, kde jsme nechtěli pouze konkrétní daná čísla v míře detailu od těch ředitelů škol, protože samozřejmě na on-line bázi je nemáme, ale zároveň jsem je požádal o výhled těch kapacit ve vztahu k věkové struktuře na jejich konkrétní škole do budoucna.

To znamená, nebylo to překvapení. Ale z toho, že jsme to všichni tak nějak tušili, když chodíme na ty školy - a vy na ně chodíte, chodí na ně další poslanci, dostane se na ně dokonce i ministr školství, tak to tam vidíte. Ti ředitelé to říkají. Ale pokud jsme chtěli sumární čísla, tak jsme se k nim dostali na základě toho mimořádného šetření. To znamená není to žádné překvapení, ale je to kvantifikace toho, co v tom systému je dlouhodobě vidět. A snažíme se na to reagovat.12 komentářů:

Ondřej Šteffl řekl(a)...

"Jak bude explicitně ošetřeno, budou-li se o místo hlásit zároveň kvalifikovaný a nekvalifikovaný učitel? Kdo vlastně dostane přednost?"

Přednost by měl dostat ten, který bude lépe učit. A ošetřil bych to povinnou zkušební dobou s povinnými hospitacemi a návštěvami kolegů.

Ondřej Šteffl řekl(a)...

Mihola: "Můžeme si položit otázku - a já věřím, že i ministři školství by měli být výborní manažeři. Jak to, že nás překvapí, že najednou chybí tisíce učitelů? To na to přišel někdo jako před týdnem, před měsícem, před rokem. To není přeci problém, který by se stal během čtrnácti dní."

Jo, jo to by měli být, jenže nebyli a někteří jen lžou, slibují, nemyslí, škodí: Viz Valachová: Učitelů bude dost, když mladí začnou učit Hospodářské noviny březen 2017:

Česku nehrozí nedostatek učitelů v důsledku generační výměny, pokud se podaří do roku 2020 zajistit, aby většina absolventů pedagogických fakult nastupovala do škol. Po projednání kariérního řádu pro učitele ve sněmovně to řekla ministryně školství Kate‑ řina Valachová. Zároveň uvedla, že řešením situace nemůže být to, aby ve školách učili lidé bez pedagogického vzdělání. Generační obměna učitelů podle Valachové zasáhne Česko zhruba za deset let.

mirek vaněk řekl(a)...

Pane ministře, co to vastně ten ředitel bude. Jednu chvíli pedagogický lídr, teď zase manažer. Nejlépe asi všeuměl. Za chvíli i uklizečka.

Poslanec Mihola se měl ptát, co s tím problémem udělali ministři a ministerští úředníci. (Ministr Plaga byl náměstkem předchozí mínístryně). Ono většina úředníků je tam dlouhá léta a na problémy jsou upozorňovíni z různých stran. Jednodušší je zametat pod koberec než řešit. Zvlášť při neschopném managementu.

Lenka Pokorná řekl(a)...

"A snažíme se na to reagovat." žíká ministr Plaga.

Tak to jsem na ty reakce, zejména na reakci na nedostatek matikářů a fyzikářů, opravdu zvědavá. Na základních školách je nyní matematika vyučována neaprobovaně z 10 % a fyzika ze 30 %. Za deset let se tato procenta díky odchodu obrovského množství matikářů a fyzikářů do důchodu a díky tomu, že studentů těchto aprobací je na výškách pomálu, minimálně zdvojnásobí. A že by se do školství hrnuli vysokoškolsky vzdělaní technici, odborní matematici a fyzici, kteří jako jediní by byli schopni tyto předměty adekvátně vyučovat, toho jsem si opravdu nevšimla.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Přednost by měl dostat ten, který bude lépe učit.

Aha!
Tak ono už se ví, kdo lépe učí? A nějaká kritéria? Dojem z pestrosti zkompetentňovací estrády, oblíbenost u žáků i rodičů, klasifikace nebo skutečné výsledky žáků s odstupem alespoň jednoho roku? Podaří se namíchat totožné třídy?
A to jako budou učit v té zkušební době souběžně, každý na půl úvazku? Nebo ve vylosovaném pořadí? První pololetí jeden, a druhé druhý? Počká si ten který na rozhodnutí?

Radek Sárközi řekl(a)...

Přednost by měl dostat lepší uchazeč, ale vybírat by si měl ředitel pouze z kvalifikovaných učitelů.

ema řekl(a)...

Nicka Pytlík: Ano, ví se kdo lépe učí. Ví to ředitelé škol. (Aby bylo jasné, to je ironie.)

Jenom malá technická. Jsou to ti samí ředitelé, kteří vyhazovali nastupující mladé učitele na prázdniny na pracák. Jsou to ti samí ředitelé, kteří znechucovali mladé nebo nově nastupující opakovanými ročními smlouvami, aby je pak po třech letech vyhodili a přijali další. Takhle bych mohla ještě dlouho pokračovat, ale nechce se mi.
Ryba smrdí od hlavy. Za současný stav můžou všechny řídící složky, tak prosím nedělejte z ředitelů nevinné oběti.
Za mne, čest všem ředitelkám a ředitelům, kteří zůstali slušní a hráli fér. I takoví blázni tady zůstali.
Jediná cesta, jak z problému ven, jsou peníze. Piráti už jakž takž rozumný způsob přidávání učitelům protlačují, budoucnost ukáže, jak budou úspěšní. Ještě bych si přála, aby se zase na chvilku probudily odbory.

mirek vaněk řekl(a)...

Plný souhlas s emou. Zas je to snaha přehodit problém na ředitele, kteří k řešení nemají prostředky a nejsou toho schopni. Peníze až na prvním místě. Takže pro ředitele bude lepší nekvalifikovaný za míň peněz než kvalifikovaný. Kvalita mnohé nezajímá a zajímat nebude. Zrušení státních maturit či znevážení školních zkoušek to rozjede naplno.
Co se týká fyzikářů. Ti už teď nejsou ani na VŠ. A pokud někdo vystuduje a bude dobrý, uteče k firmě za násobný plat. Už začíná být nedostatek chemikářů a matematikářů. Stejný problém. Tedy průmyslová budoucnost země v háji.
Ministr a poslanci ukazují, že vůbec neví co se ve školách posledních 10 let dělo a děje.

Nicka Pytlik řekl(a)...

čest všem ředitelkám a ředitelům, kteří zůstali slušní a hráli fér.
I takoví blázni tady zůstali.


Naštěstí slušní a féroví i nově přicházejí. Pytlici by o tom mohli povídat...

ema řekl(a)...

Další nepopulární věc, kterou bude muset politická reprezentace prosadit, bude rozlišovat výši učitelského platu podle oblasti. Například ve formě příplatků na bydlení, vypočítaných z cen nemovitostí a nájmů v daném místě.

Lenka Pokorná řekl(a)...

"Jsou to ti samí ředitelé, kteří vyhazovali nastupující mladé učitele na prázdniny na pracák. Jsou to ti samí ředitelé, kteří znechucovali mladé nebo nově nastupující opakovanými ročními smlouvami, aby je pak po třech letech vyhodili a přijali další. Takhle bych mohla ještě dlouho pokračovat, ale nechce se mi.
Ryba smrdí od hlavy."

Ano, někteří ředitelé ukazovali tak dlouho, jakými jsou skvělými manažery, až jim to musel zákon zakázat.

"Další nepopulární věc, kterou bude muset politická reprezentace prosadit, bude rozlišovat výši učitelského platu podle oblasti."

A také by mohlo dojít k tomu, že bude rozlišovat výši učitelského platu podle aprobace.

ema řekl(a)...

"A také by mohlo dojít k tomu, že bude rozlišovat výši učitelského platu podle aprobace."
Ano, protože kdybych byla headhunter v oblasti IT, poslední ročník pedagogické fakulty, aprobace matematika, fyzika, chemie a IT by byly mé oblasti "lovu".

Okomentovat