12.3.20

Jaroslav Mašek: 20 způsobů využití technologií pro online výuku nejen po uzavření škol

Jaké technologie využít v době zavření škol? Jaké nástroje použít pro naši online výuku? Jak komunikovat se žáky, jak jim předávat úkoly, jak a v jaké formě je vybírat či sdílet? A jak všechny tyto technologie vzájemně propojit? V článku se podíváme na 20 konkrétních řešení online vzdělávání, které mohou a měli by být využity i poté, co se školy opět otevřou.

Už víte, jak budete v následujících dnech a týdnech učit online, jak budete se žáky vzájemně komunikovat a jaké všechny e-learningové přístupy použijete?

Dal jsem dohromady 20 různých způsobů využití technologií pro online vzdělávání, které mi dávají smysl a které jsou a měli by být využívány nejen v době zavření škol z důvodu koronaviru, ale stále, jako doplněk k prezenční výuce.

Každý z uvedených technologických přístupů by si zajisté zasloužil samostatný článek, nebo minimálně více prostoru než jen jeden krátký odstavec. To však nebylo mým záměrem. Chtěl jsem pouze připravit jakýsi přehled možností a nechat na vás, abyste si vybrali ty, které se vám budou hodit.
K napsání tohoto článku mě také přivedlo zjištění, že někteří učitelé přemýšlejí o vytvoření facebookových skupin jako o jediném kanálu pro zadávání úkolů svým žákům. Následujícím výčtem bych rád ukázal, že existují jiné, mnohem lepší způsoby online vzdělávání. Pojďme se tedy na ně podívat.

1. Kombinujte služby G Suite v rámci školního řešení

Máte-li ve škole implementováno řešení od Googlu, není nutné hledat jinou zastřešující platformu. Zkombinujte Google Učebnu, Disk, Dokumenty, Formuláře, Gmail a Google Kalendář a víc nepotřebujete. I když, možná ještě čtěte dál.

2. Využijte Office 365 pro školy 

Podobné je to v případě, že máte na škole Office 365. Vytvořte si nový tým pro svůj předmět v prostředí MS Teams a do něj přidejte žáky, které učíte. V rámci týmu můžete nahrávat výukové materiály, sdílet soubory, používat poznámkový blok předmětu, zahájit chat nebo rovnou video setkání. Nebo si vytvořte předmětovou skupinu v Outlooku. Součástí této skupiny pak máte opět skupinový sešit OneNote, skupinové úložiště OneDrive, web, i skupinový kalendář. To pro začátek úplně stačí. Případně si vytvořte pouze Onenotový poznámkový blok předmětu (Class Notebook) a přes něj můžete řešit zadávání i odevzdávání úkolů.

3. Navrhněte si vlastní LMS systém pro svou výuku

Pokud nemáte ve škole žádné z výše uvedených řešení, můžete si vytvořit pro správu výuky své vlastní LMS prostředí. Podívejte se na Schoology nebo ClassDojo. Pochopitelně nesmíme zapomínat ani na Moodle nebo Edmodo.

4. Vytvořte redakční systém namísto LMS

V úvahu by mohl připadnout i web na bázi redakčního systému, ve kterém by žáci aktivně tvořili obsah. Jeho instalace a konfigurace může být náročnější (v případě čisté instalace Wordpressu), nicméně některé platformy již mají tento systém integrovaný v sobě a vy se můžete zaměřit pouze na vytvoření svých předmětů coby webových podstránek a poté již na samotný obsah (např. Edublogs).

5. Založte intranet jako centrální místo pro svou třídu

O tvorbě intranetu jsem psal v seriálu o třídním učiteli. Třídní intranet zde plní důležitou roli v případě, že chcete shromáždit všechna předmětová LMS prostředí vaší třídy na jednom místě.

6. Integrujte projektové nástroje

Využijte příležitosti a do vašeho online vzdělávání zapojte dnes běžné a velmi používané komunikační, projektové nástroje jako jsou Trello, Slack nebo Asana. Vaši žáci tak zažijí zkušenost participativních, týmových prostředí dnes běžně používaných nejen v byznysu.

7. Nabídněte žákům plnit úkoly formou blogu

Výstupy vašich žáků mohou být i ve formě blogových příspěvků. O blogových platformách a konkrétních realizacích jsme na Spomocníkovi psali například zde.

8. Využijte online nástěnky

Pro oboustrannou komunikaci se žáky můžete využít i jednoduché online nástěnky. Synonymem tohoto přístupu je bezpochyby Padlet. Určitě se ale nabízí i další, např. Lino. Jitka Rambousková nedávna psala o dalších.

9. Pořiďte záznam své obrazovky v kombinaci s bílou tabulí

Místo psaní na tabuli můžete psát do svého tabletu a z tohoto „zápisu“ (náčrtku, myšlenkové mapy, diagramu apod.) pořídit záznam (např. přes režim Záznam obrazovky v iPadOS). K psaní využijte některou z mnoha aplikací bílé tabule, za všechny zmiňme např. ShowMe nebo Explain Everything.

10. Zvažte zapojení e-portfolia

E-portfoliové platformy jsou další formou, jak nechat žáky plnit vámi zadané úkoly, odevzdávat je a sdílet s ostatními v rámci společného (předmětového) uzavřeného prostředí. Vhodným zástupcem tohoto přístupu je SeeSaw.

11. Natočte se na video

Nebojte se pro své žáky natočit na video. Určitě vás rádi uvidí. Je to jistě lepší forma, než když na ně budete působit jen skrze své texty. A ideálně, když si stoupnete před zelené pozadí, které poté nahradíte živými záběry, nebo alespoň fotografií.

12. Nechte žáky odevzdávat úkoly ve formě videa nebo animace

Ani vaši žáci nemusí plnit úkoly pouze písemnou formou. Mohou například své řešení namluvit před kamerou a výsledné video vám poslat. Pro úpravu použijí libovolný nástroj pro střih videa, který najdou ve svém obchodě nebo ideálně přímo ve svém telefonu či tabletu. Výsledná videa mohou uložit do sdíleného, vámi připraveného prostředí pro odevzdání úkolů. Zkombinovat mohou taktéž greenscreen, případně rozmluvit obrázek a schovat se za něj.

13. Nahrejte audio a založte podcast

Jestli se na video necítíte, co takhle sami sebe nahrát na audio? Váš hlas žáci jistě také rádi uslyší. Můžete dokonce vytvořit pro svůj předmět celý podcastový pořad a ten zveřejnit např. v platformě Anchor.

14. Anotujte a zvýrazňujte v textech

Pokud plánujete posílat žákům zadání v podobě textů a obrázků, ať už na webu nebo v elektronické podobě, možná budete potřebovat do nich něco připsat, zvýraznit nebo označit. I zde se nabízí mnoho přístupů pro různé formy anotací, průřezově zmiňme například Kami, Skitch nebo Diigo.

15. Nechte žáky studovat v online kurzech

Nemusíte všechno vysvětlovat sami. Najděte vhodný kurz na Khanově škole nebo v některé z MOOC platforem a odkažte žáky na něj.

16. Udělejte online setkání

Uspořádejte online setkání se svými žáky. Máte-li řešení od Googlu, využijte Meet, v případě Microsoftu Teams, mají-li žáci iPad či iPhony, jděte na FaceTime. U malých skupin do 12 členů můžete za 10 dolarů využít např. platformu Whereby. Zajímavou mobilní aplikací pro skupinové video hovory je aplikace JusTalk.

17. Uspořádejte webinář

Také webinář nemusí být na škodu. Krom výše uvedených řešení se nabízí také StreamYard, pomocí nějž můžete vaše vysílání rovnou streamovat a ukládat na YouTube, případně do dalších sociálních sítí.

18. Komunikujte e-mailem a skupinovým chatem

Nezapomeňte komunikovat také e-mailem, ideálně právě přes skupinový e-mail vytvořený pod předmětovou skupinou, kdy vaše e-mailová zpráva jde primárně do této skupiny a v kopiích na školní účty žáků do ní přidaných. Obdobně lze tento přístup realizovat i u rodičů, tam však jde e-mailová zpráva na jejich soukromé e-maily.
Rychlejší komunikace se žáky je ovšem přes chat. Mějte předmětovou skupinu na platformě, kterou mají všichni, nebo navrhněte použít zcela jinou, aby nebyl nikdo znevýhodněn. Jako vhodná alternativa k Messengeru či WhatsAppu se nabízí například Signal.

19. Nezapomeňte na váš školní informační systém

Ke komunikaci se svými žáky, včetně zasílání úkolů, můžete využít i váš školní informační systém. Možnosti zde budou zřejmě omezené, ale pořád využíváte jednotné centrální místo, na které můžete navázat další propojené systémy.

20. Kombinujte výše uvedené i další přístupy

Ze všeho nejlepší je však kombinovat více různých přístupů, ať už ty výše uvedené, nebo jiné. Kombinujte video, audio, texty, fotky, animace, a to vše v bezpečném prostředí, které je co nejvíce vázáno na vaše školní řešení. Tímto přístupem naučíte žáky nejen využívat jednotné prostředí podobné modelu, který zažijí v budoucnu ve své práci, ale zajistíte větší ochranu jejich dat i jich samotných.
*
Jaké další nástroje a platformy používáte nebo se chystáte použít při online vzdělávání? Napište nám do komentáře pod článkem.

Článek je součástí Učitelského spomocníka na adrese spomocnik.rvp.cz.

Převzato z RVP.cz pod licencí Creative Commons Nezpracovávejte 3.0 Česká republika (CC BY-NC-ND 3.0 CZ).

MAŠEK, Jaroslav. 20 způsobů využití technologií pro online výuku nejen po uzavření škol. Metodický portál: Články [online]. 12. 03. 2020, [cit. 2020-03-12]. Dostupný z WWW: https://spomocnik.rvp.cz/clanek/22438/20-ZPUSOBU-VYUZITI-TECHNOLOGII-PRO-ONLINE-VYUKU-NEJEN-PO-UZAVRENI-SKOL.html. ISSN 1802-4785.

4 komentáře:

Eva Adamová řekl(a)...

21. Hlavně proboha zachovejte klid a rozvahu. Nic z výše uvedeného se nedá hned tak z placu využívat, a to zejména s žáky základních škol.

Silvie A. řekl(a)...

Celkově mi to připadá jako ilustrace pro "proč to dělat jednoduše, když to jde složitě?". K jednotlivostem:
ad 3) Z uvedených programů používám (z donucení - vybrala si to škola) jenom Moodle a ten rozhodně nikomu nedoporučuji.
ad 9) Pořizovat záznam obrazovky místo zápisu textovým editorem je prasárna.
ad 11) Natáčet video může být pěkná propagační záležitost jednou ročně. Ale proč to páchat několikrát týdně, pravděpodobně v časové tísni?
ad 12) Ale jo, nahrávat se studenti mohou. Důležitá informace je zvuková stopa, nikoli obrazová. Ale kdo by se s tím střihal? A proč?
ad 13) Viz 12.
ad 14) Ano, anotujte a zvýrazňujte. Od toho je HTML. Cokoli jiného je zbytečná prasárna.
ad 16) Častá chyba odborných poraděnků. Nutnou podmínkou by bylo, kdyby si na komunikaci všichni udělali čas ve stejnou dobu. Proč by to dělali?
ad 18) Chat - viz 16.
ad 20) Proboha, jen to ne! V běžném provozu kombinujte co nejméně.

zajistíte větší ochranu jejich dat i jich samotných

To by zasloužilo nějaké vysvětlení. Neuvěřitelné.

Radek Sárközi řekl(a)...

Rozcestník s výukovými materiály online:

https://www.pedagogicka-komora.cz/2020/03/aktualni-tema-vyuka-on-line.html

Jiri Janecek řekl(a)...

Pro prvni stupen skoro idealni… Zvlast pro prvnaky.

Nebude ale tato forma trochu zvysovat vliv socialnich rozdilu na skolni uspesnost? Co na to Tata Partak?

Okomentovat