9.3.20

EDUin: O osudech maturantů nesmějí rozhodovat anonymové

EDUin požaduje podle zákona o svobodném přístupu k informacím složení komisí,které schvalují testy, a jména autorů testových úloh.


Do maturitního testování chybějí dva měsíce. Loni se znovu ukázalo, že v případě pochybností o výkladu zadání některé úlohy „není komu zavolat“. Neznáme autora sporné úlohy v loňském testu z matematiky ani toho, kdo ji do testu zařadil. EDUin se proto rozhodl požádat o jména členů schvalovacích komisí, autorů testů a testových úloh.

Testy jednotné přijímací zkoušky do maturitních oborů středních škol budou uchazeči psát už v půli dubna. Než výsledky testování – přijímacího i maturitního – obdrží školy a žáci, zabývá se obsahem testů a statistickými charakteristikami odpovědí žáků validační komise v Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat) a po ní Nezávislá odborná komise MŠMT. Mohou upozornit například na nesoulad testu s katalogem požadavků, na nejednoznačné zadání některé úlohy nebo na chybu v tzv. Klíči správných odpovědí a doporučit způsob nápravy.

Loňský maturitní test Matematika prošel oběma komisemi bez připomínek, přestože jedna z úloh obsahovala nejednoznačné zadání. EDUin se domnívá, že složení komisí má být veřejně známé a jejich členové by měli být schopni svá stanoviska obhájit.

Každá chyba, kterou přehlédnou, má totiž vážně důsledky pro osobní vzdělávací dráhu konkrétních osob. Podle dat z maturitního testu Matematika 2019 mohlo kvůli nejasnému zadání neuspět až 274 maturantů.

Autoři testových úloh a sestavovatel testů mají zásadní vliv na pojetí testů, na jejich náročnost a rovněž na pravidla bodování těch úloh, u nichž je lze dodatečně měnit. Tedy zpřísnit, nebo naopak zmírnit podle toho, kolik žáků v daném testu neuspěje, Bývalý ředitel Cermatu J. Zíka uvedl v tiskové zprávě z 29. května 2017 mj. toto: „Žádným předpisem, a to ani interním, není stanoven způsob bodování jednotlivých úloh. Ten je určován autory testů s ohledem na celkovou obtížnost testu a rozložení obtížnosti jednotlivých otázek.“

O tom, kolik žáků v maturitním testu neuspěje, rozhodují při absenci pravidel de facto autoři úloh a testů. Není proto možné, aby jejich jména byla utajována. Stejného názoru byli také zákonodárci. Školský zákon uvádí v § 80b odst. 2 písmeno d): „Centrum dále může … označit jako veřejně nepřístupné … informace o tom, které osoby … se podílejí na přípravě zadání zkoušek a dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky…, a to nejvýše do posledního dne příslušného zkušebního období.“ Jarní zkušební období v roce 2019 skončilo 10. června.

CZVV (Cermat) a MŠMT mají podle zákona o svobodném přístupu k informacím povinnost poskytnout požadované informace do 15 dní od přijetí žádosti.

9 komentářů:

krtek řekl(a)...

Když to nejde po dobrém, tak to půjde jinak - chceme jména!
---
O osudech maturantů nerozhoduje jedna úloha, ale 2/3 nezvládnutých úloh!

Zdeněk Sítař řekl(a)...


....Není proto možné, aby jejich jména byla utajována...EDUin se domnívá, že složení komisí má být veřejně známé a jejich členové by měli být schopni svá stanoviska obhájit.

Proč se tak Eduin domnívá? Budou-li známa jména autorů, co se stane? Bude jim EduIn volat? Či se budou veřejně lynčovat? Bude ustanovena nějaká komise, které se budou autoři úloh/testů zpovídat? Bude snad EduIn nebo někdo jiný vypracovávat oponentní posudky k jedné každé úloze? A pokud ano, bude se tímto případným posudkem někdo řídit?
A dovolím si ještě odložit sem myšlenku k diskusi tu, že o tom, kolik žáků v maturitním testu neuspěje, rozhodují žáci, a to tím, jestli danou úlohu vyřeší či správně zodpoví a naopak, jsou-li řádně připraveni a ovládají to, co se po nich chce v maturitním katalogu.

Vladimír Stanzel řekl(a)...

A kdy soudruzi a soudružky z EDUinu zveřejní jména autorů svého "analytického materiálu"? Ti nejsou schopni svá stanoviska obhájit?

Pan Sitař si klade podstatné otázky, obzvlášť s přihlédnutím k tomu, že O. Botlík vyjádřil v r. 2012 touhu věšet autory zadání maturitních písemných prací z ČJaL "za koule do průvanu". Jistěže šlo o nadsázku, ale velmi nevhodnou a agresivní, která mohla a může povzbudit mnohé frustráty k činům velmi nechutným.

Simona CARCY řekl(a)...

No táák, nebuďte slušnej! Nestyďte se! Kdo dělal ten test? Ména!!!!

Jiří Kostečka řekl(a)...

Tady nejde jen o to, že EDUin plácá jeden nesmysl za druhým. Zde se jedná o nástup neomarxistů, kteří chtějí zavést novou totalitu ve jménu velkých hesel a „ušlechtilých ideálů“.
A nejstrašnější, nejpříšernější ministr školství, jakého jsme kdy měli od r. 1988, nějaký Plaga, jim naslouchá.

Padesátá léta se vracejí – bude snad EDUin požadovat od "pomýlených" autorů testů (centrální hodnotitelé by jistě následovali) veřejnou sebekritiku? A zůstane jen u ní?

Na pranýř se zastánci státní maturity! Shnilá rajčata na ně, anonymní výhrůžné telefonáty na ně! A když nedají pokoj - však s nimi zatočíme, soudruzi!

Simona CARCY řekl(a)...

Je dobré připomenout poučení z historie:

Podle podání sovětské propagandy Pavlík Morozov udal svého otce úřadům jako kulaka. Jeho otec byl pak poslán do Gulagu a Pavlík Morozov byl brutálně zavražděn vesničany. Později byly údajně odtajněny spisy, které odhalují skutečný příběh, podle nějž Pavlíkův dědeček ukrýval v lese saně, které mu chtěl sovchoz zabavit, a Pavlík tento úkryt hlídal. Saně však chtěl ukrást též kdosi jiný, kdo hlídajícího Pavlíka zabil. Pavlík byl údajně slabomyslný.

Ale nešiřme poplašnou zprávu, to přece nejde srovnávat! (sarkasmus)

Ygrain řekl(a)...

Jasně. A přidejte rovnou bydliště, telefon, mail a sociální síť, ať jim to národ může vytmavit a nemusí ztrácet čas doxingem.

To už se vážně nedá říct jinak: abyste se z těch maturitních úloh neposrali. Jistě že ideální stav by byl bez chyb, ale občasné ujetí lze snadno korigovat dodatečným přičtením bodů a opravdu není třeba vědět, že zrovna tuhle úlohu spáchal Pepa Novák. Ono to totiž vůbec neznamená, že Pepa Novák je nějaký nedouk či misomaturant, on totiž mohl střelit kozla právě u té jediné úlohy ze stovek dalších, které byly naprosto ukázkové, a nevidím důvod, proč by ho kvůli tomu měl kdekdo buzerovat.

Jiří Kostečka řekl(a)...

Jasně, Ygrain. Máte stopro pravdu.
Chyby v maturitních testech udělali i v Británii, jenom že to tam bez velkých cavyků zkorigovali ve prospěch maturantů, a hotovo.
Ale vykládejte to těm pitomcům z EUDhinu.

Josef Soukal řekl(a)...

Nestoudná kampaň, která má za cíl vtlouct lidem do hlavy, že problémová je jen ta část maturity, která má zpracovanou metodiku, je kontrolovatelná a verifikovatelná a přináší hodnověrná data. Ti je zřejmě zapotřebí rozbít, aby nebylo tolik vidět na vzdělávací potěmkiádu a byznysové zájmy několik společností podnikajících ve vzdělávání.

Okomentovat