9.3.20

Bořivoj Brdička: Revize vzdělávání z pohledu technologií

Je docela jisté, že čistě teoreticky si většina z nás změny světa vyvolané technologiemi uvědomuje. Tvrdíme-li dnes, že v blízké budoucnosti budeme všichni (nejen v zaměstnání) potřebovat schopnost spolupracovat s „chytrými“ počítačovými systémy, které práci nejen zefektivní, ale umožní lidem dělat věci bez nich nemyslitelné, budete nejspíše tušit, že to je pravda. Bohužel toto navýšení schopností se bude plnohodnotně týkat jen těch, kteří na to budou připraveni. Proto se nutně musíme zamyslet nad tím, jaký dopad současný vývoj má na naše školství.

Realita je taková, že schopnosti technologií významným způsobem promění osobní život všech lidí i pracovní postupy většiny oborů (Přichází druhá počítačová revoluce). Někde je to na první pohled patrné již dnes – třeba konstruování strojních zařízení, projektování staveb, diagnostika chorob, bankovnictví, sekretářské práce, dostupnost informací atp. Jen obtížně bychom hledali činnosti, kterých se změny, jejichž příčinou jsou technologie, netýkají – snad některá tradiční řemesla založená na specifických dovednostech získaných dlouhodobým tréningem. Docela obecně se dá říci, že v blízké budoucnosti budou stroje dělat většinu činností, které lze naprogramovat, což jsou typicky ty často se opakující, rutinní.

Trochu jiná situace je u činností, které je třeba modifikovat podle aktuálních podmínek – tedy vyžadují schopnost tvořivého myšlení. Ty se už tak jednoduše naprogramovat nedají, a proto je budou i nadále vykonávat lidé. Schopnost strojů řešit i složité rutinní problémy se přitom stále zvyšuje (Co dokáží stroje schopné hlubokého učení). Vezměme si na vysvětlení nadcházejících změn jako příklad třeba činnost řidiče motorového vozidla, která je sice hodně sofistikovaná, přesto však v každém okamžiku na základě přijatých informací jednoznačné definovatelná. Jakkoli se zdá být pro stroj obtížné rozhodovat se v závislosti na momentální jedinečné situaci, není jejich množina nekonečná. Kudy jet ví, na červenou snadno zastaví, dokáže se vyhýbat překážkám (to vše umí i dětmi naprogramovaná robotická hračka). Když se navíc nějaký čas učí zvládat různé atypické situace (Tramvajové dilema a informatické myšlení), bude nakonec řídit spolehlivěji, než člověk (Kdo z našich žáků nejspíše nenajde práci?).

Ptáte se, jak se to týká práce učitele, která se naštěstí díky dynamicky se měnícím podmínkám, v nichž pracuje a musí se rozhodovat, zatím automatizovat nedá (vyžaduje empatii, kterou stroje hned tak mít nebudou)? Odpověď je docela snadná. Automatizovat se jistě velmi rychle budou ty výukové činnosti, které se automatizovat dají. Vše ostatní musí dělat zkušený a znalý učitel. Nezbytnou součástí jeho kompetencí ale musí být schopnost se stroji vykonávajícími rutinní výukové činnosti spolupracovat (Integrace technologií podle modelu TPCK). Jenže to není všechno.

Technologie totiž ovlivní i ty postupy, které automatizovat nelze. Dovolují totiž dělat věci jinak, inovovat mnohé činnosti, spolupracovat dříve netušeným způsobem. Týká se to i vzdělávacích postupů a cílů. Jinak řečeno, mění to, jak se lidé učí. Tu moc mají již dnes, jen málokdo si však bohužel umí představit, jak konkrétně by potřebná změna měla vypadat. Tradiční formy učení jsou natolik zažité a všem blízké, že je preferuje téměř celá společnost s rodiči v čele, učitele a samotné žáky nevyjímaje. Proto jsou často technologie vnímány jen jako nástroj podporující snadno automatizovatelné formy výuky (dril, testování, výuka psaní na klávesnici, slovíček apod.).

Chceme-li však, aby naši absolventi škol vstupovali do života vybaveni schopností s „inteligentními“ stroji skutečně spolupracovat a řídit je, budou potřebovat umět též něco, co se tradičními formami naučit nedá. Musí v první řadě porozumět principům, na nichž digitální technologie fungují. Jedině pak je dokáží využít k umocnění všeho, co zrovna dělají.

Stojíme tedy před vážným problémem, který je třeba řešit.

Co je cílem

To, co se musí udělat, je komplexní inovační změna výukových cílů i postupů (Technologická transformace vzdělávání podle Prenského). Je třeba být „digitálně gramotný“, ale dokázat přitom také „informaticky myslet“. Toto jsou termíny, které pro kompetence potřebné při práci s technologiemi zavádí naše Strategie digitálního vzdělávání (SDV) z roku 2014, jejíž záměr je naší nadcházející revizí RVP konečně naplňován.

Budovat informatické myšlení znamená učit žáky rozumět tomu, na jakých principech fungují digitální zařízení (počítač, tablet, mobil, chytré hodinky, televize, lednice, chytrý dům apod.). Počátečním stádiem je algoritmizace běžných žákům blízkých úkonů, finálním pak schopnost rozpoznat, kterou část komplexního problému lze řešit s pomocí technologií (vhodné zařízení, software ad.), a jaký postup se má zvolit. Každý učitel, který chce porozumět souvislostem s implementací informatického myšlení do výuky, by si měl najít čas a zapsat si online MOOC kurz Eduskopu Jak rozvíjet informatické myšlení, který byl vyvinut v rámci projektu PRIM.

Zatímco informatické myšlení je možno do určité míry budovat i bez přístupu k přístrojům, digitální gramotnost se bez nich většinou neobejde. Je to v první řadě schopnost tato zařízení (hlavně ta vlastní) na maximálně možné úrovni využívat. Budeme-li akceptovat současný stav, kdy technologie mají své místo již téměř ve všech oborech, je zřejmé, že se bez nich nemůže obejít ani výuka na tyto obory zaměřená. Z toho vyplývá, že digitální gramotnost má průřezový charakter s přesahem do více oborů. Ten přesah má některé společné prvky (např. specifické vlastnosti platforem, vyhledávání a ověřování informací, internetová bezpečnost, sdílení dokumentů apod.), využití ke specifickým účelům je však již věcí těchto oborů samotných (textový editor, tabulkový kalkulátor, mapy, GPS, CAD apod.).

Cílem naší revize RVP ZV proto je nejen modifikovat výuku informatiky a ICT, ale změnit též přístup ostatních oborů (ukázat, že integrace technologií není jen věcí informatiků). To je jistě nesnadný úkol, který vyžaduje spolupráci mnoha odborníků/metodiků různých oborů. Pro začátek jsme začali pracovat na přehledu očekávaných výsledků učení (OVU) pro informatické myšlení i digitální gramotnost z pohledu ICT panelu NPI. Ten se stane základem změny, kterou dozná RVP ZV v oblasti výuky informatiky (zahrnuje informatické myšlení i základy digitální gramotnosti).

Ty OVU, které mají přesah do jiných oborů, budou postupně do těchto oborů integrovány. Plně k tomu dojde nejspíše až při realizaci tzv. „velké“ revize RVP, na níž se již začíná pracovat a která bude naplňovat cíle stanovené ve Strategii 2030+. Hotová by měla být v roce 2023.

Celý článek na spomocnik.rvp.cz.

3 komentáře:

krtek řekl(a)...

Proč by měla tělesná a hudební výchova souviset s digitální gramotností?
Zatímco před třiceti lety se informatika rovnala programování (Pascal, Basic), pak se informatika rovnala Word, Excel, teď se informatika bude rovnat hraní si s roboty.
Hrůza mne obchází, když jen na okmažik připustím myšlenku, že tabulky a text budou učit matikáři a češtináři. Už dnes nikdo z úředníků (čest výjimkám) neumí naformátovat text, do budoucna s tímto přístupem to bude ještě horší.

Silvie A. řekl(a)...

Už dnes nikdo z úředníků (...) neumí naformátovat text

Je to ještě horší! Úředníci netuší, že ten text, který posílají smluvním stranám, v nějakém formátu prostě JE, a že z typu souboru cosi vyplývá. V rámci "komplotu Intelu a Microsoftu" jim (těm úředníkům) kdosi vštípil, že ten formát a typ souboru (o kterých vůbec NIC nevědí) musí co nejčastěji měnit.

budeme všichni (nejen v zaměstnání) potřebovat schopnost spolupracovat s „chytrými“ počítačovými systémy

Schopnost spolupracovat s „chytrými“ počítačovými systémy je asi taková schopnost, jako schopnost jíst guláš se šesti.
A není to nic, co by se člověk mohl naučit - leda naučit se to přetrpět. Někdy se rozhraní chytrého systému povede, někdy se ve firmě najde blb, který to naprogramuje blbě. Obrany není.

mirek vaněk řekl(a)...

Já mám obavu, jestli vzdělávání bude pokračovat tak jak je, že ty chytré systémy budou chytřejší než velká většina uživatelů. A začínám mít obavy, že časem nebudou dost chytré mozky, které by ty systémy udržovaly či vyvíjely. A uživatelé budou platit a platit za složitější a složitější poruchové systémy.
Špičkové mozky se učí intenzivně celý život od dalších špičkových mozků(předávání zkušeností není googlení) a v případě že jich bude ubývat z důvodu jiných rozptylujících podnětů, bude to mít velký vliv na techniku obecně. Stačí jen vidět problémy s raketami v současném kosmickém programu.

Okomentovat