2.2.20

Zuzana Majerová Zahradníková: Robert Plaga poskytl nepřesnou informaci

Z projevu při projednávání vládního návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v prvém čtení podle § 90 odst. 2 na 39. schůzi Poslanecké sněmovny v úterý 28. ledna 2020 vybíráme: "Další paradox, na který bych velice ráda upozornila, a budu teď citovat, abych ta čísla nějakým způsobem neřekla úplně špatně. Pan ministr školství Robert Plaga tady před Vánoci poskytl nepřesnou informaci při projednávání novely školského zákona ohledně maturit. Řekl jste, že neúspěšnost u maturit z matematiky činila 24 %. Ale já jsem si vytáhla ty oficiální statistiky Cermatu a podle těch statistik činila čistá neúspěšnost prvomaturantů z matematiky v jarním termínu roku 2019 pouze 15,5 % a po opravném termínu na podzim 2019 to bylo 11,7 %, přičemž víme, že žáci mají k dispozici ještě třetí termín, tudíž ten výsledný podíl je potom výrazně nižší. A jen pro srovnání z těch obav z matematiky - čistá neúspěšnost prvomaturantů z českého jazyka a literatury činila v jarním termínu roku 2019 16,2 %, což je o 0,7 % více neúspěšných maturantů z českého jazyka, než bylo před chvílí mnou zmiňovaných maturantů z matematiky. A z anglického jazyka a z německého jazyka dohromady to bylo nějakých 33,6 %. Takže pokud to hodnotíme z hlediska neúspěšnosti, tak matematika na tom není zdaleka nejhůř. Ba naopak, zdaleka nejhůř jsou na tom cizí jazyky, poté čeština a matematika je na tom chvostu jako takovém."

Hezké dobré odpoledne, vážené dámy a pánové, já bych chtěla říct vzhledem k tomu, že je to sloučená rozprava, ke dvěma bodům.

K tomu prvnímu se vyjádřím velice stručně. Trikolóra podporuje, a proto ani nezamítla návrh toho zákona, podporuje to administrativní zjednodušení státních maturit. S tím problém nemáme, nicméně tak jak jsme již dnes v dopoledních hodinách uvedli na naší tiskové konferenci, a je to i součástí našeho programu, všeobecné vzdělání a všeobecná úroveň vzdělání ve vyspělých zemích je naprosto všude podmíněna i maturitou z matematiky. Myslíme si, že maturita jako taková by dokonce neměla mít pouze dva povinné předměty, že v rámci nějaké úrovně dovršené maturitní zkouškou by maturita měla obsahovat tři povinné předměty, a to je čeština, matematika a cizí jazyk.

A teď se vrátím jenom k té maturitě z matematiky jako takové. Ozývají se různé názory a hlasy, že na to společnost nějakým způsobem není připravena, učitelé na to nejsou připraveni. Já jediné, co vnímám, je tu nervozitu dětí. Nicméně v současné legislativě ten zákon takový, jaký je, s tou maturitou z matematiky počítal. Takže pokud by maturita z matematiky byla zachována, tak se vlastně absolutně nic nezmění. My v Trikolóře bráníme maturitu z matematiky z důvodů, které jsem již uvedla, protože to nejen prospívá úrovni vzdělání, ale je to také ve prospěch českého hospodářství a průmyslu.

A ještě pár zmínek k těm průzkumům. Já jsem si všimla právě v rámci té veřejné debaty o tom, na co bychom se měli soustředit a proč to někteří chtějí posouvat, že ti učitelé nejsou dostatečně kompetentní, s čímž nemohu absolutně, absolutně souhlasit, protože my tu matematiku od základní školy ty děti vyučujeme. Matematika je od nějaké třetí třídy v každodenním programu a časová dotace na tento předmět je pět hodin týdně. Je to až do deváté třídy, na střední škole totéž. Přece těm dětem po tolika letech neřekneme, že to bylo jenom tak. Já si myslím, že když je na něco věnována i taková časová dotace, nemluvě o obsahu financí, které to přináší, tak by závěrečná maturitní zkouška z matematiky být měla. A je to správně nastavené a nepřejeme si to měnit.

Další paradox, na který bych velice ráda upozornila, a budu teď citovat, abych ta čísla nějakým způsobem neřekla úplně špatně. Pan ministr školství Robert Plaga tady před Vánoci poskytl nepřesnou informaci při projednávání novely školského zákona ohledně maturit. Řekl jste, že neúspěšnost u maturit z matematiky činila 24 %. Ale já jsem si vytáhla ty oficiální statistiky Cermatu a podle těch statistik činila čistá neúspěšnost prvomaturantů z matematiky v jarním termínu roku 2019 pouze 15,5 % a po opravném termínu na podzim 2019 to bylo 11,7 %, přičemž víme, že žáci mají k dispozici ještě třetí termín, tudíž ten výsledný podíl je potom výrazně nižší.

A jen pro srovnání z těch obav z matematiky - čistá neúspěšnost prvomaturantů z českého jazyka a literatury činila v jarním termínu roku 2019 16,2 %, což je o 0,7 % více neúspěšných maturantů z českého jazyka, než bylo před chvílí mnou zmiňovaných maturantů z matematiky. A z anglického jazyka a z německého jazyka dohromady to bylo nějakých 33,6 %. Takže pokud to hodnotíme z hlediska neúspěšnosti, tak matematika na tom není zdaleka nejhůř. Ba naopak, zdaleka nejhůř jsou na tom cizí jazyky, poté čeština a matematika je na tom chvostu jako takovém.

Uvědomuji si, že v rámci nějakého politického lobby a získávání mladých prvovoličů je velice sympatické a možná přínosné jít na ruku s tím, že povinná maturita z matematiky nebude, protože to pro mnohé je z hlediska nervozity nepříjemná zkouška. Ale právě proto se jí říká maturita. A právě proto by ji neměl mít každý.

Děkuji vám.

31 komentářů:

Nicka Pytlik řekl(a)...

poskytl nepřesnou informaci

Kde končí nepřesnost a začíná lež?
Kde končí agitace a začíná hloupost?

Antonín Jančařík řekl(a)...

Cílená záplava nepřesností s cílem vzbudit nějakou konkrétní náladu. Jsem rád, že jsou v parlamentu lidé, kteří si ministerská data ověřují a uvádí na pravou míru.

Radek Sárközi řekl(a)...

V nedávném rozhovoru to pan ministr Robert Plaga dokonce zaokrouhlil na 30 procent...

Nicka Pytlik řekl(a)...

jsou v parlamentu lidé, kteří si ministerská data ověřují a uvádí na pravou míru

A budou ti dva, tři soudní poslanci stačit?
Ne-bu-dou!

Nicka Pytlik řekl(a)...

Plaga dokonce zaokrouhlil na 30 procent

A máme tu smrtící otázku k maturitnímu testíku:
'Jak velká část celku chybí od téměř třetiny k téměř polovině?
Zaokrouhlete na celá čísla.'

Ve formulaci otázky je samozřejmě ponechán prostor pro seberealizaci analytiků karnevalových čepiček. Jinak by to snad ani nemělo cenu...

Eva Adamová řekl(a)...

"A z anglického jazyka a z německého jazyka dohromady to bylo nějakých 33,6 %."

Ale vždyť to je úplná kravina. Oni ta procenta sečetli nebo, co s tím proboha udělali?

V analýze Cermatu jarního termínu 2019 je uvedeno následující:

Z češtiny maturovalo 62,4 tis žáků - nezmaturovalo 16,2 %.

Z matematiky maturovalo 13,6 tis žáků - mezmaturovalo 15,5 % tj. 2108 žáků

Z angličtiny maturovalo 45,9 tis žáků - nezmaturovalo 6,8 % tj. 3121 žáků

Z němčiny maturovalo 1.6 tis žáků - nezmaturovalo 35,2 % tj. 563 žáků

Vezme-li tedy tyto dva jazyky dohromady
maturovalo z nich celkem 47,5 tis žáků - nezmaturovalo 3684 tj. 7,8 %

Takže vážně nevím, čeho se máme hrozit víc.
Jestli toho, že Plaga lže či záměrně používá stará čísla,
nebo toho, že ten, kdo uvádí u jazyků 33,6 % je matematicky negramotný,
nebo to, že v parlamentu při projednávání důležitých věcí nikdo neposlouchá řeči u pultíku, protože jinak by přece nemohlo všech 200 lidí skočit přednášejícímu na špek.

A když už jsme u toho, tak předvedu ještě jedno kouzlo s čísly.

Jak bylo uvedeno z čestiny nezmaturovalo v prvním termínu 16,2 % žáků, podívejme se nyní, jaký je procentuální neúspěšnost z volitelných předmětů.

Celkem z M, Aj a NJ maturovalo 61,1 tis žáků, z toho neúspěšných bylo 5792, což činí 9,5 %!!!

Takže, kde je hlavní problém, ve volitelných předmětech nebo v češtině?

Nicka Pytlik řekl(a)...

kde je hlavní problém, ve volitelných předmětech nebo v češtině?

To je zase kouzlení s procenty...
Pytlikům naprosto jasně vyšlo že průměrná neúspěšnost v matematice a cizích jazycích je
19,17 %
Což je o téměř 3 % víc než byla neúspěšnost v češtině!
Pytlici to přepočítali dvakrát ve spredšítu funkcí averádž.

Eva Adamová řekl(a)...

Ano, i takto se dá kouzlit s procenty. :):):)

L.snirch řekl(a)...

"Celkem z M, Aj a NJ maturovalo 61,1 tis žáků, z toho neúspěšných bylo 5792, což činí 9,5 %!!!
Takže, kde je hlavní problém, ve volitelných předmětech nebo v češtině?"

Udělat tak nesourodý základ, byt má oporu v zákonu v názvu volitelný, a z něho počítat procenta?
Víte, že AJ je tak jednoduchá zkouška ve srovnáním s matematikou, ke které už přešlo skoro 80 % studentů, že to smíchat dokopy s matematikou má smyl jaký?

Eva Adamová řekl(a)...

Sakra, jaký nesourodý základ!!! Každý žák si musí zvolit mezi matematikou nebo cizím jazykem. Chceme-li tedy porovnat neúspěšnost v češtině, ze které maturují všichni, s neúspěšností ve volitelném předmětu, jiný základ vzít prostě nemůžeme. Účelem přece nebylo srovnávat angličtinu s matematikou. Pane Šnirchu, pane Šnirchu Vy, Vy, Vy.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Sourodost nastane,
když budou všechny tři maturitní předměty povinné, a nebo všechny tři volitelné.
Porovnat výsledek předmětu povinného s výsledkem předmětů volitelných je možné.
A žádoucí.

Radek Sárközi řekl(a)...

Spíše tam paní poslankyně vynechala údaj u angličtiny...

Jiří Kostečka řekl(a)...

Ministr Plaga je nejstrašnější, nejpříšernější ministr školství od r. 1989. Učím od r. 1982 a sakra dobře vím, co jako praktik říkám.

Jiří Kostečka řekl(a)...

Ministr Plaga je nejstrašnější, nejpříšernější ministr školství od r. 1989. Učím od r. 1982 a sakra dobře vím, co jako praktik říkám.

Jiri Janecek řekl(a)...

Tak to dopadá, když se děcka ve škole učí diferenciální rovnice místo procent...

L.snirch řekl(a)...

"Ministr Plaga je nejstrašnější, nejpříšernější ministr školství od r. 1989. Učím od r. 1982 a sakra dobře vím, co jako praktik říkám."
Člověk by od takového praktika čekal věcné argumenty, nejen osočení, sakra že?
Jen za posledních 10 let byli 3 mnohem horší - Dobeš, Chládek, Valachová.
Takže mě vychází 2. nejlepší za posledních 10 let (po Fialovi).

Jana Karvaiová řekl(a)...

Používání vylhaných čísel je stará věc. Viz třeba desetitisíce "již inkludovaných" v běžných základkách. To taky byla bomba.

EM řekl(a)...

Procenta, procenta, procenta...
Co třeba tahle aktuální úloha:
V lese za vsí ještě předloni tvořily smrky 91 % stromů. Po kůrovcové kalamitě muselo být vloni mnoho smrků pokáceno, a tak nyní tvoří pouze 10 % ze všech stromů. Kolik procent stromů v lese bylo pokáceno?
Kolik procent maturantů, poslanců či ministrů ji vyřeší?

Eva Adamová řekl(a)...

"Člověk by od takového praktika čekal věcné argumenty, nejen osočení, sakra že?
Jen za posledních 10 let byli 3 mnohem horší - Dobeš, Chládek, Valachová."

No a kde ty argumenty máte Vy, pane Šnirchu? Čím byl Dobeš horší? Tím, že za něho se docela dost přidalo učitelům, i když zejména těm mladým? Čím byl Chládek horší? Tím, že v podstatě musel dovést do konce zákon o pedagogických pracovnících, protože v době jeho působení vypršela desetiletá lhůta pro nekvalifikované učitele, aby si dokončili vzdělání? Kdyby to neudělal, byl by to výsměch všem těm, kteří si vzdělání doplnili. Čím byla Valachová horší? Tím, že za ní byla spuštěna inkluze, které zuby nehty bránil Chládek, kvůli čemuž byl z ministerstva odejit? Jenže ona ta inkluze spuštěna být musela, protože jsme si to už leta před Valachovou zanesli do prováděcích dokumentů k OP VVV. A Valachová, ať byla jaká byla, odstartovala navyšování platů učitelů.
Já naprosto souhlasím s panem Kostečkou, Plaga je fakt bomba. Dva roky nedělal nic a pak to přišlo. Zmatky kolem maturity z matematiky, zmatky kolem asistentů a katastrofa při vyjednávání o platech. Chcete ještě nejaé další argumenty?

Nicka Pytlik řekl(a)...

Bylo pokáceno 98,9 % smrků, což je 90 % stromů.
Pro poslance či ministry to činí 81 %. Jupííí...

Antonín Jančařík řekl(a)...

Pytlíci to řeší zbytečně složitě, když smrky tvoří 10 %, tak tam zbylo 10 %, to je přeci jasné, ne? To je příklad kde i ministerské počty fungují na jedničku.

Nicka Pytlik řekl(a)...


Pytlici by řekli, že jančaříci si nepřečetli otázku pozorně a že pochybili v úvaze.

L.snirch řekl(a)...

Paní Adamová
umění obhájit černou jako skoro bílou a bílou jako skoro černou jsem vždy obdivoval.
Dokonce tomu můžete i věřit.
Jsem rád, že jste neprojevila přání, abych tomu uvěřil i já.

Nicka Pytlik řekl(a)...

V barevném modelu RGB je černá nejtmavější šedá, kdežto bílá je nejsvětlejší šedá.
I základní barvy RYGCBM jsou šedi s posílenou, a nebo oslabenou složkou R, G, B.
To jen pro pořádek...

Eva Adamová řekl(a)...

" ...abych tomu uvěřil i já."

Tak Vy tomu můžete pane Šnirchu opravdu jenom věřit, protože se ve školství zdaleka nepohybujete tak dlouho, jako já či pan Kostečka, a u některých věcí Vám bohužel chybí i ten nejzákladnější vhled do problému a možnost porovnání.

A kde máte ty argumenty, kterými byste obhájil, že Plaga je dobrý ministr školství? Pořád nikde nic. Vy jste totiž opravdu kouzelný. S Vámi je diskuze opravdu pošušňáníčko. Když se argumenty nenapíší, krititujete, že se nenapíší. Když napíší, tak místo, abyste protiargumentoval, tak člověka napadnete úplně nesmyslnými bláboly.

Já jsem se také domnívala, že Plaga je rozumný a uvážlivý ministr, protože do ničeho moc nerýpal a dokonce odložil reformu financování. Jenže ono se pak ukázalo, že ji odložil, ne protože byla nepřipravená (nepřipravená je, jak se ukazuje pořád), ale protože na ni v rozpočtu nebyly peníze. Jenže po necelých dvou letech, a zajímavé je zejména načasování jeho probuzení ze zimního spánku - po kritice od premiéra, že za ním není nic vidět, spustil kulometnou palbu kontroverzních opatření. No a bohužel se za své učitele moc nepopral, že?

A teď argumentujte, čím tedy kromě návrhu na zrušení maturity z matematiky, kterému fandíte a který, jestliže ho chtěl podat, měl ho podat dříve, aby se vše stihlo v rozumném termínu projednat a schválit, ještě rozumným přispěl ku zdaru. A jestliže nechcete argumentovat, tak se jděte bodnout a nevypisujte do diskuzí nesmysly.

L.snirch řekl(a)...

Maturitu neměl nepřipravenou spouštět "nešpatný" ministr Dobeš, měl ji zrušit "nešpatný" ministr Chládek či "nešpatná" ministryně Valachová.
Někdy dlouho se pohybovat na jednom místě je provozní slepota. Zkuste o tom přemýšlet.

Eva Adamová řekl(a)...

Ale, ale pane Šnirchu, copak byste řekl žákovi, který by nesplnil zadání a snažil se to okecat? Úkol zněl přece jasně: Čím, kromě návrhu na zrušení povinné maturity z matematiky, přispěl ministr Plaga ku zdaru.

L.snirch řekl(a)...

Žák, zadání, úkol - vy jste učitelka 24 hodin denně?
OK :-)
Učitel neříká vše, co ví.
Nechá studenty, aby na to přišli sami.
Já věřím, že na to přijdete.
Hodně jsem již napověděl.

Eva Adamová řekl(a)...

Kecy, urážky, ale argumenty zase nikde.

L.snirch řekl(a)...

Taky se divím a jsem pohoršen, že pan Kostečka dosud nenapsal argumenty.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Já věřím, že na to přijdete. Hodně jsem již napověděl.

Jo, jo, milý zlatí na absolventa matfyzu, lezce po horských masivech a především skauta si jen tak někdo nepřijde. Na tom by si i protřelí a všemi mastmi mazaní pytlici zuby vylámali...
Prahne-li někdo po argumentech, nechť si sám pohledá. Máš dotaz žáku? Zapoj mozek, informace si vyhledej a kriticky posuď. Tak velí moderní pedagogika. Se neví, co a jak na práci žáka hodnotit? Sem s autoevaluací. Každý sám ví nejlépe, jak na tom je.
A jak je to s těmi procentuálními smrky. Sekli se moc, ti pytlici?
Už mají na Bruntálsku ŠkoluZdola? To aby děcka neprchala na obdobné obory kamkoli jinam.

Okomentovat