7.2.20

Zdeněk Sotolář: Novela Zákona o pedagogických pracovnících je riziko a příležitost ke kořisti

Novela hodlá zlegalizovat vstup neučitelů do tříd před žáky. V důsledku však nepůjde o řešení nouzové situace, ale o zpochybnění celého vysokoškolského pedagogického vzdělání. Více rizik než přínosů.


Novela má umožnit učit všem absolventům magisterského studia s podmínkou, že si doplní pedagogické minimum. Učitelská platforma takové znění vítá, i když změnu chápe jako mimořádné opatření. Ale ředitelé mohou už dnes přijímat na omezenou dobu lidi bez kvalifikace. Schválení novely udělá z mimořádného opatření normu. Navždy. Učitelská platforma toto riziko zcela přehlíží.

Rizika pojmenoval za Pedagogickou komoru Radek Sárközi. Pokud elektroinženýr bude učit na střední škole elektropředměty, pak může být dokonce přínosem. Ale tentýž elektroinženýr může být na základní škole učitelem dějepisu nebo češtiny. Má Mgr. a bude mít pedagogické minimum. Ale bude bez řádné aprobace. A bude-li měnit školy, může se dlouho vyhýbat i tomu minimu.

Právník společnosti SCIO Jan Kaczor novelu považuje za přínosnou zvláště pro ředitele škol. Samozřejmě. Teď si budou moci dělat, co chtějí. Proto mají ve scioškolách průvodce a ne učitele? Proč mají soukromé školy dvojnásobnou neúspěšnost u státních maturit? Že by problém v kvalifikaci učitelů? Kaczor recykluje legendu o tom, že stejně jako pedagogická fakulta připraví Skaut.

Podobně účelově Kaczor připomíná slova ministra Plagy, že cílem novely je posílit manažerské pravomoci ředitelů škol. Tady ale nejde o manažerské pravomoci, ale o to, zda budeme mít podmínky pro výkon učitelské profese jasně dané, nebo je budeme dále narušovat a z výjimek dělat pravidla. Současní ředitelé nejsou zárukou toho, že nebudou tyto manažerské pravomoci zneužívány.

A může-li nahradit studium pedagogické fakulty Skaut, pak se bavme o smyslu pedagogického vzdělání vůbec. Novela experimentuje se vznikem jasné dvoukolejnosti. Na jedné straně absolventi fakult s aprobací na konkrétní předměty a odbornými zkouškami, na druhé straně absolventi VŠ bez jasné aprobace a maximálně s pedagogickým minimem. Pedagogické fakulty mohou zaniknout.

Namísto tvoření podobných experimentů by mělo ministerstvo zatraktivnit učitelskou profesi jak tlakem na atraktivní odměňování (a v tom se Plaga dvakrát nevyznamenal), tak vytvářením co nejlepších podmínek: ne byrokratická zátěž pro papírožrouty z České školní inspekce, ne nesmyslný kariérní řád, který se znovu proklubává na světlo, ne posilování České školní inspekce a vlivu neziskovek.

Učitelé potřebují prostor pro tvůrčí práci a důvěru ve svoji práci. Na školách chybí speciální pedagogové, psychologové, chybí cela řada podpůrných profesí, chybí kvalifikovaní školní asistenti s důstojnou odměnou a pracovním úvazkem, nezávislí na přechodnosti NFN nebo šablon, stejně tak chybí kvalifikovaní ajťáci zajišťující hardware i software podobně jako ti na úřadech.

Velice sporným bodem je to, kdo bude nabízet pedagogické minimum. Ministerstvo školství nedokáže garantovat kvalitu DVPP, a proto je obrovským rizikem pustit takovou novelu do světa. Neziskovky si už jistě brousí zuby na nabídku minima, stejně jako se rychle angažovaly v nabídce pro asistenty pedagoga. Takže nakonec jde zase jen o kořist v džungli pedagogickém byznysu?

Převzato z blogu autora na iDNES.cz.

28 komentářů:

L.snirch řekl(a)...

Problém je, jakou organizaci pro DPS volí ped. fakulty.
250 hodin roztažených do 4 semestrů, 20 000 Kč, výuka přes týden - může do toho za těchto podmínek učící učitel snadno vstoupit?
A to nemluvím o obsahu, nám promítali a četli prezentace v PowerPointu, to je mohli poslat e-mailem, vysokoškolsky vzdělaný člověk nemusí dojíždět do krajského města a nechat si suplovat týden ve škole, aby mu četl někdo prezentaci.
Pak se divíte, když to neumí dělat formou, která vychází vstříc, že se najdou jiní, kteří to umí.
Jde to podle stávajícího znění zákona o PP pro středoškolské odborné učitele udělat podle § 22. Za půl roku. Mimo ped. fakulty.
Nevěřím, že se elektroinženýr pohrne na základku učit dějepis.

E.Kocourek řekl(a)...

Pan Sotolář tu připomíná nejrůznější hrůzy, které maří činnost učitelů a fungování školství obecně. Peníze, buzerace, peníze, papírování, neziskovky, atd. apod. V tom s ním souhlasím. ////

Neshodnu se s panem Sotolářem v prioritách. Pravomoc ředitelů škol zaměstnat v podstatě kohokoli mi připadá jako ta nejposlednější z prkotin. Nepadám na zadek v posvátné úctě před aprobovaností. ////

Psal jsem o tom už jinde. Barák je plný aprobovaných češtinářů, a děti nevědí, co je to podmět. K čemu je mi celá slavná aprobovanost? Neumí to ti aprobovaní češtináři naučit? Nechtějí to učit? Připadá jim to nepotřebné ve srovnání s čímsi jiným, důležitějším, co učí? ////

Mám svoji odbornost, kterou jsem rozhodně NEZÍSKAL na pedagogické fakultě. A jsem věru zvědav, jaká (pro mne nová) moudra z mého oboru by mi sdělili na pedagogické fakultě. ////

Ale ono je to ještě horší. Nejsem češtinář a ty POTŘEBNÉ jazykové jevy znám obecně, z pohledu jazykáře. A už vůbec nejsem dějepisář, dějiny jsou jenom mým koníčkem, ani ne tím hlavním. Ale když tak sleduji ty aprobované češtináře a jejich výukové "úspěchy", napadá mě otázka, jaká nová moudra bych se asi dověděl při pokusu získat aprobaci dějepisáře. Na pedagogické fakultě, zajisté. ////

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn autorem.
L.snirch řekl(a)...

"Žádná VŠ vlastně nic nezajistí."
Jistě, ale některé vytvoří obrovské předpoklady, jdou s dobou.
Proč jiné ne, co je zásadní otázka.
V čem vidíte problém nebo snad ped. fakulty nemají problém?

Jana Maříková řekl(a)...

Samozřejmě že pravomoci ředitelů jsou v současné době klíčové. Dobře se pamatuji na doby, kdy jsem jako jazykářka pokročilejšího věku byla pro ředitele "příliš drahá" a raději zaměstnávali studentky. Byla jsem na volné noze a doučovala žáky těchto odbornic. Živilo nás to všechny... ředitelé nejsou manažeři. Jsou to učitelé vedoucí školu. Ti slušnější na to nezapomínají, ti ostatní hledí zalíbit se vrchnosti a plnit zakázky, zejména stavební... co já jsem takových zažila... Zpochybňování způsobilosti pedagogických fakult je samozřejmě účelové. Ano, učí se tam možná příliš mnoho a mají málo praxe, ale to stanovilo MŠMT - rozsah praxe. Celkově pořád není úroveň veřejných škol tak mizerná, aby vynikly soukromé, naopak, tak se na tom musí popracovat. A snížení kvalifikovanosti učitelů je bezpochyby dobrá cesta k tomuto cíli. Podnikatelé ve školství a učitelé veřejných škol opravdu nemají stejné zájmy.

Jana Maříková řekl(a)...

Pro kolegu Kocourka - opravdu je skvělé hodit češtináře do jednoho pytle a říct, že jejich práce nestojí za nic... sám máte jistě výsledky skvělé. Takhle nějak vzniká opačný trend než ten, který dodržují často zmiňovaní lékaři - táhnout za jeden provaz, navenek určitě. Tím si udrželi komoru, když byly pokusy povinné členství v Lékařské komoře zrušit. Dobře věděli, co by to přineslo. Skutečně si myslíte, že jste jediný učitel, který na dané škole něco naučí? Ono to je i tím materiálem, který je vyučován.

L.snirch řekl(a)...

Vy učíte materiál?
K nám chodí na výuku studenti. Asi jiný kraj.

Nicka Pytlik řekl(a)...

To u pytliků se docházejí občasně zkompetentňovat žáci!

Jirka řekl(a)...

Pane Snirchu, buďte trochu empatický!
Paní Maříková se jen lehce rozohnila nad materiálem, který se leckde pohybuje po sborovnách.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn autorem.
E.Kocourek řekl(a)...

Pro paní Maříkovou - nejprve k Lékařské komoře:
Mám se domnívat, že neznáte historii ČLK a LOK? A pokud znáte, dokážete porovnat působení ČLK a LOK? ////
Za sebe prohlašuji, že právě hanebné působení MUDr.Svobody v čele ČLK (dokud jeho škůdcovská klika nebyla vymetena z vedení ČLK lidmi z LOK) považuji za velice silný důvod, proč bránit vzniku jakékoli další komory. ////

hodit češtináře do jednoho pytle a říct, že jejich práce nestojí za nic

Nechápu vaši logiku, paní Maříková. Neřeším, za co stojí práce češtinářů, natožpak všech. Diskutuji o potřebnosti aprobace. Uvedl jsem příklad, kdy čeština je vyučována stoprocentně aprobovaně, ale (některé) děti neví, co je podmět. Já z toho usuzuji, že ten podstatný fígl netkví v aprobaci. Co z toho usuzujete vy? Že můj příklad je irelevantní? Že špatně usuzuji?
Ne, vy na tom vidíte pouze to, že "netáhnu za jeden provaz". No, sorry jako. Netáhnu a ani do budoucna to nemám v úmyslu. ////

Anonymni z 21:30 řekl(a)...

To není problém apobovanosti - že někteří neumí podmět. To je jiný problém.

Jana Karvaiová řekl(a)...

Zpochybňovat význam studia vysoké pedagogické školy - to je trapnost.
Vezměte si každou jednu vysokou školu, jakéhokoli zaměření a vyjde vám - absolvent nabušený různými vědomostmi, často i zbytečnými. pak přijde praxe a otrkávání se. A většinou teprve potom člověk pozná, zda byl nebo nebyl "předurčen" k nějakému povolání.
Všechny výtky, které jdou za zbytečností pedagogického studia, jsou trapnou neschopností pochopit, že takhle se problém neřeší. Nelze z pár jedinců, kteří tzv. šli hned do praxe a vypracovali se na "jánevímco" udělat precedens.Jako že všichni někam nastoupí, zkusí si to a potom uvidí, jestli .....Pokud má někdo výhrady proti pedagogickým fakultám, ať se soustředí na kritiku fakult. A jde cestou zlepšení stávajícího stavu. Když se přišlo na to, že se žulí práva v Plzni, taky je nikdo nezrušil a nikdo nepožadoval změnu v kvalifikaci právníků. Šlo se zákonitě po změně studia.
Takže z té rovnice mi vychází:
- nekompetentní troubové, jsa již dávno pradávno varováni dopředu, že nebude mít kdo učit, spílali lidu. Aby zjistili, že lid měl pravdu. Troubové však nepřiznají, že byli za blbce. Troubové "vymyslí kolo" i když hranaté a vynaloží nemalé prostředky na PíÁr akce - nepotřebujeme vystudované učitele, stačí zapálený magistr,bakalář, maturant...absolvent zvláštní školy (jak vidíte, myslím i na budoucnost). Hlavně, že bude hodný, narodí se s "tím darem" a bude vymalováno. jako scénka do silvestrovského pořadu dobrý,, jako reality - šílený. A zatímco úředníci,vymýšlející hranaté kolo, kteří "dřou jak koně" dostanou obludné odměny, lid suší huby a čeká na slíbená 2% do odměn, které se raději budou rozdávat až v prosinci, když zbude. A aby toho nebylo málo, již stáli v záloze olympijští machři v čerpání evropských fondů, kteří ihned vymysleli, jak z hranatého kola udělat kulaté, což se nepovede,ale již bude dočerpáno a tak soudruzi, trochu jsme se spletli, ale mysleli jsme to fakt dobře.

Jirka řekl(a)...

Tak vidíte pane Snirchu, na materiálu ve sborovnách záleží také. A pan Kocourek je dle mého slušnej materiál. Liberál každou větou v naší diskuzi. A to mám rád.

Ivo Mádr řekl(a)...

"Nevěřím, že se elektroinženýr pohrne na základku učit dějepis."

Pane Snirchu, aby měl celý úvazek na ZŠ (SŠ), tak to vezme. Nic jiného mu nezbude.

L.snirch řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn autorem.
L.snirch řekl(a)...

Jistě, podle stejné logiky vezme tělocvikářka, která má pajdák, matiku.
Jaký je rozdíl v té absurditě?

Ivo Mádr řekl(a)...

Zatím jsem takový příklad nezaregistroval, přinejhorším matematiku odučil fyzikář. Jen jsem tímto chtěl říci, že částečný úvazek pro onoho elektroinženýra není atraktivní. Na naší škole takto učí dva ing. a to na plný úvazek i ten tělocvik.

L.snirch řekl(a)...

Na každé škole najdete učitele, co učí část aprobovaně a část neaprobovaně, což ale zákon o PP hodnotí už 15 let komplet jako aprobovaně.
Tak proč by elektroinženýr nemohl podle stejné logiky učit dějepis jako doplnění svého úvazku, podle zákona o PP je to aprobovaně.
Koho to může pohoršit? Já ten zákon nepsal.
Kdyby měla být jen aprobovaná výuka (100 %) podle vzdělání, školství okamžitě končí krom 1. stupně.

Ivo Mádr řekl(a)...

Pane Snirchu, to je realita, nepopírám ji. A taky nemám vůbec žádný problém s tím, že elektroinženýr vyučuje M,F, elektrotechniku, materiály,....Jen ten "dějepis" třeba nebude dotyčnému vyhovovat.

Vít Tomis řekl(a)...

Na každé škole najdete učitele, co učí část aprobovaně a část neaprobovaně
Existuje nejméně jedna škola, kde takového učitele nenajdete.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Na každé škole najdete učitele, co učí část aprobovaně a část neaprobovaně

Vskutku?
To jakože 'na každé škole' znamená 'na všech školách'? Pytlici se radši ptají, protože diplomu z matfyzu nemaje a po velehorách neloze, neradi by se blamovali.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Existuje nejméně jedna škola, kde takového učitele nenajdete.

V tom případě existují nejméně dvě takové školy.

Radek Sárközi řekl(a)...

Pan Šnirch evidentně netuší, že aprobovanost výuky zákon o pedagogických pracovnících neřeší. Snad jsou alespoň jeho příspěvky k maturitám založeny na znalostech, nikoliv jen na dojmech...

Nicka Pytlik řekl(a)...

Jo, jo... pedagogická způsobilost, to je, oč tu běží.
Technicky kybrnetičtí pytlici jsou pedagogicky způsobilí k výuce všeobecně vzdělávacích předmětů na druhých stupních základních škol a středních školách. Záběr jako prase.

Snad jsou alespoň jeho příspěvky k maturitám založeny na znalostech

To bezesporu. U snirchů mají maturanti status studenta, totiž.

L.snirch řekl(a)...

Pan prezident spolku PK nám třeba vysvětlí, co v zákoně o PP řeší §22 odst. 5. Uvidíme, zda se do toho pustí.

Pane Mádře, třeba ten dějepis pro inženýra může být zajímavý učit právě proto, že sám to štěstí neměl, aby mu ho někdo zajímavě vyprávěl. A třeba konečně objeví, že má smysl a že má smysl jej předávat dál. I takové znám.

Nicka Pytlik řekl(a)...

aby mu ho někdo zajímavě vyprávěl

Jakože frontálka? Ale, ale... snad ne biflování příběhů nazpaměť.

old pratavetra řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn autorem.

Okomentovat