6.2.20

Učitelská platforma: Otevření učitelského povolání pro vysokoškoláky bez pedagogického vzdělání je správné

Učitelé sdružení v Učitelské platformě podporují, aby se profesi učitele mohli věnovat i lidé s magisterským titulem, kteří nejsou absolventy pedagogických fakult. Umožnila by to novela zákona o pedagogických pracovnících, kterou schválili poslanci v prvním čtení. Učitelská platforma považuje otevření učitelské profese pro ostatní vysokoškoláky pouze za dočasné řešení důsledku nedostatku učitelů, nikoli odstraňování jeho příčin. Vedle pokračujícího zvyšování mezd by měla proto vzniknout strategie i časový plán, jak získat do škol více učitelů.


Učitelská platforma souhlasí se současnou podobou novely zákona o pedagogických pracovnících, jak ji schválila vláda a jak byla předložena do sněmovny. Nesouhlasí však s tím, aby studium pedagogického minima bylo možné jen na pedagogických fakultách. Možnost nabízet získání pedagogického minima by měla mít všechna zařízení, která k tomu získají akreditaci v rámci vzdělávání pedagogických pracovníků (tzv. DVPP), jak to bylo uvedeno v původním návrhu novely před jejím projednáváním ve vládě.

„Souhlasíme, aby se učiteli na 2. stupni základních škol a na gymnáziích mohli legálně stávat i držitelé magisterských titulů z jiných fakult než pedagogických, pokud by si do tří let doplnili pedagogické minimum. Vidíme však tuto změnu jako mimořádné opatření, které řeší jen důsledek problému – nedostatek učitelů ve školách – a ne jeho příčinu, kterou je nedostatečná atraktivita učitelského povolání,“ říká předsedkyně Učitelské platformy Petra Mazancová.

Ministerstvo navrhuje zvýšení příplatku pro uvádějící učitele, kteří se věnují nově přicházejícím kolegům. Učitelská platforma navrhuje vedle finančního ohodnocení i možnost snížit těmto učitelům počet hodin přímé pedagogické činnosti. Nepřidávat tedy již dnes přetíženým učitelům více práce, ale umožnit jim, aby měli na uvádění nových kolegů dostatek času v rámci stávajících úvazků.

„Současný návrh jen zlegalizuje stav, který už na řadě škol v současnosti je, protože již dnes mohou školy na přechodnou dobu zaměstnávat nekvalifikované učitele. Od ministerstva školství proto společně s touto novelou očekáváme konkrétní a jasný plán s návrhem jednotlivých kroků pro to, jak v nejbližších letech zajistit dostatečný počet učitelů ve všech typech škol,“ dodává Mazancová.

Podle průzkumu, který si v loňském roce nechalo vypracovat ministerstvo školství, chybělo na začátku tohoto školního roku ve školách až šest tisíc pedagogů. Do pěti let by tento počet mohl vzrůst až na 11 tisíc. Rozdílná situace je u jednotlivých předmětů – na základních školách nejčastěji chybí učitelé matematiky, fyziky, informatiky či chemie – velké rozdíly v počtu chybějících pedagogů jsou i mezi různými regiony republiky.

Jedním z hlavních důvodů nedostatku učitelů jsou podle odborníků nízké platy ve školství. Vláda se zavázala do roku 2021 zvednout průměrný plat pedagogů zhruba na 46 tisíc korun.

5 komentářů:

Nicka Pytlik řekl(a)...

aby se profesi učitele mohli věnovat i lidé s magisterským titulem, kteří nejsou absolventy pedagogických fakult

Pytlici nejsou absolventy pedagogických fakult a věnují se drahně let a do rozervání duše.

dočasné řešení důsledku nedostatku učitelů, nikoli odstraňování jeho příčin

A v tom je zakopáno jádro pudla na prameni. Až se zavede dočasné řešení, po odstraňování příčin už neštěkne ani školníkovic pes. Dočasně na věčné časy... s tím už jsou zkušenosti.

Radek Sárközi řekl(a)...

UP: "Nesouhlasí však s tím, aby studium pedagogického minima bylo možné jen na pedagogických fakultách."

Když už někdo rozesílá do médií tiskové zprávy, měl by si zjistit alespoň základní fakta. Například není pravda, že DPS lze studovat pouze na pedagogických fakultách...

Radek Sárközi řekl(a)...

Lékaři nemají mEDUin nebo Lékařskou platformu, které požadují, aby mohli jejich práci vykonávat nelékaři - tato absurdita se vyskytuje jen ve školství...

E.Kocourek řekl(a)...

To vyplývá z postoje veřejnosti ke zdravotnictví a ke školství, pane Sárközi. Školství je většině společnosti lhostejné, a ta většina společnosti má pravdu. Abyste v této úžasné poplyšákové demokratické společnosti udělal kariéru, nepotřebujete nic pořádného umět. Ze školy leda tu bumážku. ////

Jenom mizivá menšina exotů chce pro sebe nebo pro potomky skutečné (většinou technické či přírodovědné) vzdělání. A většinou si ho dokážou obstarat bez spoléhání na státní školství. ////

Probíhá tu řízená sebevražda společnosti. ////

Nicka Pytlik řekl(a)...

Probíhá tu řízená sebevražda společnosti.

Probíhá tu řízená destrukce společnosti.
Sebevražda spočívá v tom, že se společnost nebrání. Nevidí, neslyší, neví a neumí.

Okomentovat