6.2.20

SYPO hledá učitele a ředitele pro nově vznikající národní kabinety

Projekt Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů hledá do nově vznikajících národních kabinetů zástupce z řad učitelů a ředitelů. Po matematice, českém jazyku a ICT začnou fungovat metodické kabinety Předškolního vzdělávání, Prvostupňového vzdělávání a Přírodovědného vzdělávání. Metodické kabinety jsou vytvořeny v rámci projektu SYPO, který je realizovaný Národním pedagogickým institutem České republiky a spolufinancovaný EU.

Hlavním cílem národních kabinetů je vytvořit prostor pro odborný růst a profesní rozvoj pedagogů. „Pro učitele jsou nově vznikající národní kabinety jedinečnou příležitostí, jak se podílet na rozvoji předmětových didaktik a náplni výuky,“ říká Mgr. Josef Slovák, manažer projektu SYPO, a dodává: „Učitelé a ředitelé zapojení do již fungujících národních i krajských kabinetů například v současné začínající spolupracovat na aktualizaci RVP pro příslušné předměty.“

V národních kabinetech spolupracují zástupci klíčových institucí, které se věnují vzdělávání jako např. MŠMT, ČŠI nebo NPI ČR, a zástupci z řad pedagogické veřejnosti, tedy učitelé a ředitelé příslušných aprobací.

Výběrová řízení jsou vyhlášena v termínu od 27. ledna do 29. února 2020.

Více informací najdete na www.projektsypo.cz.

O metodických kabinetech:

Metodické kabinety projektu SYPO jsou otevřenou profesní sítí zaměřenou na systematický a koordinovaný rozvoj odborných znalostí a dovedností pedagogických pracovníků se zaměřením na předmětové didaktiky na národní, krajské a oblastní úrovni. Cílem metodických kabinetů je vytvářet prostor pro odborný růst a profesní rozvoj pedagogických pracovníků, prostor pro sdílení a setkávání, včetně systematického a koordinovaného rozvoje předmětových didaktik.

Metodické kabinety vychází z jednotlivých oblastí rámcových vzdělávacích programů. Celkem bude realizováno dvanáct metodických kabinetů. V průběhu prvních dvou let je pilotováno šest metodických kabinetů ve dvou vlnách. V první vlně se jedná o tři metodické kabinety Český jazyk a literatura, Matematika a její aplikace, Informatika a ICT, v druhé vlně kabinety Předškolní vzdělávání, Prvostupňové vzděláváni a víceoborový kabinet Přírodovědné vzdělávání. Pilotáž ověří, zda je navrhovaný koncept metodických kabinetů pro praxi přínosný, a zda přináší požadované efekty.

V projektu bude vedle věcných oblastí a přínosu jednotlivých forem podpory profesního rozvoje ověřena i finanční náročnost udržování této sítě a efektivita jednotlivých forem profesní podpory.

Kontakty:
Petr Štěpánek
týmový manažer klíčové aktivity Veřejnost
Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů – SYPO
Národní pedagogický institut České republiky
Centrální pracoviště
Senovážné náměstí 25
110 00 Praha 1
GSM: +420 770 190 593
E-mail: petr.stepanek@npicr.cz

O projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO):

Projekt SYPO nabízí profesní podporu pedagogickým pracovníkům – učitelům a ředitelům škol v České republice – možnost rozvoje v každé fázi jejich kariéry: od začínajících po zkušené, s ohledem na jejich potřeby. Zaměřuje se na komplexní podporu odborného růstu s důrazem na kvalitu, a to za pomoci těchto nástrojů: 

  • metodické kabinety na národní, krajské a oblastní úrovni;
  • komplexní a systematická podpora digitálního rozvoje škol,
  • Stálá konference ředitelů (kabinet vedení);
  • podpora začínajících učitelů;
  • transformace systému DVPP.

Projekt byl zahájen 1. 1. 2018 a je realizován za podpory Národního pedagogického institutu České republiky (NPI ČR). Na spolufinancování projektu SYPO se podílí MŠMT a EU. Projekt SYPO je pětiletý, ukončen bude k 31. 10. 2022.

Více informací naleznete na webových stránkách: www.projektsypo.cz.

4 komentáře:

krtek řekl(a)...

A co je výstupem SYPO? Jak se jinak než semináři projevuje jeho činnost? Co bude po roce 2022?

Lenka Pokorná řekl(a)...

"Metodické kabinety jsou vytvořeny v rámci projektu SYPO, který je realizovaný Národním pedagogickým institutem České republiky a spolufinancovaný EU."
"Co bude po roce 2022"

Nic, všechno to klekne. Možná to pojede ještě po dobu udržitelnosti v nějaké omezené verzi, ale pak na to nebudou peníze. A úplně stejně to dopadne s podobnou věcí, která se odehrává v rámci KAP. Dříve existovaly okresní metodické kabinety, léta to fungovalo, kolem roku 2000 to bylo zrušeno a dnes už to ani nemá cenu obnovovat. Proč? Dnes si může každý učitel vyhledávat na internetu, metodických nápadů a novinek je tam nepřeberně. A většina učitelů tak také činí. A ty původní metodické kabinety fungovaly tak, že se vyučující jednoho předmětu setkali jednou za rok a diskutovali. Tak by to možná bylo přínosné i do budoucna, ale nápad s deseti setkáními za rok, je s odpuštěním úplně zcestný. Kdybych to měla absolvovat na plnou palbu, tak by to obnášelo 10 setkání matematiků, 10 setkání fyzikářů, 10 setkání informatiků, vždyť bych skoro neučila. Ono není reálné, ani abych absolvovala jeden předmět na plnou palbu. Někdy začínám mít pocit, že někteří lidé ve školství se totálně zbláznili.

Ferda44 řekl(a)...

Na první pohled to vypadá pěkně a snad i užitečně.
Fakticky ale nejspíše jde jen o ČERPÁNÍ dotační injekce.
Kdyby se za těch necelých 300 mega nakoupila lízátka, efekt by byl stejný.

Nicka Pytlik řekl(a)...

existovaly okresní metodické kabinety, léta to fungovalo

Nemálo věcí se halasně ruší, aby se po nějaké době objevně opět zaváděly.
Proto se na první pohled mnohým odborníkům zdá, že ta dnešní doba se mění překotně.
Jen s tou pracovitostí, svědomitostí a především rozumem se ty návraty nějak nedaří...l

Okomentovat