17.2.20

Společný Otevřený dopis premiérovi - předsedovi rady vlády pro lidská práva

Otevřený dopis reaguje na odvolání odborníků z Odborné skupiny pro řešení problematiky PAS, zřízené při Úřadu vlády, zmocněnkyní pro lidská práva prof. Válkovou.

V Praze dne 17. 2. 2020

Vážený pane premiére,

obracíme se na Vás otevřeným dopisem jako na předsedu Rady vlády pro lidská práva z důvodu naší zásadní a dlouhodobé nespokojenosti s fungováním a výsledky Odborné skupiny pro komplexní řešení problematiky osob s PAS (dále OS PAS) zřízené při Vládním výboru pro osoby se zdravotním postižením. Události posledních měsíců nás utvrzují v přesvědčení, že OS PAS za stávajícího vedení přestala hájit zájmy lidí s poruchou autistického spektra a jedná v rozporu s principy transparentnosti, odbornosti a efektivity. Žádáme Vás tímto dopisem o zjednání nápravy.

Skupina má dlouhodobě velmi slabé výsledky v prosazování koncepční politiky v oblasti PAS a není předsedkyní Martou Pečeňovou dobře řízena. Předsedkyně Pečeňová a někteří vybraní členové jednají veřejně jménem skupiny bez vědomí ostatních členů a bez dohody na výstupech. Často není jasné, kdo za předloženými výstupy vlastně stojí. Skupina nemá jednací řád, nehlasuje se v ní, vedení nerespektuje závěry kritické diskuse, nevypořádávají se připomínky, dokumenty neprocházejí recenzním řízením. Stávající předsedkyně skupinu vede silně polarizujícím a netransparentním způsobem.

Vyvrcholením tohoto přístupu se stalo předem s nikým neprojednané odvolání několika členů OS PAS v listopadu 2019 zmocněnkyní pro lidská práva JUDr. Helenou Válkovou. Mezi odvolanými byli například předsedkyně Odborné společnosti praktických dětských lékařů nebo ředitelka největší organizace poskytující komplexní služby osobám s PAS v České republice, které patřily ke kritikům fungování skupiny, dále zástupci odborných společností včetně zástupce Sekce dětské a dorostové psychiatrie Psychiatrické společnosti ČLS JEP.

Následně vyšlo najevo, že paní zmocněnkyně Válková byla některými členy skupiny kolem předsedkyně Pečeňové oklamána tvrzením, že vše je s odvolávanými členy projednáno. Šlo zjevně o zástupný důvod pro odstavení nepohodlných názorových oponentů.

Helena Válková následně v jednáních přislíbila situaci aktivně vyřešit a činnost odborné skupiny, stejně jako její složení, reformovat a změnit také její vedení. Nic z toho ovšem nakonec neudělala. Po více než dvou měsících jednání se rozhodla pouze nabídnout odvolaným členům možnost návratu do stávající, nijak nereformované skupiny. Odvolaní členové tuto možnost odmítli, protože nedává žádný výhled zlepšení práce OS PAS do budoucna. Další dva stávající členové následně na protest proti nedemokratickým a netransparentním praktikám v OS PAS rezignovali na své členství.

Z výše popsaných důvodů považujeme OS PAS za nedůvěryhodnou platformu, která je vedena účelově a neodborně a nadřazuje zájmy některých svých členů nad zájmy osob s PAS. Vzhledem k tomu, že tématika poruchy autistického spektra žádá naléhavé řešení v mnoha oblastech, je tato situace nadále neúnosná a nepřispívá k dobrému jménu současné vlády na poli naplňování práv osob se zdravotním postižením.

Žádáme Vás tedy o její nápravu. Jsme přesvědčeni, že jediným možným řešením je rozpuštění stávající skupiny a jmenování nové pod důvěryhodným vedením. Považujeme rovněž za nutné, aby se práce nově ustavené skupiny řídila jasnými pravidly, byla efektivně organizována a byla postavena na respektování pravidel demokratické diskuse.

S pozdravem

Ing. Magdalena Thorová, výkonná ředitelka, Národní ústav pro autismus, z.ú. (NAUTIS)
Mgr. Petr Třešňák, předseda, Naděje pro děti úplňku, z.s.
Mgr. Bc. Štěpánka Vajnerová, poradkyně a odborná asistentka europoslankyně Radky Maxové, matka dvou dětí s autismem
Mgr. Petra Valentová, předsedkyně rady sdružení proPAS, z.s.
PhDr. Romana Straussová, Ph.D., ředitelka Centra Terapie Autismu s.r.o.

Detailnější informace k fungování skupiny najdete také v prohlášeních jednotlivých organizací.


Žádné komentáře:

Okomentovat