7.2.20

Pedagogická komora, z.s., varuje před negativními dopady novely zákona o pedagogických pracovnících

Školský výbor Poslanecké sněmovny začal projednávat vládní novelu zákona o pedagogických pracovnících. Chystané změny kritizují školské odbory, akademické senáty pedagogických fakult i Pedagogická komora. Uvedené organizace žádají poslance, aby novelu zamítli. Pedagogická komora, z. s., uspořádala anketu, v níž se 91,8 % z 3843 učitelů vyjádřilo proti návrhu, že by žáky mohli učit lidé bez pedagogického vzdělání.


„Novela obsahuje řadu nedomyšlených změn, které by měly negativní dopady na školství,“ upozorňuje Radek Sárközi, prezident Pedagogické komory, „ministr Robert Plaga chystané změny bohužel předem neprojednal se školskými organizacemi, proto přímo oslovujeme poslance, abychom je na problematické pasáže upozornili.“

Novela umožní řediteli školy, aby přiznal nekvalifikovanému zaměstnanci bez pedagogického vzdělání kvalifikaci pro práci učitele, a to dříve, než ji ve skutečnosti získá. Stačí, když přislíbí, že do tří let absolvuje 250hodinové doplňující pedagogické studium. Kdokoliv s magisterským vzděláním tak bude moci učit všechny předměty na střední škole i na druhém stupni základních škol. (Například v USA, na rozdíl od České republiky, neaprobovanou výuku zákon neumožňuje.)

Zároveň ovšem platí ustanovení, že učitel, který kvalifikovaně vyučuje na 2. stupni ZŠ alespoň jednu hodinu, může zbylé hodiny do úvazku učit na 1. stupni. Novela tudíž umožní, aby pracovník bez pedagogického vzdělání legálně učil například v první třídě.

„Považuji tuto změnu za absurdní, obzvláště v souvislosti s další změnou, kterou novela přináší, a to že asistent pedagoga bude muset mít kurz v minimálním rozsahu 250 hodin,“ upozorňuje speciální pedagožka Jana Karvaiová, „učitel nebude muset mít žádné pedagogické vzdělání, kdežto jeho asistent ano...“

Novela dále specifikuje adaptační období pro začínající učitele, kdy mu bude na dobu dvou let přidělen uvádějící učitel. Pro uvádějícího učitele ovšem nezavádí žádný nárokový příplatek, ani snížení míry přímé vyučovací činnosti.

„Začínající učitel bude muset být dva roky veden jako nesamostatný, čímž spadne do nižší platové třídy,“ upozorňuje Radek Sárközi, „v případě učitelky mateřské školy je rozdíl mezi 9. a 8. tarifní třídou 5 900 korun měsíčně, což je více 70 000 korun ročně.“ V současnosti může ředitel školy přiznat zaměstnanci vyšší platovou třídu už po tříměsíční zkušební době, nebo dokonce ihned.

Novela v důsledku ohrozí kvalitu českého školství. Výroční zprávy České školní inspekce dokládají, že nekvalifikovaní používají moderní vyučovací metody méně často než kvalifikovaní učitelé. A že aprobovaná výuka je kvalitnější než neaprobovaná.

Ministerstvo školství neřeší hlavní příčinu, proč ředitelé škol marně shánějí učitele. Tou je dlouhodobé podfinancování českého školství. Čerství absolventi do škol nenastupují, protože si jinde vydělají výrazně více peněz. Školství v minulosti opustila řada kvalifikovaných učitelů, kvůli špatným pracovním podmínkám. Místo toho, aby MŠMT nabídlo pedagogům benefity, jako jsou vyšší příplatky za třídnictví, sabatikl nebo výsluhy, které by vystudované učitele ve školách udržely, usiluje o jejich nahrazení nekvalifikovanými pracovníky, které bude nutné nákladně doškolovat.

„Pochybuji, že novela přiláká do škol „odborníky z praxe“, když si vysokoškolsky vzdělaný zaměstnanec jinde vydělá v průměru o třetinu více než středoškolský učitel,“ upozorňuje viceprezident Pedagogické komory Janek Wagner, „a pokud bude na základní škole učit v rámci inkluze žáky se závažnými diagnózami, brzy ze školství stejně uteče, protože si s nimi nebude vědět bez pedagogického vzdělání rady.“

Pedagogická komora, z. s., je s více než 2 700 členy nejpočetnějším školským spolkem v České republice. K novele vydala velmi podrobné negativní stanovisko adresované poslancům.

Negativní stanovisko Pedagogické komory k novele zákona o pedagogických pracovnících5 komentářů:

E.Kocourek řekl(a)...

Například v USA, na rozdíl od České republiky, neaprobovanou výuku zákon neumožňuje.

Tak předně, tyto záležitosti neřeší federální, ale státní zákony. Tak nějak nevěřím, že pan S. přečetl všech 50 zákonů. Díval jsem se na zákon platný v Minnesotě, a je pravda, že "neaprobovanou výuku zákon neumožňuje". Akorát že ta minnesotská aprobace se hodně blíží té nové české úpravě. Stačí být pouhým bakalářem, a k tomu kurz cca stohodinový (ale předem!). ////

Výroční zprávy České školní inspekce dokládají, že nekvalifikovaní používají moderní vyučovací metody méně často než kvalifikovaní učitelé. A že aprobovaná výuka je kvalitnější než neaprobovaná.

Na důkaz tvrzení "kvalitnější než neaprobovaná" jsem věru zvědavý. A s moderníma metodama ať se jdou bodnout. ////

Souhlasím s komorníkama, že české školství se řítí do kopru. A že MŠMT tomu pilně pomáhá. Ale radil bych komorníkům, aby se soustředili na to důležité - peníze!! - a neztrapňovali se na prkotinách. ////

Radek Sárközi řekl(a)...

V USA to řeší federální legislativa.

Jana Wallis řekl(a)...

Na Kapverdských ostrovech to také řeší federální legislativa.

Karel Gargulák řekl(a)...

Dobrý den, je možné prosím přesně uvést o jaký legislativní předpis, metodický výklad apod. se opírají následující tvrzení:
"Zároveň ovšem platí ustanovení, že učitel, který kvalifikovaně vyučuje na 2. stupni ZŠ alespoň jednu hodinu, může zbylé hodiny do úvazku učit na 1. stupni. Novela tudíž umožní, aby pracovník bez pedagogického vzdělání legálně učil například v první třídě."
A dále: „Začínající učitel bude muset být dva roky veden jako nesamostatný, čímž spadne do nižší platové třídy,“ upozorňuje Radek Sárközi, „v případě učitelky mateřské školy je rozdíl mezi 9. a 8. tarifní třídou 5 900 korun měsíčně, což je více 70 000 korun ročně.“ V současnosti může ředitel školy přiznat zaměstnanci vyšší platovou třídu už po tříměsíční zkušební době, nebo dokonce ihned."
Díky moc za odpověď!
S pozdravem
Karel Gargulák

Radek Sárközi řekl(a)...

Máte v EDUinu spoustu zaměstnanců, tak je zaúkolujte, ať Vám to dohledají...

Okomentovat