6.2.20

Ondřej Šteffl: Maturanti jako rukojmí

Zastánci povinné maturity z matematiky neumějí domyslet dopady svého záměru, a tak prosazuji kontraproduktivní opatření, které by z matematiky udělalo pseudomatematiku. Je mi líto maturantů i matematiky.


Na počátku roku 2010 jsem analyzoval stav výuky matematiky, příčiny i perspektivy. Rozebral jsem také různé možné cíle povinné maturity z matematiky, a u každého cíle, jak by se musela maturita změnit, aby se cíle dosáhlo. A co dobrého by jednotlivé možnosti přinesly a jaká jsou rizika. Od té doby se mnoho nezměnilo. Můj rozbor variant a cílů povinné maturity z matematiky je stále na webu k dispozici (30597).

Před deseti lety mi ovšem rozhodnutí o povinné maturitě z matematiky připadalo pro české vzdělání opravdu důležité. S odstupem, vidím, že to vlastně velký význam nemá. V českém vzdělávání jsou mnohem vážnější neřešené problémy. Kdo si v roce 2035 vzpomene, zda byla v roce 2020 matematika u maturity povinná?

Zkuste si vzpomenout, jak vypadala maturita před 15 lety. Pokud jste zrovna vy nebo vaše děti nematurovali, tak nejspíš nevíte. Nestaráte se. Dobře tušíte, že to je z dnešního hlediska úplně jedno. České HDP ani váš plat na tom nezávisí a nezávisí na tom ani postavení české vědy, ba ani úroveň vysokých škol. Anebo jsme snad devět let po zavedení státní maturity zaznamenali nějaké změny? Jsou maturanti vzdělanější, jsou lépe připraveni ke studiu na VŠ, k práci či do života? Stále není k dispozici jediná analýza, co státní maturita přinesla, či naopak, jaké škody napáchala. Máme jen dvě zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu. Podle nich státní maturita od počátku nemá jasné cíle, takže teď nemůže říci, zda utracené dvě a půl miliardy nebyly vyhozené peníze.

A proč se tedy zabývat povinnou maturitou z matematiky, když je to vlastně jedno. Já mám dva důvody: Je mi líto maturantů. A protože jsem vzděláním matematik, je mi líto matematiky.

Ukřižovat maturanty

Ministr Plaga správně říká, že povinnou maturitu z matematiky můžeme zavést až se změní výuka matematiky. Nejen na středních školách, ale i na základních. Panuje shoda, a plyne to jasně i z dat ze státních maturit, že kvalita výuky matematiky je v současné době velmi různá. Mnozí zastánci povinné matematiky, a to i mezi poslanci, ale chtějí, aby se zavedla hned. Jinak prý nebude na změnu výuky dostatečný tlak a nic se nezmění. Tlak mají zřejmě vyvolat desetitisíce neúspěšných maturantů. Proč má ale zůstat bez maturity dítě, kterého dva roky učila maturantka a pak se vystřídali tělocvikář a češtinářka? Nezdá se vám, že tu děti slouží jako rukojmí?

Podle šetření MŠMT z května 2019 se matematika na druhém stupni neaprobovaně vyučuje v 10,0 % hodin a bez příslušné kvalifikace v 5,1 % hodin (v Karlovarském kraji to je ale 35,1 a 14,1 %), na středních školách v 4,5 % neaprobovaně a 1,8 % nekvalifikovaně. Což např. znamená, že na středních školách nemá zhruba 18 000 žáků, budoucích maturantů aprobovanou výuku matematiky.

Paní Kateřina Valachová, to o povinné maturitě z matematiky řekla dobře: „V žádném případě nedovolím, abychom ukřižovali naše budoucí maturanty za několik let na něčem takovém. V první řadě budu chtít vědět, jak je možné, že žáci dosahují takto špatných výsledků," To ovšem bylo před tím, než se stala ministryní. Když nastoupila změnila názor. Proč? Inu promluvila si s kozlem, kolik se má vysadit petržele. Tím kozlem bylo vedení Jednoty českých matematiků a fyziků. To byli a stále jsou především učitelé matematiky a fyziky z Matematicko-fyzikální fakulty a z dalších vysokých škol. Ty se starají o jediné, aby k nim přicházeli co nejlépe připravení žáci a studenti. Maturant, který neuspěje, je nezajímá. Neúspěšné nepotkávají a líto jim jich není, paní Valachové už také ne. Ale mě ano.

Nenávist k matematice

Největší omyl zastánců povinné maturity spočívá v jejich víře, že by to prospělo rozvoji matematického a logického myšlení. Ano, v jejich omezeném ideálním světě, který je na matfyzu, v matematických třídách, a doufejme, že pořád ve třídách některých skvělých učitelů. Tam opravdu studium matematiky rozvíjí myšlení, schopnost řešit problémy, matematizovat reálnou situaci a mnoho dalšího. Ale reálně v širokém spektru škol od gymnázií přes průmyslovky a ekonomky, až po školy knihovnické, právní či veřejného stravování, to tak prostě není. Příprava na státní maturitu od rozvoje logického myšlení spíše odvádí. Nerozvíjí, a často dokonce potlačuje matematickou gramotnost. Ano, čtete správně − potlačuje.

Důvod je jednoduchý, testy státní maturity vyžadují především rychle, tedy bez velkého přemýšlení, vyřešit spoustu typizovaných příkladů. A jak ukazují data, právě na takové příklady výuka žáky připravuje. Logaritmickou rovnic maturanti vyřeší, ale selhávají, když se objeví příklad, který vyžaduje jen trojčlenku, ale jen trochu přemýšlení. A tak by povinná maturita ublížila matematice v tom, co si o ní lidé myslí, zda jí mají rádi, a ublížila by i tomu, jak jí lidí umějí. Udělala by z matematiky pseudomatematiku. A to by mi bylo líto.

Ano, někteří žáci by se jí i tak učili s pochopením. Ale naprostá většina by se jen drilovala typové algoritmy, kterým nerozumí. Učení bez porozumění žákům matematiku znechucuje a často u nich vytváří pocit bezmocnosti - tomu nikdy nebudu rozumět - a určitě se jí už nikdy nebudou učit. A těžko čekat, že až tihle maturanti dospějí, že své děti povedou k lásce k matematice.

Zastánci povinné maturity z matematiky prosazují kontraproduktivní opatření, chtějí, aby se učilo více matematiky, ale výsledkem by bylo, že udělají z matematiky pseudomatematiku.

Článek maličko jiné podobě vyšel 25/1/2020 v MF Dnes

Na článek reagoval pan RNDr. Pavel Obdržálek, s jeho souhlasem dopis uvádím v plném znění.

Jsem učitel střední školy, matematiku učím 30 let a myslím, že za tuto dobu se didaktika výuky naprosto změnila. Bohužel ale ne všude. Vždy jsem byl zastáncem povinné maturity z matematiky, její náročnost je opravdu taková, že by ji měli zvládnout všichni, kdo chtějí mít maturitu. Bohužel ale v současné době je spuštění naprosto „nesmyslné“.

Předně, skutečná „neúspěšnost“ žáků je vyšší než je oficiálně uváděno, hodnoty jsou totiž počítány vzhledem k celkovému počtu žáků k maturitě přihlášených, nikoliv vzhledem k těm co skutečně k maturitě jdou. Tedy pokud žák k maturitě z jakéhokoliv důvodu nejde, ve statistikách se vyskytuje jako úspěšný. Pokud by maturovali povinně všichni žáci, dá se očekávat zvýšení neúspěšnosti mezi 40-50%. Proč tomu tak je? Ve článku se jako důvod uvádí neaprobovaná výuka matematiky. Bohužel aprobovanost není vždy zárukou kvality. Na některých školách, často i gymnáziích, je matematika vyučována stejně jako před 20-30 roky. Žáci nejsou vůbec vedeni k myšlení v souvislostech, nejsou s nimi vůbec procvičovány maturitní úlohy. Setkal jsem se se i se žákem dvojkařem, který nebyl schopen vyřešit jednoduché příklady vyžadující přemýšlení , takové jaké se v maturitní zkoušce vyskytují. Tyto příklady nikdy neřešili. Matematické návyky měl také nulové, perfektně uměl současně probíranou látku, ale starší základní učivo vůbec. Žáci nejsou zvyklí používat kalkulačku, složitější výpočty na ní nezvládají. Je to snad tak správně? Takto se matematika učila před 20 lety. Styl výuky ostatních předmětů, ze kterých se dělá státní maturita, tedy cizích jazyků i českého jazyka je naprosto odlišný než dříve.

V matematice se bohužel v mnoha školách a u mnoha učitelů „zastavil čas“. Má vypadat výuka matematiky tak jak ji někde vidíme? Jsou na spuštění maturity vůbec připraveni učitelé? Bohužel odpovědi jsou ne, je nutné, aby ředitelé všech středních škol zodpovídali za kvalitní přípravu na maturitu a to již od začátku studia střední školy. A také je nutné, aby Česká školní inspekce kontrolovala, jak se matematika učí, tedy nejen aprobovanost či neaprobovanost, plnění souladu se ŠVP, zápisy v třídní knize….. ale hlavně kvalitu výuky a přípravy „pro život“, tedy v případně maturantů „pro maturitu“. Bohužel toto zatím vůbec není.

Zaveďme státní maturitu z matematiky, ale napřed podstatně změňme způsob výuky a to i na gymnáziích. A to je úkol na delší dobu, na kterém je nutné začít pracovat. S maturitou souhlasím, ale jsem jednoznačně pro to „nedělat se žáků rukojmí“, tedy odložit a důkladně připravit.

Převzato z blogu autora na Aktuálně.cz pod  licencí Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní License.

12 komentářů:

Nicka Pytlik řekl(a)...

tak by povinná maturita ublížila matematice

Matematika JE.
Bez ohledu na to, co si kdo o ní myslí.
U štefflů je na prvním místě byznys. Matematiku, a především řeči okolo, používají jen jako jeden z nástrojů k dosažení kýženého zisku. Nic víc, nic míň.
Ty kecy o rukojmích mohou zapůsobit jen na nanicovatá trdla a troublé pitomce.

Simona CARCY řekl(a)...

Obdržálek píše: V matematice se bohužel v mnoha školách a u mnoha učitelů „zastavil čas“. Má vypadat výuka matematiky tak jak ji někde vidíme? Jsou na spuštění maturity vůbec připraveni učitelé? Bohužel odpovědi jsou ne, je nutné, aby ředitelé všech středních škol zodpovídali za kvalitní přípravu na maturitu a to již od začátku studia střední školy.

A já se ptám, co pro nápravu toho stavu udělal od nástupu do funkce ministr Plaga?
Stačí mi seznam prvních 53 opatření, která uvedl v život. Že není co napsat? No a o to právě jde. Protože vrchnost nekoná, tak budeme před matematikou strkat hlavu do písku.

Martin Krynický řekl(a)...

Opět jako vždy položím pan Štefflovi otázku, na kterou nikdy neodpověděl. Jaký mechanismus donutí hypotetického špatného matikáře, o kterém píše pan kolega Obdržálek, k tomu, aby přestal používat své dvacet let staré osvědčené přípravy a věnoval stovky hodin svého volného času tomu, aby si připravil nové a začal učit jinak (navíc často za situace, kdy sám je přesvědčen, že učí dobře, protože stíhá probrat spoustu netriviální látky a jeho písemky žáci vcelku úspěšně zvládají)? Apely ministra, kterého nesnáší, protože se za učitele nikdy nepostavil? Lamentování odborníků na vzdělávání, kteří na něj už dvacet let usilovně hážou špínu, nikdy mu s ničím nepomohli a jen se snaží mu práci co nejvíc zkomplikovat (a ještě k tomu melou nesmysly typu "žáci si nemusí nic pamatovat, všechno najdou na internetu")? Žehrání novinářů, kteří nejsou schopni rozlišovat mezi realitou a vlastním zbožným přáním jaké jsou děti a jaké by mohly být školy?
To mu bude stát za to, aby musel bojovat s rodičovskou veřejností, která bude těžko chápat, že v písemkách jsou příklady, které nebyly spočítány v sešitě a jejich dítě má najednou horší známku než na ZŠ? Kvůli tomu půjde do střetu se studenty, kteří už mají 9 let zkušeností, jak matiku s nejmenší energií přežít a nový způsob výuky by po nich vyžadoval to všechno najednou zahodit a začít znovu a jinak? Pro to bude chodit po ránech do školy dřív a po výuce tam zůstávat déle, aby mohl doučovat studenty, kteří mají po ZŠ znalosti na úrovni páté třídy a neví,že polovina poloviny je čtvrtina?
Tomu fakt nevěřím ani v pohádce. Moje bývalá kolegyně zhodnotila vlastní pokus o nebiflovací výuku slovy: "Nemělo to cenu, jediné čeho jsem dosáhla bylo zhoršení prospěchu". Dokážu si představit, že by musel něco se svojí výukou udělat, kdyby jeho studenti měli ucházející známky a přesto nebyli úspěšní při maturitě. Pak by možná i rodiče překousli záludné písemky a zhoršení známek. Ale v situaci, kdy vlastně ani nevíme, kdo tu matematiku učí dobře, protože žádné výsledky nikdo nesleduje, to prostě nedává smysl.

Martin Krynický řekl(a)...

Ještě nechápu tento sled úvah: v maturitě jsou příklady na logické uvažování, studenti mají problémy je vyřešit (zřejmě proto, že se nedostatečně řeší ve školách). Z toho vyplývá, že musíme maturitu zrušit, aby se je studenti řešit naučili.
Logika tohoto odvození je nad mé schopnosti. Mě z toho vyplývá, že když se zruší jediná zkouška, kde se podobné příklady vyskytují, tak se s nimi studenti už vůbec nesetkají (a tím pádem se je řešit ani nenaučí).
Ale možná nejsem dost chytrý. Každopádně pokud se nějaké vysvětlení objeví, slibuji, že se ho pokusím pochopit.

L.snirch řekl(a)...

"Ještě nechápu tento sled úvah: v maturitě jsou příklady na logické uvažování, studenti mají problémy je vyřešit (zřejmě proto, že se nedostatečně řeší ve školách). Z toho vyplývá, že musíme maturitu zrušit, aby se je studenti řešit naučili."
Z toho vyplývá, že nejdříve musíme žáky a studenty naučit příklady na logické uvažování řešit. Bič maturity to za učitele neudělá. Trestat za to studenty, že nebyli učeni logicky myslet? Když tyto úlohy nezvládne i 70 % gympláků, je přece něco špatně ve vzdělávání nebo ve formě maturity z matematiky.

"Aby přestal používat své dvacet let staré osvědčené přípravy a věnoval stovky hodin svého volného času tomu, aby si připravil nové a začal učit jinak (navíc často za situace, kdy sám je přesvědčen, že učí dobře, protože stíhá probrat spoustu netriviální látky a jeho písemky žáci vcelku úspěšně zvládají)? Apely ministra, kterého nesnáší, protože se za učitele nikdy nepostavil?"
Pokud jeho studenti matematiku chápou, zvládají logické úlohy, umí matematiku aplikovat - je vzorem a sám ví, co drobně tu a tam poupraví.
Pokud nezvládají, nemusí být chyba v přípravách, ale třeba v přístupu. Jeho pocit, že učí dobře, je irelevantní. Měl by přemýšlet, proč nezvládají. Nemusí být chyba na jeho straně, nemotivované studenty nelze moc toho naučit. Pracuje pak spíše s jejich motivací, ale i tam potřebuje jejich spolupráci. Může být mnohem více důvodů. To přemýšlení nejsou stovky hodin.
Pocity k ministrovi profesionální učitel do práce netahá, ano, ministři Dobeš, Chládek, Valachová stáli za starou belu, souhlasím, ale kvůli tomu mám přestat pracovat dobře i já? Takhle snad učitel neuvažuje. Doufám.

L.snirch řekl(a)...

"Mě z toho vyplývá, že když se zruší jediná zkouška, kde se podobné logické příklady vyskytují, tak se s nimi studenti už vůbec nesetkají (a tím pádem se je řešit ani nenaučí)."

V maturitním testu těch logických příkladů jsou tak 3-4, více ne. Otázek je 37.
Zbylé jsou zjednodušeně řešeno (ne příliš zjednodušeně) najdi správný vzorec v tabulce, dosaď tam čísla, uprav výraz či rovnici. Přemýšlení tam moc není, neříkám, že je to snadné v té rychlosti a nervozitě zvládnout, ale nejsnadnějším řešením je drilovat.
Ano, maturitní test v podstatě určuje pro výuku ten nejsnadnější směr(neříkám, že každý učitel matematiky jej zvolí), jak pojmout matematiku a udělat maturitní test: Driluj algoritmy a když budeš pilný, dopadne to.
Budoucí matfyzáci a jim rovni pochopitelně ten test berou tak, že se ani nezapotí a nemusí se na něj ani učit. Protože pro ně je tak snadný, že je až demotivační. A v lepším případě se sami učí skutečnou matematiku, chodí do kroužku a hledají příležitosti, jak rozvíjet přemýšlení, když hodiny matematiky se často přizpůsobí velké většině a s povinnou maturitou to bude ještě markantnější než dnes.
Jaké to má důsledky nyní (vyhazuje se látka z učiva, co není v Katalogu) a hlavně jaké bude mít?

Josef Soukal řekl(a)...

Za výuku je zodpovědný učitel (a ředitel), nikoli nastavení maturity. Proč někteří nedokážou své zodpovědnosti dostát, je otázkou směřující především k nim.

Josef Soukal řekl(a)...

Pokud bude mít učitel před sebou žáky, kteří s obtížemi zvládají i jen jednoduché úlohy, jak bude zařazovat úlohy náročnější? Problém není v maturitě, ale úplně jinde. A hlavní problém je, že tento jednoduchý příklad odmítají vzít vinicí dnešního maturitního zmatení na vědomí.

L.snirch řekl(a)...

"Za výuku je zodpovědný učitel (a ředitel)"
"Pokud bude mít učitel před sebou žáky, kteří s obtížemi zvládají i jen jednoduché úlohy"
"Za výuku je zodpovědný učitel (a ředitel)"

Nicka Pytlik řekl(a)...

Že by povinná maturita z matematiky negativně ovlivňovala výuku matematiky na střední škole a tím spíše na škole základní je nesmyslná konstrukce především učitelů, kteří mají panickou hrůzu z toho, že vyjde najevo jejich lemplovství, a samozřejmě odborníků na vzdělání, kteří mají nemenší hrůzu z toho, že by vyšlo najevo leplování žáků. Ono by se jim to tak nějak nevcházelo do těch jejich vizionářských scénářů, totiž.

Ondřej Šteffl řekl(a)...

"Jaký mechanismus donutí hypotetického špatného matikáře, o kterém píše pan kolega Obdržálek, k tomu, aby přestal používat své dvacet let staré osvědčené přípravy a věnoval stovky hodin svého volného času tomu, aby si připravil nové a začal učit jinak (navíc často za situace, kdy sám je přesvědčen, že učí dobře, protože stíhá probrat spoustu netriviální látky a jeho písemky žáci vcelku úspěšně zvládají)?"

Tak předně, tohle není můj problém. Jak píšu zde http://blog.aktualne.cz/blogy/ondrej-steffl.php?itemid=35795 "Před deseti lety mi ovšem rozhodnutí o povinné maturitě z matematiky připadalo pro české vzdělání opravdu důležité. S odstupem, vidím, že to vlastně velký význam nemá. V českém vzdělávání jsou mnohem vážnější neřešené problémy. Kdo si v roce 2035 vzpomene, zda byla v roce 2020 matematika u maturity povinná?"

Že se matematika blbě často učí, a ještě blběji u maturity zkouší, je jasné, ale v českém školství jen jeden dílčí problém, jehož lokální řešení nás nijak zvlášť neposune.

Ale když už jste se zeptal. NAvrhnout lze desítky různých řešení, často i účinných, které jsou ale nereálná, politicky neprůchodná a nebo mají mnoho vedlejších škodlivých účinků. Např. vyhodit všechny učitele, kterým propadlo víc než 10 % na gymnáziích a víc než 40 % jinde. Třeba. Jenže kdo by pak učit, když pominu, že to nikdo ani nenavrhne.

Ale jedno reálnější řešení bych měl, a doporučím ho panu Vondrákovi. Zjistit, co každý ředitel střední školy během minulých třech let udělal pro to, aby se na matematiku hlásilo víc maturant a aby byli úspěšní. (např. vytipovali ve škole včas rizikové děti a poskytli jim podporu, konali na to téma porady, vyslali matikáře do úspěšných škol, nastavil odměny učitelů podle úspěšnosti v maturitě, zjišťuje, co pro úspěšnost udělal každý učitel atd. atd. Jistě se toho dá udělat hodně.) A taky bych se podlíval, zda počet přihlášených a úspěšnost ve škole roste nebo klesá. No a podle toho všeho bych nastavil odměny ředitelů. To už dávno mohl udělat každý kraj. Jenže všichni čekají co udělá MŠMT, a někdo jak se zdá dokonce čeká, co řekne Šteffl :-)

Anonymni z 21:30 řekl(a)...

Na takový nesmysly (ředitelé odměny podle přihlášených) fakt všichni čekají. Ani dospat nemohou.

Okomentovat