10.2.20

Martin Vokuš: Nepravdivé informace v článku o konkurzu na ředitele ZŠ Fr. Plamínkové

Na článek Jany Kunštekové Političtí kmotři a ziskuchtivé neziskovky – najdi 5 rozdílů zareagoval Martin Vokuš, vedoucí oddělení komunikace a tiskový mluvčí z Odboru Kanceláře starosty a tajemníka Městské části Praha 7.
Zde uvádím pouze ty nejkřiklavější dezinformace:

Úřad městské části Prahy 7 letos vyhlásil výběrová řízení na nové obsazení ředitelských funkcí ve školách, k nimž vykonává zřizovatelskou pravomoc. Ani na jedné ze škol ředitel nechyběl – nešlo tedy o neobsazená místa.


K ničemu takovému nedošlo! Vyhlášen je jediný konkurz, a sice na ZŠ Fr. Plamínkové. Ředitelce této školy končí ke dni 30. 4. 2020 funkční období. U ředitelů a ředitelek, kterým skončí funkční období, vždy probíhá zhodnocení jejich dosavadní činnosti a směřování dalšího vývoje školy, následně se s přihlédnutím k názoru školské rady vyhlásí či nevyhlásí konkurz na místo ředitele.

Městská část Praha 7 předala organizaci výběrových řízení na obsazení funkcí ředitelů základních škol nevládní neziskové organizaci EDUin. Takovou praxi přitom již v minulosti opakovaně zakázal Nejvyšší správní soud a Ústavní soud. Podle jejich judikatury je předání výkonu veřejné správy z obce na soukromoprávní subjekt protiústavní.

Toto je hlavní myšlenkou článku a jedná se opět o naprostou lež. EDUin žádný konkurz pro Prahu 7 neorganizuje! Konkurz vyhlásila a organizuje MČ Praha 7 zcela v souladu se školským zákonem a příslušnou vyhláškou MŠMT. Vyhláškou je dané také složení komise - 2 členové jmenovaní zřizovatelem, 1 člen jmenovaný krajským úřadem, 2 odborníci jmenovaní Českou školní inspekcí, 1 inspektor České školní inspekce, 1 člen pedagogického sboru školy a 1 člen školské rady. Městská část tedy do komise nominovala 2 členy z 8. Již dříve jsme avizovali, že chceme, aby v komisi byli odborníci, a to včetně dvou zástupců jmenovaných zřizovatelem (tedy nikoli členové rady ani jiní politici). Jedním z odborníků jmenovaných zřizovatele je zástupce organizace EDUin. Tedy opět zdůrazňujeme, že EDUin pro nás žádné konkurzy neorganizuje, ředitele školy sám o sobě nevybírá, ani nikdy nevybíral. Zástupce této organizace je pouze jedním členem komise z osmi.

Čižinského parta v případě pověření neziskovky EDUin provedením úkonů, které jsou zákonem svěřeny výhradně členům Rady a kvalifikovaným úředníkům Úřadu městské části Praha 7, hranici zákona zcela překročila. Judikatura Ústavního soudu i Nejvyššího správního soudu je v této oblasti sjednocená. Ve všech případech, kdy soudy rozhodovaly o přenosu veřejné moci na jiný subjekt bez toho, že by zákon takovou možnost připouštěl, bylo „vytunelování“ veřejné správy soudem zrušeno. Lze proto důvodně předpokládat, že pokud by ředitelé či členové školských rad nezákonně konkurzovaných škol, nebo i kterýkoli občan Prahy 7, napadl pověření spolku EDUin organizací výběrového řízení správní žalobou, že by příslušný správní senát městského soudu v Praze zrušil toto nelegální přesunutí veřejné moci na nikým nevolenou partu.

Opět zcela lživé nesmyslné tvrzení, které poškozuje všechny zúčastněné v konkurzu, včetně České školní inspekce i samotné školy. Konkurz zcela v souladu se zákonem vyhlásil a organizuje zřizovatel, tedy MČ Praha 7.

Těch nepravd je v článku daleko více. Ale vybrané věci jsou jeho naprostým základem a zcela nepochybně jedná o nepravdivé informace.


12 komentářů:

Eva Adamová řekl(a)...

Já tedy nevím, proč by se měl zřizovatel zříkat jednoho místa v konkurzní komisi, když si zástupce Eduinu mohli přizvat jako odborníka s poradním hlasem. Už jenom to vypovídá o jisté míře nekompetentnosti zatupitelů tohoto pražského obvodu.

Radek Sárközi řekl(a)...

Takže je potvrzeno, že si radnice najala EDUin (viz jejich "konkurzní balíček"), a navíc v konkurzní komisi dokonce sedí zástupce Eduinu.

Eva Adamová řekl(a)...

Konkurzní balíček mj. nabízí

- zpracování analýzy uchazečů pro potřeby zřizovatele podle
dodaných životopisů a koncepcí rozvoje školy (silné a slabé
stránky CV, posouzení předložené koncepce a jejího rozvojového
potenciálu, doporučené otázky na uchazeče při vlastním konkurzu)

- účast v konkurzní komisi - s ohledem na kvalifikaci možno i jako
"odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství",
případně člen jmenovaný zřizovatelem,

a to bratru za pouhých 10 000 Kč.

A já fakt nevím proč, ale mám takové svrbění na levé lopatce, že něco není úplně v pořádku.

Nicka Pytlik řekl(a)...

něco není úplně v pořádku.

Mnoho není v pořádku. Ne-li všechno.
Normálně chobotnice. Rozlejzá se to všude. Nejvyšší čas začít hledat Corrada...

Karel Gargulák řekl(a)...

Dobrý den, vnímám i podle reakcí na zcela nepravdivá (a fakticky nesprávná) trzení uvedená v článku pí Kunštetové, že je zde mnoho aktérů a aktérek, kteří pozitivně vnímají odbornou erudici a analytické zázemí organizace EDUin. V tomto ohledu děkujeme moc za podporu! Budeme se snažit naši práci vykonávat vždy, co možná nejlépe!
S pozdravem a přáním krásného dne
Karel Gargulák

krtek řekl(a)...

Když už jste sem, pane Garguláku, nakoukl, můžete potvrdit nebo vyvrátit dohodu s radnicí Prahy 7 o konkurzním balíčku (nerovná se organizování konkurzu) včetně ceny? Já jen že je to z mého pohledu přinejmenším neuspojivé hospodaření s penězi samosprávy, když si to neumí vyřešit sama skrz vedoucí školského odboru, školskou komisi a konkurzní komisi.

Vít Tomis řekl(a)...

odbornou erudici... organizace EDUin.
Ještě není ani půlka února a už tu mame vtip roku.

Karel Gargulák řekl(a)...

Dobrý den, samozřejmě rád odpovím. Myslím, že P7 má s EDUinem jednoduchou smlouvu podobně jako mnoho zodpovědných měst a obcí v ČR v kontextu nabízené služby Klub zřizovatelů: https://mestavzdelavani.cz/klub-zrizovatelu/. Přičemž se jedná o klasické konzulatační a analytické služby, které jsou naprosto standardně obcím a krajům poskytovány v mnoha a mnoha oblastech (od územního rozvoje, správy majetku, životnho prostředí, právní služby, bydlení, sociálních služeb atd. atd.) - včetně vzdělávání. Účinná legislativa územním samosprávám neukládá povinnost zabývat se kvalitou průběhu, podmínek a výsledků vzdělávání svých škol. Od toho je tu ředitel školy a ČŠI. Takže logicky (nemají to explicitně uloženo) je činnost dílčích odborů školství samosrpáv orientována primárně na věci, které jsou přímo v působnosti samosprávy (rozpočet, majeteka atd.). Proto fakt není možné obcím vyčítat, že chtějí v rámci zajištění rozvoje své lokální vzdělávací soustavy odbornou pomoc. Není to totiž žádná sranda - analyzovat, vytvářet koncepce, mluvit se všemi aktéry, ale třeba i vybírat ředitele - ředitelku školy - to je docela "raketová věda". Je supr, že obce chtějí využít odborné zkušenosti EDUinu a spolupracujích mimořádných exředitelů typu Mirka Hřebeckého, Vaška Trojana a dalších. Na analytiku, strategické řízení vzdělávacího systému atd., zase mohou mít mne. :-) Ať se daří a přeju krásný den! S pozdravem Karel Gargulák

Anonymni z 21:30 řekl(a)...

K ničemu takovému nedošlo! Vyhlášen je jediný konkurz, a sice na ZŠ Fr. Plamínkové. Ředitelce této školy končí ke dni 30. 4. 2020 funkční období. U ředitelů a ředitelek, kterým skončí funkční období, vždy probíhá zhodnocení jejich dosavadní činnosti a směřování dalšího vývoje školy, následně se s přihlédnutím k názoru školské rady vyhlásí či nevyhlásí konkurz na místo ředitele.

Tak já nevím, školská rada psala proti konkurzu nebo ne? Žáci stáli za ředitelkou, školská rada stála za ředitelkou, učitelé, rodiče. Aspoň toto bylo prezentováno. Pak nechápu, proč konkurz a proč si nechat radit od odborníků, když stávající stav mohl zůstat nezměně ke všeobecné spokojenosti.

Lze toto nějak vysvětlit?

Eva Adamová řekl(a)...

Pane Garguláku, Vám opravdu přijde etické nechat si zaplatit za jmenování do výběrové komise na kohokoliv, či na cokoliv? Vždyť to zavání úplatkem na sto honů.

Já bych skutečně pochopila, kdyby tam byl pan Hřebecký přítomen, klidně i za ty peníze, jako odborník s pouze poradním hlasem, to by asi bylo košer, ale takto mi to opravdu přijde na hraně zákona.

Jana Maříková řekl(a)...

Položím jednoduchou otázku - jsou všichni členové výběrové komise vyslaní jako zástupci zřizovatele členy obecního zastupitelstva městské části Praha 7 nebo zaměstnanci školského odboru Úřadu městské části Praha 7 se složenou úřednickou zkouškou? Pokud tomu tak není, městská část Praha 7 porušila zákon. A pak je na řadě obrátit se na správní soud s návrhem na zrušení výběrového řízení. To může udělat buď člen školské rady příslušné školy nebo kterýkoli občan Prahy 7 nebo sama dosavadní ředitelka. Ti všichni mají aktivní legitimaci.

Nicka Pytlik řekl(a)...

je zde mnoho aktérů a aktérek, kteří pozitivně vnímají odbornou erudici a analytické zázemí organizace EDUin.

Pytlici nevěří, že by bylo dost dobře možné, aby se lidé s takovouto dovedností jen tak ric pic rodili. Na jakém školení garguláci pochytili umění činit prohlášení s tak vysokou výpovědní hodnotou? Pytlici by to také chtěli umět.

Okomentovat