16.2.20

Karolína Vaverková: Chybí učitelé. Každý desátý učitel v Praze nemá pedagogické vzdělání

V Česku chybí učitelé a to natolik, že školy zaměstnávají nekvalifikované učitele. V Praze takto učí bez pedagogického vzdělání 9,1 % učitelů, v Karlovarském kraji 8 %. Vláda chce situaci řešit uzákoněním učitelů bez pedagogického vzdělání s vyhlídkou, že si je doplní. Školské odbory i Pedagogická komora jsou však proti.

Z článku v Echo24.cz vybíráme:

Zástupci Školských odborů, které sdružují asi 20 tisíc členů, se domnívají, že by novela mohla ohrozit kvalitu vzdělávání. Podle jejich předsedy Františka Dobšíka může zpochybnit náročnost studia učitelství, a ohrozit tak zájem o něj. „Považuji to i za degradaci učitelského povolání, ke kterému jsou nezbytně nutné kvalifikační předpoklady, tak jako tomu je i v některých jiných profesích,“ uvedl.

Proti je i Pedagogická komora. „Novela obsahuje řadu nedomyšlených změn, které by měly negativní dopady na školství,“ uvedl prezident komory Radek Sárközi. „Ministr Robert Plaga chystané změny bohužel předem neprojednal se školskými organizacemi, proto přímo oslovujeme poslance, abychom je na problematické pasáže upozornili,“ dodal.

Naopak sdružení Učitelská platforma, kterou tvoří asi 300 členů, s návrhem vlády souhlasí. „Souhlasíme, aby se učiteli na 2. stupni základních škol a na gymnáziích mohli legálně stávat i držitelé magisterských titulů z jiných fakult než pedagogických, pokud by si do tří let doplnili pedagogické minimum,“ uvedla Petra Mazancová, předsedkyně sdružení.6 komentářů:

L.snirch řekl(a)...

"Zástupci Školských odborů, které sdružují asi 20 tisíc členů"
Škoda, že odbory neřeknou, kolik mají členů.
Je 20 tisíc horní limita z říše snů?

Oldřich Botlík řekl(a)...

Podle mého názoru ohrozí kvalitu vzdělávání spíše povinná maturita z matematiky.

Proč?

Protože na obory připravující učitele (počínaje primární pedagogikou a konče třeba jazykovými dvojkombinacemi pro učitele SŠ) se prostě nebude moci přihlásit dostatečný počet zájemců, kteří třeba mají pro příslušný obor osobní předpoklady i odpovídající odborné zázemí, ale nesloží maturitní test z matematiky.

Za nějaký čas bude nejschůdnějším řešení uměle vyvolaného problému redukce celkového počtu hodin odučených na školách třeba o třetinu. Provázená odpovídajícím proškrtáním učiva.

To by zase mohlo kvalitě vzdělávání prospět. Dokonce velmi.

Jana Maříková řekl(a)...

A takhle je to u nás se vším. Odbory, pořád určitě nejpočetnější organizace sdružující zaměstnance ve školství, jsou proti novele. Druhá nejpočetnější Pedagogická komora je taktéž proti. Pidiorganizace s velkým mediálním vlivem a nerozumní ředitelé jsou ale slyšet nejvíc - protože souhlasí s touhle pitomostí, která povede k deprofesionalizaci učitelského povolání. Nelze diskriminovat někoho, kdo chce učit a nemá k tomu vzdělání! Má právo učit! Pedagogické fakulty zrušíme! Podle "odborníků" jsou přímo škodlivé! Vždycky si při čtení názorů věrozvěstů nekvalifikovaného učení vzpomenu na svou maminku, která celý život učila v jedné obci a požívá tam značné neoficiální vážnosti, která se projevuje tím, že její žáci jí jsou ochotní pomoci se vším tak, aby i ve vysokém věku mohla žít ve svém domku. Já musím stále pracovat . Odsunuli mi důchod o osm let. Učila češtinu, byla okresní i krajskou metodičkou, měla výborné výsledky u dětí, které se hlásily na střední školu. Opravdu nemůže učit každý.

Nicka Pytlik řekl(a)...

se prostě nebude moci přihlásit dostatečný počet zájemců

No právě!
Biflovací trdla a flákačtí pitomci nemají u dětí co pohledávat.
A to je víc než dobře.

Lenka Pokorná řekl(a)...

"Protože na obory připravující učitele (počínaje primární pedagogikou a konče třeba jazykovými dvojkombinacemi pro učitele SŠ) se prostě nebude moci přihlásit dostatečný počet zájemců, kteří třeba mají pro příslušný obor osobní předpoklady i odpovídající odborné zázemí, ale nesloží maturitní test z matematiky."

Učitelů primární pedagogiky do MŠ máme dost, stejně tak máme dost učitelů občanské a rodinné výchovy. Kdo nám chybí, jsou v současnosti učitelé matematiky, fyziky a prvního stupně. A na pozice učitelů, kteří mají v dětech vybudovat základy matematického myšlení, lidé, kteří nejsou schopni zmaturovat z matematiky, nepatří.

E.Kocourek řekl(a)...

školy zaměstnávají nekvalifikované učitele

Formulace titulku i perexu mi připadají nešťastné a konfrontační. Po uzákonění Plagových změn se mohou dít hrozné věci, ale dosud (snad?) musí vyučující mít pedagogické minimum. ////

Mohl bych situaci popsat z jiného úhlu - někteří učitelé předmětů z oblasti informačních a komunikačních, kteří absolvovali PEDAGOGICKÉ vzdělání se vší parádou, mi nepřipadají nějak dvakrát kvalifikovaní právě pro ony informatické předměty. A školy zaměstnávají nekvalifikované učitele ... ////

Okomentovat