8.2.20

Jana Kunšteková: Političtí kmotři a ziskuchtivé neziskovky – najdi 5 rozdílů

Městská část Praha 7 předala organizaci výběrových řízení na obsazení funkcí ředitelů základních škol nevládní neziskové organizaci EDUin. Takovou praxi přitom již v minulosti opakovaně zakázal Nejvyšší správní soud a Ústavní soud. Podle jejich judikatury je předání výkonu veřejné správy z obce na soukromoprávní subjekt protiústavní.

Úřad městské části Prahy 7 letos vyhlásil výběrová řízení na nové obsazení ředitelských funkcí ve školách, k nimž vykonává zřizovatelskou pravomoc. Ani na jedné ze škol ředitel nechyběl – nešlo tedy o neobsazená místa. Všechny školy mají dobré výsledky ve vzdělávání žáků a rodiče dětí, které se v nich vzdělávají, jsou se školou spokojeny. Konkurzované školy nemají vážné problémy ani s kriminálními jevy jako šikana nebo šíření drog. Ani Česká školní inspekce nenašla v posledních letech v jejich hospodaření žádné „rozkrádačky“ nebo problémy při výběrových řízeních na pořízení vybavení nebo opravy školního majetku.

Kdo ovládá politiku?

Školy, jejichž vedení se obecní úřad rozhodl přeobsadit, mají jediný „problém“. Nejsou dost „trendy“, protože nespolupracují s nevládními neziskovými organizacemi na různých moderních, a často dost pochybných projektech, jako jsou inkluze počesku ve školství nebo mediální výchova. Česky řečeno „politické školení žactva“. Jeho koordinátorem je nadace Člověk v tísni, zřizovaná Českou televizí.
Děti, které do školy chodí, ani jejich rodiče to za problém nepovažují. Radnice ano. Radnici totiž po posledních komunálních volbách ovládla koalice složená ze zástupců Zelených a kandidátky Praha 7 sobě, kterou vedl nynější starosta Jan Čižinský a dcera známé dokumentaristky Heleny Třeštíkové Hana. Starosta je kromě toho i poslancem Sněmovny za KDU-ČSL. Spolu s Třeštíkovou je činný i na „velké radnici“ neboli v Zastupitelstvu hlavního města Prahy, kde reprezentují hnutí Praha sobě.

Obě pražská hnutí SOBĚ na první pohled vypadají jako občanská iniciativa zdola.

Podle volebního zákona musí skupina občanů, která chce kandidovat a není politickou stranou ve smyslu zákona o sdružování v politických stranách, spolu s kandidátkou předložit petici s předepsaným počtem podpisů občanů. Podle § 21 volebního zákona musí petice být podpořena určitým podílem občanů, který příloha zákona vymezuje podle velkosti obce od 1% do 7%.

Legitimitu, kterou podle zákona u politických stran reprezentuje členská základna a její aparát, jež je živen ze státního příspěvku za předchozí volební výsledek a „darů“ sponzorů, u sdružení nezávislých kandidátů nahrazuje petice podpořená určitým počtem občanů. Zákonodárce tuto podmínku do legislativy vložil, aby ve volbách nekandidovali úplně všichni občané dané obce. Což by vedlo k tomu, že by nebyl zvolen nikdo.

Sesbírat podpisy, ale není jen tak. U tisíců podpisů jde o stovky osobo-hodin strávených na ulici před petičním stánkem. Sama jsem to zažila, když jsem v rámci hnutí NE základnám sbírala podpisy pod petici proti umístění amerického vojenské základny v Brdech. Jsou to dlouhé hodiny v horku i v mrazech. A někdy i pekelně „žhavé“, pokud na stánek narazí občan s diametrálně jiným názorem. Sbírání podpisů proti US vojenskému radaru jsem věnovala mnoho odpolední a večerů po práci. Je to extrémně náročná činnost. U celostátně známého problému, jako byl spor o umístění cizí vojenské základny na našem území, mají sběrači podpisů aspoň tu výhodu, že většina kolemjdoucích o problému už někdy slyšela. A tudíž na něj má nějaký názor. Zbývá tedy „jen“ přesvědčit občana, aby jej projevil vyplněním petičního archu a připojením svého podpisu.

Koho chleba jíš, tomu prachy dávej

Sbírání podpisů pro volby doposud v politice neznámých osob je ještě těžší. Velká část městské populace často ani neví, kdo je primátorem nebo starostou jejich města. Ještě menší je známost běžných radních a zastupitelů. Na rozdíl od malých vesnic je pro velká města příznačné, že obyvatelé často vůbec netuší, co se na radnici děje. Na vsi každý každého zná a všechno se hned „rozkecá“. Nejčastěji v hospodě, která je v malé obci často jen jedna. V počtenějších městech se naprostá většina obyvatel nezná ani od vidění. Informovanost o dění na radnici je proto menší. Pokud na radnici nedojde k opravdu velkému průšvihu, který by byl mohutně medializován, většina lidí ani neví, co se aktuálně v radě nebo zastupitelstvu projednává. O to těžší je pak získat podpisy pod petici podporující kandidátku s novými tvářemi. Čižinským vedeným hnutím SOBĚ se podařilo před komunálními volbami stanovený počet podpisů sesbírat. V případě kandidatury do Zastupitelstva hlavního města Prahy šlo o více než 100 tisíc předepsaných paraf. Což je úctyhodný výkon.

Praha 7 se před nástupem „Čižinského party“ dostala pod radou vedenou ODS na pokraj zkázy. Kvůli kšeftům s pozemky, na nichž měla vyrůst nová radnice a o které obec přišla, hrozilo, že se z městských úředníků stanou „bezkancelářníci“. Obci končila nájemní smlouva se státem na budovu, v níž obecní úřad sídlí, a novou neměla. Skandál, který před lety provázel ohrožení fungování obecního úřadu, pomohl protestnímu hnutí Praha 7 do křesel v radě. Dlužno dodat, že novým radním se podařilo vyjednat prodloužení smlouvy se státem a obecní úředníci se z kanceláří nemuseli stěhovat do stanů na Letenské pláni.

I přesto představovalo sebrání 100 tisíc podpisů pod petiční archy k podání kandidátky do voleb na „velkou radnici“ úkol, který by kandidáti zapsaní na listině sami neměli šanci zvládnout. Pomohla jim v tom skupina aktivistů, kteří jsou shodou okolností členy nebo i zaměstnanci nevládních neziskových organizací, jež působí na politickém poli.

Dřívější radniční garnitury čerpaly podporu na volební kampaň od sponzorů, kterým se zhusta odvděčovaly přidělováním městských zakázek. Nebo městského majetku. Jako v případě pozemků na nichž měla vyrůst nová budova radnice Prahy 7, jehož se zmocnili místní kmotři se záměrem postavit místo radnice další obchodní dům.

Ziskuchtivé neziskovky

Když do rady městské části Prahy 7 nastoupilo hnutí Praha 7 sobě, byly obecní finance v troskách a komunální majetek téměř celý rozkraden. Na první pohled se zdá, že o správu takové korporace by žádný šíbr neměl mít zájem. Jenže rozpočtem obce s pověřením k výkonu státní správy v přenesené působnosti protékají ze státního rozpočtu k provozovatelům veřejných služeb miliardy. Jsou to sice peníze tzv. „omašličkované“, obecní zastupitelstvo je nesmí použít na jiný účel. Peníze poslané státní rozpočtem pro školy nesmí použít třeba na stavbu nové radnice. I tak však jde o zajímavý balík peněz. Sáhnout si na ně lze, ale až na úrovni ředitele příslušné organizace. Například školy.

Předchozí vedení radnice, které si na špagátcích jako loutky vodili političtí kmotři, kteří si rozebrali obecní majetek, zašantročilo kdeco z obecních peněz a majetku. Na školství a další činnosti, kde obec zřizovatelskou pravomoc, však nesahalo. Nechalo jej v klidu žít. I díky tomu se mimo jiné ze Základní školy Františky Plamínkové, o níž se mezi rodiči na jedné straně a radnicí a neziskovkami na druhé straně, vede nedramatičtější boj, podařilo vybudovat elitní školu s rozšířenou výukou jazyků.

Jenže právě na takové poskytovatele veřejných služeb, jako jsou školy, zaměřily svoji pozornost nevládní neziskové organizace, které svoji činnost financují z dotací z fondů EU a ze státního rozpočtu. I když jde v součtu o více než 35 miliard, které na dotacích neziskovkám takto přitečou, což v odpovědi na interpelaci místopředsedy Sněmovny Vojtěcha Filipa (KSČM) přiznal bývalý premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD), je jim to pořád málo.

Školství je chronicky podfinancované. Což se projevuje zejména v nedostetečných platech kantorů, navzdory neustálému"přidávání". Učitelé pomalu "vymírají" a dlouhodobě ze škol odchází. Přesto se z něj již několik let neziskovkám daří vysávat řádově miliardy na různé nesmyslné projekty, jejichž realizace se účastní. Jen inkluze počesku stojí letos stojí více než 7 miliard korun. Další peníze mizí v černých dírách všemožného testování žáků dodávaného externími subjekty jako Scio. A další na přeškolování a doškolování učitelů z různých nesmyslů, které s výukou nemají nic společného.

Jak se zmocnit penězovodů

Všechny tyto případy v podstatě „tunelování“ veřejných peněz, které pak chybí na platy, nelze realizovat bez spolupráce s vedením školy. Jen ředitel může rozhodnout o tom, že škola koupí Sciotesty, nebo že zaplatí proškolení kantorů z mediální výchovy. Současné vedení konkurzovaných škol na Praze 7 se těchto aktivit neúčastnilo. Tudíž nedávalo neziskovkám vydělat.

Zřejmě proto loni vystoupil na politickou scénu učitel mediální výchovy a občan Prahy 7 Michal Kaderka, který sice nikdy nebyl zvolen ani řadovým zastupitelem, ale jemuž byla radou svěřena moc nad školami. Až do nezákonného pověření řízením konkurzů na ředitele škol byl rovněž členem a zaměstnancem spolku EDUin, který se "specializuje" právě na školství. Právě on rozjel kampaň proti školám, které se neúčastní spolupráce s neziskovkami. Žádné obvinění škol se sice nepodařilo prokázat a vedení škol se zastali i rodiče. A v případě Základní školy F. Plamínkové dokonce peticí s mnoha tisíc podpisy. Rada však rozhodla, že vedení škol má být vyměněno. A vyhlásila na obsazení funkcí jejich ředitelů konkurz. To je podle zákona možné a plně v pravomoci obce jako zřizovatele.

Stejné porušení Ústavy jako u soukromých radarů

Způsob jakým to Praha 7 učinila, je však nezákonný. Organizací výběrového řízení byl pověřen spolek EDUin, který se tím dokonce chlubí na svých webových stránkách. Jde o nevládní neziskovou organizaci, což je o subjekt soukromého práva. Podle několika judikátů Ústavního soudu a Nejvyššího správního soudu je takový postup dokonce protiústavní. Ústavní soud v cause pověření soukromé firmy provozováním radarů na měření rychlosti v obci prohlásil předání výkonu veřejné správy, vykonávané obcí na základě zákonného pověření, na soukormoprávní subjekt za protiústavní. Smlouvu, kterou soukromá firma získala kontrakt na měření rychlosti a výběr pokut, ústavní soudci zrušili. A dokonce anulovali všechny takto nezákonně vyměřené pokuty.

Nejvyšší správní soud podobně prohlásil za ilegální pověření soukromé advokátní kanceláře organizací výběrových řízení na výběr poskytovatele zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění. V judikátu vymezil, že veřejnou správou, jsou všechny činnosti, které obecní nebo krajský úřad nebo volení zastupitelé či radní, provádí na základě zákonného změnění. Tedy ty činnosti jejichž provádění stanoví nebo upravuje zákon.

V případě škol jde o Školský zákon, který stanoví proceduru již zřizovatel – v případě Prahy 7 Úřad městské části – obsazuje funkce ředitele školy. Postup je striktně vymezen v § 166 a v prováděcí vyhlášce, kde je stanoveno, kdo má být členem výběrové komise. U obecních škol musí být členem komise jeden z učitelů, člen školské rady v níž zasedají rodiče žáků, zástupce České školní inspekce, zástupce krajského úřadu – jimž je v případě Prahy Magistrát hlavního města Prahy a 3 zástupci zřizovatele. Obce obvykle postupují tak, že jmenují 1 svého úředníka z odboru nebo oddělení školství a dva volené zastupitele – většinou z komise pro školství.

Jenže zastupitelstvo Prahy 7 žádnou Komisi pro školství nemá. Jde o unikát vzhledem k tomu, že obec zřizuje řadu škol. Takovou komisi mají i malé obce, protože školy jsou vždy považovány za prvořadý objekt veřejného zájmu. Ještě více s podivem to je, když vezmeme v úvahu jaké všechny komise zastupitelstvo Prahy 7 má. Včetně likvidační komise.

Vykonávat veřejnou správu nemůže kdejaký „hejhula“, kterého obec zaměstná nebo najme. Podle zákona o úředních územních samosprávních celků může správní úkony provádět pouze úředník zařazený do příslušného útvaru obecního úřadu. Avšak pouze v případě pokud má pro danou oblast složenou tzv. úřednickou zkoušku. Jinak řečeno za obec může být ve výběrové komise pouze řádně zvolený člen zastupitelstva a obecní úředník, který má složenou státní zkoušku ze školského práva a ze správních předpisů. Zastupitelé a radní získávají oprávnění k výkonu veřejné správy v případech kdy ji na ně zákon deleguje na základě mandátu vzniklého zvolením ve volbách. Ten kdo neprošel volbami a není kvalifikovaný a řádně ustanovený úředník ve služebním poměru k obci nemůže veřejnou správu vykonávat. Ani když dal volenému politikovi peníze na kampaň ani když pro něj sbíral podpisy, které umožnily jeho kandidaturu.

Jak z toho ven?

Ze zveřejněných odposlechů bývalého pražského primátora Pavla Béma (ODS) je dobře vidět, jak si jej na provázku vodil politický kmotr Pavel Janoušek – přezdívaný Lord Voldemort. Předat výkon veřejné správy na nikým nevolenou osobu si však nedovolil ani Bém. Janoušek oficiálně nikdy nebyl pověřen vykonáním žádného správního úkonu jménem Prahy. Špinavou práci za něj na radnici dělali řádně zvolení politici a do úřednických křesel řádně instalovaní zaměstnanci magistrátu. I když po Praze kolovala řada legend o rozkrádání městského majetku a financí mafiánskou skupinou vedenou kmotrem Voldemortem, tak Pavel Bém nikdy nebyl trestně stíhán. Vždy se řídil radami velmi dobrých advokátů, kteří mu radili jak se při práci na hraně zákona vše vždy správně „vypapírovat“, aby to nebylo snadno napadnutelné u soudu.

Čižinského parta v případě pověření neziskovky EDUin provedením úkonů, které jsou zákonem svěřeny výhradně členům Rady a kvalifikovaným úředníkům Úřadu městské části Praha 7, hranici zákona zcela překročila. Judikatura Ústavního soudu i Nejvyššího správního soudu je v této oblasti sjednocená. Ve všech případech, kdy soudy rozhodovaly o přenosu veřejné moci na jiný subjekt bez toho, že by zákon takovou možnost připouštěl, bylo „vytunelování“ veřejné správy soudem zrušeno. Lze proto důvodně předpokládat, že pokud by ředitelé či členové školských rad nezákonně konkurzovaných škol, nebo i kterýkoli občan Prahy 7, napadl pověření spolku EDUin organizací výběrového řízení správní žalobou, že by příslušný správní senát městského soudu v Praze zrušil toto nelegální přesunutí veřejné moci na nikým nevolenou partu.

Reakce Městské části Praha 7 Martin Vokuš: Nepravdivé informace v článku o konkurzu na ředitele ZŠ Fr. Plamínkové.

38 komentářů:

E.Kocourek řekl(a)...

pokud by ředitelé či členové školských rad nezákonně konkurzovaných škol, nebo i kterýkoli občan Prahy 7, napadl pověření spolku EDUin

Držím palce. Avšak odsud to vypadá, že neziskovek se bojí už i Babiš. ////

Mechanismus parazitování neziskovek na státních a obecních penězích je v článku pěkně popsán. Teď budu zvědav, zda se ukáže, že poplyšákový demokratický režim je tím správným policajtem, který parazitování neziskovek zarazí,
nebo naopak,
že se ukáže být podporovatelem onoho parazitování. ////

P. Vršecký řekl(a)...

Lze proto důvodně předpokládat, že pokud by ředitelé či členové školských rad nezákonně konkurzovaných škol, nebo i kterýkoli občan Prahy 7, napadl pověření spolku EDUin organizací výběrového řízení správní žalobou, že by příslušný správní senát městského soudu v Praze zrušil toto nelegální přesunutí veřejné moci na nikým nevolenou partu.

Zřejmě ano. Však to ta progresivistická svoloč dobře ví. Tady jde zřejmě o to, že na rozsudek ve správním soudnictví se čeká, vzhledem k poddimenzovanosti téhle části justice, i několik let. Do té doby si progresivisty dosazení ředitelé a jimi krmené neziskovky mohou přijít na pěkné peníze, které jim už nikdo nevezme. Doporučoval bych proto kromě správní žaloby i trestní oznámení pro zneužití pravomoci úřední osoby.

Zuzka Růžičková řekl(a)...

Pěkný článek. Díky za vysvětlení docela zapeklité situace.S tím panem Kaderkou mě to překvapilo. Ten patří také mezi aktivní členy Učit.platformy,ne?

P. Vršecký řekl(a)...

Kaderka je přece v EDUinu.

Karel Gargulák řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Karel Gargulák řekl(a)...

Pane Wagnere, fakt mi nepřijde úplně dobrý sdílet absolutní lži. K žádnému svěření výkonu veřejné správy ze strany územního samosprávného celku (městské části - Praha 7) v případě konkursního řízení na ředitele školy dle § 166 školského zákona (což je autorkou nesprávně označeno jako "organizace výběrového řízení") nedošlo. Dle účinného § 2 odst. 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb. jsou členy komise v případě konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele právnické osoby vykonávající činnost školy zřizované obcí jmenováni 2 členové určení zřizovatelem. Zřizovatel zde využil svého práva daného školským zákonem a prováděcími předpisy a jako člena komise zvolil dlouholetého ředitele ZŠ a SŠ a zkušeného odborníka Miroslava Hřebeckého. Tolik ke lži v naznačovaném porušení zákona (či nedej bože Ústavy ČR aneb tolik právního nevědomí již dlouho neviděl a fakt bych se nedivil, pokud by někdo chtěl použít žalobu na ochranu osobnosti). Organizace EDUin v rámci svých služeb a tzv. Klubu zřizovatelů nabízí - především obcím - služby, které se netýkají (přenesení) samotného výkonu veřejné správy, ale jedná se o služby čistě konzultační a analytické. Zodpovědné obce takto podobně činí v mnoha jiných oblastech (např. v případě územního rozvoje, dopravy, správy majetku, bytové politiky, sociálních služeb, právních služeb atd). Využívají služeb velmi erudovaného a zkušeného odborníka v rámci výběru klíčové pozice ředitele školy, jakožto klíčové osoby odpovídající za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb dle školského zákona. S pozdravem Karel Gargulák

Zuzka Růžičková řekl(a)...

Ano,to je v článku...Četla jsem ho...Ale ty okolnosti jsou zajímavé.

Zuzka Růžičková řekl(a)...

Myslím, že paní autorka článku reagovala hlavně na to, co se určitě mnoha lidem nelíbí, včetně mě. A to je fakt,že jakási nezisková organizace nahrazuje v rozhodovacím a výběrovém procesu skutečné zástupce zřizovatele. Nejsem z Prahy a konkrétní situaci neznám,ale myslím, že autoři zákona zrovna podobné praktiky při psaní tohoto paragrafu neměli na mysli. Pokud bude v komisi zastupitel, který je zároveň náhodou členem jakési organizace, to je věc jiná. Pokud má navíc zkušenosti z praxe,tak hurá. Ale popsaná situace na pozadí sepisovane petice je opravdu nejen na pozdvihnutí obočí a zamračený výraz ve tváři...Ale třeba mi to vysvětlíte. Díky.

Nicka Pytlik řekl(a)...

fakt bych se nedivil, pokud by někdo chtěl použít žalobu na ochranu osobnosti

Čtěte pozorně a pamatujte si. Už je to tady. Už se vystrkují růžky. Akční plány prosazované revolučními gardami za vydatné mediální masáže a podpory karieristů.
Snad si někdo dá tu práci, a podívá se na ten propletenec odborníků na vzdělání, konzultantů a auditorů s orgány státní správy a samosprávy ve školství, jehož patrně jediným cílem je ještě těsněji se přisát na erár a přesměrovávat možné toky peněz od žáků do vlastních kapes. Viz
Cena balíčku služeb pro rok 2019: 12.000,- Kč + DPH.
Mimochodem, žalobu by měli podat učitelé na odborníky na vzdělání, konzultanty a auditory, kteří ten svůj pokleslý byznys staví především na chlístání špíny na všechny, kteří se rozhodli nepadat na zadek před kdejakým tlachajícím trdlem či pitomcem. V té dnešní překotně se měnící době...

Zuzka Růžičková řekl(a)...

Nezisková organizace vr.cena balíčku služeb...no to je protimluv, ne??? Tak buď je to Kocourkov a nebo konkurzy na české škole....to je fakt na článek do novin:-)))

Nicka Pytlik řekl(a)...

jakási nezisková organizace nahrazuje v rozhodovacím a výběrovém procesu skutečné zástupce zřizovatele

Možná, že není daleko doba, kdy budou zastupitelé za sebe posílat kontultanty i na jednání zastupitelstva. Zaplatí si je z obecní kasy.

E.Kocourek řekl(a)...

nezisková organizace nahrazuje v rozhodovacím a výběrovém procesu skutečné zástupce zřizovatele

Obávám se, že řešíte podružnosti. Ta "neziskovka" je "nahrazuje" pouze formálně. Fakticky je ROZHODNUTÍ zastupitelstva (zlikvidovat dřívější kvalitní vedení školy a nahradit je svými nastrčenými figurkami za účelem čerpání peněz) JASNÉ. ////

IMO nemá smysl napadat jakési srandovní formální postupy. Průšvih spočívá v tom, KDO vládne na radnici. A s tím nic nenadělají ani petice, ani žaloby. Pokud se rodičům nebo učitelům něco nelíbí, musí se zapojit do volebního boje. ////

Zuzka Růžičková řekl(a)...

No to toho chcete po rodičích docela dost. Kvůli škole by měl každý s malym dítkem kandidovat,aby zabránil podobným nesmyslům...když se objeví chyba v systému,je potřeba ji odstranit

Nicka Pytlik řekl(a)...

Dějí se i horší věci v té naší domovině.
Postupná devastace společnosti za útrpného přihlížení elit, které by měli společnost kultivovat.

Janek Wagner řekl(a)...

Nejmilejší pane Garguláku,

nebudu se pouštět do diskuse o právních aspektech celé causy, neb nejsem právník.

Ale vyjádřím se k osobě "člena komise (...) dlouholetého ředitele ZŠ a SŠ a zkušeného odborníka Miroslava Hřebeckého". Pokud mám správné informace, Hřebecký byl několik let ředitelem malého soukromého gymnázia, ze kterého mám četné reference, a pak rok základní školy na Praze 10 Vršovicích, odkud odešel po po cause s nezvládnutou inkluzí po protestech rodičů. Svou odbornost prokázal i vloni při konkurzu na Praze 11, kde zcela ignoroval porušení konkurzní vyhlášky ze strany konkurzní komise. O problematice veřejných základních škol ví, podle mého soudu, houby...

Další komentátoři jistě dohledají jeho výroky v médiích, prokazující jeho neodbornost a diletantství.

Přeji ZŠ F. Plamínkové slušného ředitele!
Nicka Pytlik řekl(a)...

yyyyyyyyyyyyyyyyyy

Nicka Pytlik řekl(a)...

jako člena komise zvolil dlouholetého ředitele ZŠ a SŠ a zkušeného odborníka

To vypadá téměř jako šíření poplašné zprávy.

Jiří Kostečka řekl(a)...

Pane Wagnere,

pokud máte skutečně tyto informace "k osobě člena komise...", pak to o něčem zásadním vypovídá.
Jak dlouho si od těchhle "osob" necháme líbit likvidaci českého školství a vzdělanosti národa? Jak dlouho si tyto "osoby" necháme lézt do politiky pod rouškou multikulti, pseudohumanity a bůhvíčeho dalšího?
Jak dlouho se budeme bát říct, že my Češi nejsme rasisté jen proto, že nechceme za sousedy přistěhovalce, kteří mají jednu dlaň nataženou na příspěvky a v druhé třímají nůž?

E.Kocourek řekl(a)...

to toho chcete po rodičích docela dost

Jsem si vědom, jak náročný je to úkol. Alternativou je odchod na jinou školu, nejspíš do jiného bydliště. Avšak není záruka, že odchozí rodiče nebudou neziskovými škůdci dostiženi i na nové adrese. ////

když se objeví chyba v systému,je potřeba ji odstranit

Zde se asi naše názory budou různit dosti radikálně. Odsud to totiž vypadá, že nejde o "bug" ale o "feature". Jinými slovy, nejde o chybu systému, ale o podstatnou VLASTNOST onoho systému. ////

E.Kocourek řekl(a)...

Jak dlouho se budeme ...

Když se na to ptáte vy, pane Kostečka, a když se na totéž onehdy ptal Cicero (Marcus Tullius), je v tom podstatný rozdíl. Cicero byl v té době představitelem státní moci, což Catilina věděl a proto zdrhnul (aby později padnul v čele povstalců). ////

Naopak dnes jsou státní mocí podporovány neziskovky a pokud nám se to nelíbí a chtěli bychom proti tomu něco dělat, nejspíš budeme zlikvidováni coby povstalci my. (A má smysl dělat aspoň něco? Já volím protestní partaj ...) ////

I odhaduji, že parazitování "neziskovek" na státních a obecních penězích potrvá ještě dlouho. Z našeho pohledu nejspíš dosmrti. ////

Lenka Pokorná řekl(a)...

"Zřizovatel zde využil svého práva daného školským zákonem a prováděcími předpisy a jako člena komise zvolil dlouholetého ředitele ZŠ a SŠ a zkušeného odborníka Miroslava Hřebeckého. Organizace EDUin v rámci svých služeb a tzv. Klubu zřizovatelů nabízí - především obcím - služby, které se netýkají (přenesení) samotného výkonu veřejné správy, ale jedná se o služby čistě konzultační a analytické."

Pane Garguláku, děláte si legraci? Vy považujete přímou účast pana Hřebeckého v konkurzní komisi za konzultační a analytickou službu? Tu bych si v této situaci snad dovedla představit tak, že by Eduin zpracoval nezávislou analýzu koncepcí rozvoje školy, které kandidáti předloží, ale v tom případě bych předpokládala, že zástupce Eduinu už nebude u konkurzu přítomen. Ale přijde mi divné, že by si konkurzní komise mohla dovolit tyto koncepce rozvoje nechat kolovat téměř po celé republice. Já si myslím, že odborníci jsou v konkurzní komisi proto, aby si koncepce rozvoje dokázali zanalyzovat sami. Každý sám za sebe a hezky každý zvednout ručičku sám za sebe, že? Ale nebuďme naivní, takto to rozhodně nefunguje, to by pak řada konkurzů asi nedopadala tak, jak dopadá. Většinou je to předem domluvená šaškárna, kde nějaká koncepce rozvoje nehraje vůbec žádnou roli. A ještě jeden dotaz. On pan Hřebecký tu "konzultační a analytickou službu", kterou poskytne svou přímou účastí u konkurzu, dostane zaplacenou? No to snad ne!!!

Lenka Pokorná řekl(a)...

A ještě vzkazuji Eduinům. Kdo to umí, ten to učí. Kdo neumí učit, ten to řídí. Kdo to neumí řídit, ten to v ČŠI kontroluje. A kdo to neumí ani kontrolovat, ten to "odborně konzultuje."

Radka H. řekl(a)...

Nejmilejší pane Wagnere, trochu mě překvapila Vaše neochota pouštět se do diskuse o právních aspektech celé "causy", vzhledem k tomu, že paní Kunšteková veškerou právní argumentaci přebírá výlučně z Vašeho příspěvku, který jste již před dvěma týdny zveřejnil na fb profilu pana Tomáše Bartovského (včetně těch varndorfských radarů). Dosud jsem žila v domnění, že autorem tohoto právního stanoviska (k němuž se nyní jako ne-právník nechcete vyjadřovat), jste vy. Zřejmě tomu ale tak není. Prosím proto o informaci, o jakou právní autoritu se v této "cause" opíráte.

Tady text toho příspěvku:
Janek Wagner Zajímavý právní rozbor: Čl. 2 Listiny základních práv a svobod, která je součástí Ústavy, stanoví, že každý může činit, co zákon nezakazuje, ale orgán státní moci může činit pouze to, k čemu je zákonem zmocněn. Dále je stanoveno, že státní moc lze vykonávat pouze na základě zákonného zmocnění a způsobem, který stanoví zákon.
Výkon zřizovatelských pravomocí k základním školám je v případě obcí výkonem státní správy v přenesené působnosti. Nikoli výkonem samosprávy. Samospráva může dělat vše co zákon nezakazuje. V případě státní správy vykonávané v přenesené působnosti obcí musí obecní úřad postupovat striktně podle zákona. Obec na výkon této činnosti dostává od státu peníze a nemůže tuto činnost outsourcovat na nějakou firmu, neziskovku ani fyzickou osobu.
Podle zákona o státní službě může úkony ve správním řízení jménem veřejné moci provádět pouze úředník, který má složenou úřednickou zkoušku. Tu nepochybně Michal Kaderka ani další lidé z EDUinu nemají, k úřednické zkoušce je člověk připuštěn až na základě tříleté zkušební doby, kdy provádí na úřadech pouze přípravné práce pod dozorem úředníka se zkouškou.
Ústavní soud i Nejvyšší správní soud opakovaně judikovaly, že přenést výkon státní správy z obce, na níž byla správní činnost zákonem přenesena, lze pouze pokud to zákon výslovně umožňuje. Doporučuji si přičíst judikát v případě radarů na měření rychlosti v obci, která jeho správou pověřila soukromou firmu. Nejvyšší správní soud zrušil všechny uložené pokuty a pověření prohlásil za protiústavní. Stejně v obdobných causách judikoval Ústavní soud. Ten jasně vymezil, že přenesení výkonu státní správy na soukromoprávní subjekt je možné v případě, pokud k tomu zákon dává v některém z paragrafů výslovné zmocnění. Příkladem je zákon o civilním letectví, který Úřadu pro civilní letectví, který je pověřen vedením rejstříku letadel dává možnost v případ ultralehkých letadel činnost vedením jejich rejstříku pověřit nezávislou samosprávou organizaci sdružující piloty těchto strojů (Letecká amatérská asociace). V případech, kdy zákon k přenosu státní moci nedává výslovné zmocnění jde podle judikatury ÚS a NSS o nelegální a od počátku neplatný akt
Je třeba podat ke správnímu soudu žalobu na neplatnost úkonů prováděných v případě skol na Praze 7 nelegálně EDUinem. Správní soud toto řízení nepochybně zruší.

Jana Maříková řekl(a)...

To byla moje předběžná analýza.

Radka H. řekl(a)...

Dobrý den, paní Maříková,
děkuji za reakci a prosím zpřesnění Vašeho právního výkladu. Zároveň prosím o informaci o Vašem odborném vzdělání v oblasti práva. Pokud totiž jde o podloženou právní analýzu, má tento stát mnohem větší problém, než je zpochybnění výsledků konkurzního řízení u řádově stovek (možná tisíců) ředitelů základních a středních škol zřizovaných nejen obcemi, kraji a státem.

Tady jsou otázky, na které bych ráda znala Vaši odpověď vzhledem k tomu, že jste autorkou právní analýzy, o niž se opírá "článek" podesaný paní Janou Kunštekovou:

1. Toto vlastně jen okrajově - z čeho vycházíte při konstatování, že výkon zřizovatelských práv spadá pod výkon státní správy? Můžete uvést konkrétní judikát, o který se při tomto tvrzení opíráte? Podle mého názoru tomu tak není, ale nejsem právník, nechám se ráda poučit.

Ve svém názoru se opírám o komentář ke školskému zákonu: http://www.sagit.cz/info/skolsky-zakon-komentar-r244426, který může být pro začátečníky, jak jsem já, dobrým úvodem do studia školského práva. Školský zákon konkretizuje tuto obecnou povinnost obcí v § 177. Obec má podle něj právo svobodně se rozhodovat o výkonu své samosprávné působnosti, a to v mezích zákona. Ve vztahu k povinnostem zřizovatele ve věci konkursního řízení na ředitele školy by pak k žádnému svěření výkonu veřejné správy ze strany územního samosprávného celku nedošlo. Naopak je právem obce podle vyhlášky 54/2005 Sb. jmenovat do komise dva své zástupce, a ti podle svého uvážení a na svou zodpovědnost.

Je do docela důležitá otázka, protože pokud přijmu Vaše tvrzení, že výkon zřizovatelských práv ve vztahu ke škole je výkonem státní správy a vztahuje se na něj služební zákon, tak konkurzní řízení na ředitele není jediným úkonem zřizovatelských práv, které obecní úřady vykonávají. Rozhodují například o rekonstrukcích budov (doufám, že i tady využívají odborných konzultací, protože ne každá z tisíců obcí, které obce zřizují, má pro to odborné zázemí) či schválení odměn řediteli. Mohou podle Vašeho názoru tato rozhodutí vykonávat pouze zaměstnanci, kteří jsou ve služebním poměru podle tohoto služebního zákona, a pokud tomu tak není, jsou neplatná?

2. Zpochybňujete tímto svým právním rozborem vyhlášku 54/2005 Sb. vymezující podmínky, za nichž se konají konkurzy na ředitele? Upozorňuji, že v rozporu se zcela lživými tvrzeními ve "článku" paní Kunštetové EDUin o vyhlášení konkurzu nerozhodl, ani ho neřídí, byl zřizovatelem zcela podle vyhlášky 54/2005 Sb. přizván ke konkurznímu řízení vyhlašovanému Prahou 7 jako odborný konzultant, podobně jako si obec může najmout odborného konzultanta například pro výběrové řízení na opravu budovy školy.

Je důležité říci, že Praha 7 není jedinou obcí, která na základě této vyhlášky takto postupuje, a troufám si říci, že jen zlomek jich si pro odbornou konzultaci vybral EDUin. Jsou podle Vás všechny tyto konkurzy, v nichž obecní zastupitelé v souhladu s konkurzní vyhláškou 54/2005 Sb. jmenovali do konkurzní komise někoho jiného než úřadníky pod státní zkouškou, neplatné? A nemělo by se to týkat třeba i výběrových řízení na projektanty mostů či provozovatele zdravotnických zařízení?

3. Jste si jistá, že radary z Varnsdorfu, jsou dobrý základ pro napadení legálnosti konzultantské smlouvy? Připomínám, že varnsdorfská radnice se zavázala v rámci pronájmu radarů platit soukromé firmě poplatek za každé "vyfocené" auto překračující povolenou rychlost, a to dokonce bez ohledu na to, zda šlo z pohledu zákona o přestupek (například i za sanitky během výjezdu), navíc radnice musela tento poplatek uhradit i když pokutu nevymohla. ŠLo přitom o obrovské částky a soukromá firma de facto rozhodovala o tom, kdo spáchal dopravní přestupek - což jí v žádném případě nepříslušelo.

Předem děkuji za odpověď.

Radka H. řekl(a)...

Ještě jednou dobrý den, paní Maříková,
nejste vy náhodou zároveň paní Kunštekovou?

Jana Maříková řekl(a)...

Judikáty jsou v článku, stejně tak podmínky výběrového řízení na ředitele včetně toho, kdo smí vykonávat veřejnou správu. Nevím, proč bych to měla znovu opakovat. Fakta byl konzultována s příslušným odborem Ministerstva vnitra.

Radka H. řekl(a)...

Paní Maříková, jste paní Kunštekovou?

Prosím o odpověď na mou první otázku, tedy Vaše právní vzdělání. Pokud právním vzděláním nedisponujete, bylo by podle mého názoru korektní zveřejnit stanovisko ministerstva vnitra, na které se odvoláváte. Jak sama píšete, obce, které se řídí konkurzní vyláškou č. 54/2005, který výslovně umožňuje jmenovat ne-úřední osoby do konkurzních komisí, podle Vás porušují ústavu. Pokud je to i názor ministerstva vnitra, jistě by to mělo zajímat minimálně ředitele škol jmenovaných do funkce na základě této vyhlášky. Můžete stanovisko MV připojit přímo do této diskuse?

Radka H. řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Radka H. řekl(a)...

Paní Kunšteková, to co je v tom textu, nejsou bohužel judikáty, na které jsem se ptala - konkrétně judikáty, z nichž by se dalo odvodit, že výkon zřizovatelských práv je totéž jako výkon státní správy. Na tomto předpokladu stojí celá Vaše argumentace, bohužel podle mého názoru přesvědčivě podložen.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Zřizovatel může jmenovat podle svého uvážení kteréhokoli uchazeče, který se o místo ředitele ve výběrovém řízení uchází a splňuje všechny předepsané požadavky. Konkurzní komise, nebo jak se jí říká, v podstatě jen zjišťuje, jestli těm požadavkům ten který uchazeč vyhovuje. Není-liž pravda?

A jak je to tedy s těmi hřebeckými? Jsou to zkušení odborníci, nebo matlalové?

Lenka Pokorná řekl(a)...

Jsou dvě možnosti:

1. Pan Hřebecký byl přizván ke konkurznímu řízení pouze jako odborník s hlasem poradním podele paragrafu 2 odst. 5 "Zřizovatel, popřípadě komise se souhlasem zřizovatele může přizvat k jednání komise v případě potřeby další odborníky s hlasem poradním, kteří nejsou členy komise."

Tak v tom případě, pokud bylo dodržen

paragraf 4 odst. (2) "Jednání komise je neveřejné."

a paragraf 5 odst. (1) "Komise posuzuje vhodnost uchazeče pro výkon činnosti ředitele na základě přihlášky, řízeného rozhovoru zaměřeného zejména na pedagogické aspekty práce ředitele školy, pedagogickou koncepci uchazeče, jeho představy o vedení pedagogického sboru, znalosti v oblasti trendů ve výchově a vzdělávání a schopnost koncepční práce v oblasti školství, výchovy a vzdělávání, a na základě doplňkového hodnocení, pokud bylo použito. Řízený rozhovor trvá nejméně 15 minut a nejdéle 60 minut. Po ukončení řízených rozhovorů si komise vyžádá od odborníků přizvaných podle § 2 odst. 5 odborná vyjádření."

je pravděpodobně účast pana Hřebeckého v pořádku.

2. Pokud by ovšem byl pan Hřebecký zřizovatelem jmenován přímo jako člen komise je jeho poradní a analytická působení přinejmenším velmi sporné.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Nakonec zřizovatel má výsostné právo za odborníka považovat každého, koho je ochoten ze jeho věhlas honorovat.

Radka H. řekl(a)...

Paní Pokorná,
pan Hřebecký byl přizván ke konkurzu v souladu s již citovanou vyhláškou. Že si ho Praha 7 pro tuto práci vybrala, není žádným jednorázovým spojením mezi Eduinem a zastupitelstvem Prahy 7. EDUin dlouhodobě nabízí například informační servis ve školské legislativě obcím, které zřizují často jedinou školu a nedostávají ze strany státu dostatečnou podporu. Pomoc s při konkurzním řízení, kde s velkou radostí vidíme stále častěji posun od výběru správce školní budovy k ambicím vybrat pro školu pedagogického leadera, v tomto kontextu řada obcí vítá. Pan Hřebecký se na problematiku zřizovatelské role dlouhodobě specializuje, zabývá se uplatňováním školské legislativy v praxi nebo vztahy mezi školou a rodiči (na toto téma také ve školách pravidelně přednáší), a má také bohaté praktické zkušenosti, dlouhá léta sám působil ředitelem školy. S jeho odbornými předpoklady se můžete blíže seznámit na webu eduin.cz. Pokud byste měla zájem o podrobnější informace, prosím o mail na info@eduin.cz.

Eva Adamová řekl(a)...

"Že si ho Praha 7 pro tuto práci vybrala,..."

A bylo to v rámci "konkurzního balíčku"? A pokud bylo, tak když uvádíte, že to byla práce, dostali i ostatní členové výběrové komise zaplaceno oněch deset tisíc, které Eduin za onen konkurzní balíček požaduje? Oni snad v tu danou chvíli neplnili tutéž poradenskou roli jako pan Hřebecký? Oni tam byli jenom jako křoví? Po pravdě, ani bych se tomu nedivila. Uvědomujete si kricinál, že se Eduin tímto počínáním spolu s odpovědnými činiteli na Praze 7 dostal na hranu zákona?

Naprosto souhlasím s paní Pokornou, kdyby tam Hřebecký byl jako odborník s hlasem poradním, bylo by vše v pořádku. Takto to prostě v pořádku není!!!

Lenka Pokorná řekl(a)...

Já v jedné výběrové komisi byla a nedostala jsem za to ani kačku, asi se budu muset jít na obec přeptat, jestli jsem za tu poradenskou roli neměla dostat zaplaceno.

Janek Wagner řekl(a)...

Paní Radko H.,

děkuji za odklon od konspirační teorie, že jsem autorem citovaného právního rozboru.

Ale musím reagovat na tvrzení " Pomoc s při konkurzním řízení (...) Pan Hřebecký se na problematiku zřizovatelské role dlouhodobě specializuje". Zkušenost při konkurzním řízení na P11, kde pan Hřebecký prokázal neznalost vyhlášky o konkursním řízení a dopustil její porušení, toto tvrzení zpochybňuje.

Je sice pravdou, že "dlouhá léta sám působil ředitelem školy", ale jak jsem již zmínil, jen na malém soukromém gymnáziu a ze ZŠ byl velmi rychle odejit. Jeho kompetence radit v konkurzu na veřejnou ZŠ je poněkud pochybná, na web si EDUin může dát cokoliv, že?

Nicka Pytlik řekl(a)...

Z výše uvedeného pytlici dovozují, že budou-li o sobě dostatečně často a důrazně pojenávat jako o expertech na pytlictví, tak jimi i budou. No paráááda!

Okomentovat