16.2.20

Jan Hrubeš: Slamění panáci a prestiž stavu učitelského

Tento komentář částečně reaguje na glosu Jan Břížďaly Společnost potřebuje respektované učitele, ale chce je? V této glose se objevuje několik tezí, se kterými se jakožto liberálně uvažující učitel nemohu ztotožnit. Tyto teze jsou navíc mnohdy podpořeny argumentačními fauly, což silně devalvuje kvalitu diskuse jak uvnitř Pirátské strany, tak navenek.


Autor se hned v perexu článku ohání staršími filmy, ve kterých mají učitelé autoritu. Zrovna první film jeho výběru ale toto celé nabourává. Ve filmu Škola, základ života třeba zjistí, že jedna z ústředních kladných postav, Jindra Benetka, v rámci své slohové práce zadané na volné téma píše, co se mu nelíbí na škole: „…samostatné myšlení je potíráno a je vyžadováno pouze odříkávání naučených textů…“ Tento film měl premiéru již v roce 1938! Již tehdy vnímala československá inteligence, že je třeba žáky na školách vést jinak než prostým memorováním.

Každý učitel do výuky zcela přirozeně vkládá jinak velké úsilí. Je nutné si přiznat, že se mezi učiteli vyskytují i ti, kteří pracují pouze od osmi do dvou, učí z dvacet let starých příprav, vzdělávací kurzy si odsedí z povinnosti, a pak si užívají prázdnin. Je s podivem, že učitelský stav, tak bojující za prestiž svého povolání a úctu k němu, odmítá pozitivně odměňovat ty nejlepší učitele, kteří takoví nejsou. Motivovaný pedagog, který efektivně učení dedikuje dvojnásobek času, co jiní kolegové, dostane mzdu, která se od mzdy méně aktivních nikterak výrazně neliší. S vědomím toho, že nemá být z čeho odměněn a že jeho kolega, pokud včas a správně vyplní pedagogickou dokumentaci, nemůže být za svou nedostatečnou aktivitu nijak významněji postižen, ztrácí kvalitní pedagog i ty poslední zbytky motivace pro tvůrčí činnost nad rámec povinností stanovených v pracovní smlouvě. Pokud nezvedneme procento, které jde do pohyblivé složky platu pedagogických pracovníků, pak se z tohoto rovnostářství jen obtížně dostaneme.

S Janem Břížďalou se shodneme na tom, že pokud si ministr stěžuje na úroveň výuky matematiky, stěžuje si především na práci svého resortu, potažmo sám na sebe. Na rozdíl od ministra si však nemyslím, že problém vysoké neúspěšnosti má kořeny primárně ve špatně vedené výuce. Pokud si porovnáme zmiňované rámcové vzdělávací programy pro gymnázia a například pro hotelnictví, zjistíme, že v hotelnictví je pro matematiku významně méně očekávaných výstupů, RVP se zde kupříkladu vůbec nevěnuje výrokové logice. Je pak téměř nemožné nastavit zkoušku tak, aby byla pro gymnazisty vyzývající a zároveň neměla laťku pro žáky SOŠ příliš vysoko. Řešením by možná bylo zavést speciální, obtížnější variantu maturity pro gymnázia – ostatně takové byly plány na začátku zavedení státních maturit, nyní lze dobrovolně absolvovat obtížnější verzi matematiky jako zkoušku Matematika+. Je pak ale otázkou, jestli má státní maturita z matematiky vůbec smysl.

V odstavci, ve kterém se Břížďala věnuje neziskovým organizacím, se dopouští učebnicového argumentačního faulu straw man. Zajímal by mě zdroj tvrzení, kde jakákoliv relevantní organizace věnující se vzdělávání tvrdí, že „se žáci nemají nic učit nazpaměť“, případně že „žák nikdy nesmí dostat špatnou známku“, jak ve své glose tvrdí Břížďala. Ve veřejném prostoru se samozřejmě čas od času objeví názory, že je pamětného učení ve školách příliš mnoho, nezaznamenal jsem však, že by ho kdokoliv chtěl zcela vymýtit. O hodnocení známkami se toho pravda namluví dost, jedním z největších radikálů v této oblasti je pak Robert Čapek (Líný učitel). Ani on však neříká tezi takto nahatě a jednoznačně. Pokud se v rámci diskuse budeme strefovat do prohlášení, která náš protivník nikdy neřekl, pak se nelze divit tomu, že nás nikdo nebude chtít poslouchat (podobným způsobem si zavařila například Pedagogická komora).

Pro spoustu pedagogů je etalonem „nepřátelských“ organizací společnost EDUin. Na jejím webu lze nalézt kupříkladu tento článek s odkazy. Z článku je vidět, že spolek samotný by rád otevřel debatu o tom, co vše by mělo být ve školách po žácích vyžadováno a jak za to mají být hodnoceni. Rodiče, na jejichž účast v dialogu se školou bylo v již zmiňovaném odstavci Břížďalovy polemiky pohlíženo s despektem, jsou přitom legitimním účastníkem této debaty.

Snaha o příměr debaty o vzdělávání ke zdravotnictví zde pak kulhá na obě nohy – úplně stejně jako rodič ve škole je pacient, popřípadě jeho zákonný zástupce, legitimním partnerem lékaře v debatě, jak má být léčen. Ani ve zdravotnictví nelze poskytovat péči člověku, který s ní nesouhlasí. Mnohdy na to pak doplácejí lidé ovlivnění různými ezoterickými skupinami (odmítači očkování, léčitelé bělidlem atp.). Stejně tak, jako má pacient právo se svým lékařem debatovat o léčebných metodách, by tudíž měl mít rodič právo debatovat o pedagogických metodách s učiteli svých dětí. Pokud tuto debatu nebudeme akceptovat jako součást občanské společnosti, můžeme tím děti, ale i školu samotnou hrnout do náručí mnohem horších problémů. Úkolem učitelské obce, pedagogických fakult, ale i neziskových organizací věnujících se vzdělávání by pak mělo být dodávat do této debaty relevantní informace a data.

Diskuse o kvalitě pedagogů samotných pak může být pro vedení škol podnětem k tomu, jak dále vzdělávat své zaměstnance, na jaké školení je poslat, případně jak dále vést personální politiku školy. Propagovat názory typu „co se stalo ve třídě, ve třídě zůstane“ není zcela v souladu s cíli, které jsou vytyčeny v rámcově vzdělávacích programech. Z RVP pro druhý stupeň lze citovat cíl „…připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti“. Tohoto cíle rozhodně nedosáhneme tím, že žákům, potažmo jejich rodičům, budeme upírat místo v diskusi o tom, jakým způsobem má být vzdělávání vedeno.

Článek ve svém titulku volá po respektovaných učitelích. Respekt si ale učitelé nedobydou tím, že budou brát o deset tisíc více – to by pak byl politik jedním z nejrespektovanějších povolání. Respekt si učitelský stav musí vydobýt jinak – tím, že budou ukazovat, o čem je práce učitele, s jakými problémy se denně potýkají a toto všechno budou popisovat ve veřejném prostoru. Nejen ve studentech, ale i v rodičích a celé široké veřejnosti (a ostatně i mezi učiteli samotnými) je třeba vybudovat vnitřní motivaci. Jedině pozitivní příklady učitelské práce ve veřejném prostoru, nikoliv pouze zvýšení výplat samo o sobě, může přinést učitelské práci prestiž, po níž všichni kantoři volají. A to je ultimátní úkol pro každého jednoho pedagoga.

Autor studuje doktorát na Katedře učitelství a didaktiky chemie Přírodovědecké fakulty UK, vyučuje hru na kontrabas na ZUŠ Pardubice-Polabiny a ZUŠ Choceň. Převzato z Pirátských listů.

15 komentářů:

Nicka Pytlik řekl(a)...

názory typu „co se stalo ve třídě, ve třídě zůstane“ není zcela v souladu s cíli

Tedy pytlici zásadně odmítají zveřejňovat nesmysle, které z mnohých žáků padají.
Do školy děti docházejí zejména proto, aby se něčemu naučily, a ne, aby byly veřejně tupeny a zesměšňovány. A v té dnešní překotně se měnící se době v přímémém přenosu na netu.
Ačkoli pytlici by se tomu zase až tak moc nebránili. Aspoň by se tak nějak vidělo, co se vlastně v těch třídách skutečně děje. Možná by se mnozí odborníci na vzdělání, konzultanti a auditoří divili...

E.Kocourek řekl(a)...

Pokud nezvedneme procento, které jde do pohyblivé složky platu pedagogických pracovníků, pak se z tohoto rovnostářství jen obtížně dostaneme.

Autor brojí proti argumentačním faulům, aby vzápětí použil faul velkého kalibru.
Ve sporu mezi komorníky a nesvéprávným ministrem nešlo o zvedání "procenta, které jde do pohyblivé složky", ale o snižování procenta, které jde do složky pevné. ////

Záminkou bylo, že peníze sebrané z pevné složky údajně půjdou do složky pohyblivé. Je otázkou, zda tomuto tvrzení věřil alespoň nesvéprávný ministr. Nikdo jiný tomu nevěřil. Mechanismů, kterými se peníze "na cestě do pohyblivé složky" mohou beze stopy ztratit, bylo pár zmiňováno. ////

Pokud by pan ministr někdy chtěl zvyšovat peníze jdoucí do pohyblivé složky platu pedagogických pracovníků (aniž by co jiného snižoval), jistě kvůli tomu nebudou učitelé stávkovat. Odsud to však vypadá, že pan ministr nemá nic takového v úmyslu. Je sporné, zda pan ministr chápe smysl takové finanční operace. ////

Nelze vyloučit, že odborníci z MŠMT opravdu chtějí radikálně zvýšit podíl pohyblivé složky platu. Nejspíš tak, že radikálně sníží pevnou složku. Třeba na nulu. ////

E.Kocourek řekl(a)...

Autor studuje doktorát na Katedře učitelství a didaktiky chemie Přírodovědecké fakulty UK

Takže až dostuduje, bude to další Robertek? Nebo třeba ty nehorázné bláboly nemínil vážně, ale jako provokace? To je teď taková móda. ////

Respekt si ale učitelé nedobydou tím, že budou brát o deset tisíc více – to by pak byl politik jedním z nejrespektovanějších povolání.

Tak asi je k tomu respektu potřeba solidní plat a ještě něco navíc - třeba nelhat. Ujišťuji pana autora - pokud to sám DOBŘE neví - že deset tisíc by respektování učitelů zvýšilo. Dvacet tisíc navrch ještě více.

Respekt si učitelský stav musí vydobýt jinak – tím, že budou ukazovat, o čem je práce učitele, s jakými problémy se denně potýkají

To je ňákej ministerskej agent-provokatér? Celé společnosti může být školství ukradené. Vládě a partajím - navzdory vylhaným vzletným kecům - může být školství ukradené ještě víc. Případná zvyšování učitelských platů nejspíš ani nedorovnají inflaci. Studenti, žáci a jejich rodičové tohle všechno vidí a NEMOHOU respektovat zaměstnance, kteří si TAKTO nechají kálet na hlavu. ////

Vidím jediné řešení - vykašlat se na vzdělávání (o které stejně nikdo nestojí) a udeřit na společnost tam, kde si úderu zaručeně všimne. Zrušit "hlídací" funkci škol. Zavřít školy a žáky do nich nepouštět! Plošně a dlouhodobě. A požadovat navázání platů učitelů na platy těch největších vyžírků - třeba soudců. ////

Lenka Pokorná řekl(a)...

"Je s podivem, že učitelský stav, tak bojující za prestiž svého povolání a úctu k němu, odmítá pozitivně odměňovat ty nejlepší učitele..."

Autor článku zřejmě naráží na to, co se dělo při stávce. Jenže ono je to všechno daleko složitější. Do nadtarifů mohou jít ve velkém peníze až budou mít všichni učitelé solidní základ na úrovni základních platů vysokoškolsky vzdělaných lidí v jiných oborech, a ten, přes všechna možná zvyšování tarifů v poslední době, stále ještě nemají.

"Motivovaný pedagog, který efektivně učení dedikuje dvojnásobek času, co jiní kolegové, dostane mzdu, která se od mzdy méně aktivních nikterak výrazně neliší."

Tomu, kdo toto prosazuje, bych přála seznámit se s jednou mojí bývalou kolegyní angličtinářkou, která ještě o půlnoci každý den opravovala sešity, ale děcka nic neuměla. Po třech letech "působení" ji musela ředitelka propustit.

"Pokud si porovnáme zmiňované rámcové vzdělávací programy pro gymnázia a například pro hotelnictví, zjistíme, že v hotelnictví je pro matematiku významně méně očekávaných výstupů, RVP se zde kupříkladu vůbec nevěnuje výrokové logice. Je pak téměř nemožné nastavit zkoušku tak, aby byla pro gymnazisty vyzývající a zároveň neměla laťku pro žáky SOŠ příliš vysoko."

Když to chci kritizovat, bylo by dobré ještě nakouknout, co vlastně v tom didaktickém testu z matematiky je. Jsou tam ty nejzákladnější věci z nejzákladnějších, které ze dvou třetin vycházejí z učiva ZŠ.

"Ani ve zdravotnictví nelze poskytovat péči člověku, který s ní nesouhlasí."

Povinnost léčit se u nás uzákoněna není, zato je uzákoněna povinná školní docházka.

"Diskuse o kvalitě pedagogů samotných pak může být pro vedení škol podnětem k tomu, jak dále vzdělávat své zaměstnance, na jaké školení je poslat, případně jak dále vést personální politiku školy."

Personální politika školy se v situaci, kdy začíná být velký nedostatek učitelů některých aprobací a v některých oblastech republiky nedostatek učitelů vůbec, dělá opravdu velmi těžce.

"Respekt si učitelský stav musí vydobýt jinak – tím, že budou ukazovat, o čem je práce učitele, s jakými problémy se denně potýkají a toto všechno budou popisovat ve veřejném prostoru."

Aby pak Eduin, Čapek, Tajný a jim podobní měli do čeho klovat? Ne respekt si musí každý učitel vybudovat ve škole svou prací.

Vladimír Stanzel řekl(a)...

S vědomím toho, že nemá být z čeho odměněn a že jeho kolega, pokud včas a správně vyplní pedagogickou dokumentaci, nemůže být za svou nedostatečnou aktivitu nijak významněji postižen, ztrácí kvalitní pedagog i ty poslední zbytky motivace pro tvůrčí činnost nad rámec povinností stanovených v pracovní smlouvě. Pokud nezvedneme procento, které jde do pohyblivé složky platu pedagogických pracovníků, pak se z tohoto rovnostářství jen obtížně dostaneme. - tak nevím, ale není tohle z hlediska moderní pedagogiky hodně zpátečnická pasáž? Je přece důležité nesrovnávat mezi sebou a stavět hlavně na vnitřní motivaci. Tady se ale horuje pouze pro motivaci vnější a jen ona je ukázána jako kruciální pro nadstandardní učitelský výkon. Ovšem obecné pedagogické principy fungují nedělitelně, ať jste dítě nebo dospělý, tak jsem z toho teď celý zmatený.

Unknown řekl(a)...

Mně stačí, že Hrubeš o sobě a o svojí pravdě ani chvíli nepochybuje. Dozrává další nebezpečná existence, která si myslí, že pozřela Ámosovo houdro. Myslím že se nespletu - o co víc hodlá neučit, o to víc je puzena mudrovat, mentorovat a poučovat, jak by to měli ostatní dělat. A celkem nepokrytě dává najevo, že hlavní bude nadstandardní ocenění těchto jeho výkonů. Kopnutí si do PK je jasný vzkaz: "počítejte se mnou, jsem tady pro vás ..".

Jiri Janecek řekl(a)...

"Pro spoustu pedagogů je etalonem „nepřátelských“ organizací společnost EDUin. Na jejím webu lze nalézt kupříkladu tento článek s odkazy. Z článku je vidět, že spolek samotný by rád otevřel debatu o tom, co vše by mělo být ve školách po žácích vyžadováno a jak za to mají být hodnoceni."

Jako tento clanek neni moc dobre vygradovany… Takze moc nechapu, jestli ten eduinsky clanek o biflovani ma byt vyvracenim toho, ze Eduin je k ucitelum udajne nepratelsky (ale tak bych to aspon logicky cekal)…
Nenaslo by se ale nic cerstvejsiho, nez clanek z roku 2014? Vzdyt I ta saskovska cepice je cersvejsi...

Jan Hrubeš řekl(a)...

Dobré odpoledne.
K procentům: Nevšiml jsem si, že by se v posledních pěti letech platy snížily, meziročně k poklesu tabulkových platů nedocházelo. Snižovaly se pouze sliby.

Obecně existují snahy pedagogů, aby maximální procento šlo na tarify, to snad nikdo rozporovat nebude. A to si myslím, že není správné. Každý samozřejmě chce brát co nejvíc a zvednutím tarifních platů by se zvedla atraktivita učitelské profese, nicméně si myslím, že pokud budeme považovat ředitele za příčetné, tak bychom jim měli dát do ruky více peněz, o kterých mohou rozhodnout.

Pokud má pan Kocourek nebo kdokoliv jiný pochyby o mé osobě, rád se s ním někdy sejdu. Může mi napsat e-mail na janhrubes(zavináč)outlook.com nebo zavolat (případně SMS) na číslo 608 825 687.

Paní Pokorná, o tom, že někoho ani půlnoční opravování nespasí, jsem si vědom. O to spíš by měl mít ředitel k dispozici nástroje, jak každého odměňovat podle jeho výsledků.

Když to chci kritizovat, bylo by dobré ještě nakouknout, co vlastně v tom didaktickém testu z matematiky je. Jsou tam ty nejzákladnější věci z nejzákladnějších, které ze dvou třetin vycházejí z učiva ZŠ.
Vím. Pro mě jako gymnazistu je maturita až směšně lehká. Její ztížení na adekvátní úroveň pro gymnazisty je ale v současné chvíli nemožné. Nevím ale, jestli je zavádění maturity z matematiky nutností.


Personální politika školy se v situaci, kdy začíná být velký nedostatek učitelů některých aprobací a v některých oblastech republiky nedostatek učitelů vůbec, dělá opravdu velmi těžce.


To ale přeci není důvod pro to, abychom ředitelům brali z ruky těch několik málo nástrojů, které jim v současné situaci lze poskytnout.

Aby pak Eduin, Čapek, Tajný a jim podobní měli do čeho klovat? Ne respekt si musí každý učitel vybudovat ve škole svou prací.
Veřejný prostor nejsou jen média nebo blogy. To je i o tom otevřít se diskusi s rodiči. Tady nejsme v neshodě. :-)

Anonymu píšícímu Mně stačí, že Hrubeš o sobě a o svojí pravdě ani chvíli nepochybuje. Dozrává další nebezpečná existence, která si myslí, že pozřela Ámosovo houdro. Myslím že se nespletu - o co víc hodlá neučit, o to víc je puzena mudrovat, mentorovat a poučovat, jak by to měli ostatní dělat. A celkem nepokrytě dává najevo, že hlavní bude nadstandardní ocenění těchto jeho výkonů. Kopnutí si do PK je jasný vzkaz: "počítejte se mnou, jsem tady pro vás ..". děkuji za názor a posílám mu klíčenku.

E.Kocourek řekl(a)...

Nevidím důvod s panem Hrubešem komunikovat jiným kanálem nežli tímto. Pokud pan Hrubeš chce rozptýlit některé moje pochybnosti o jeho osobě a o jeho záměrech, postačí prostá ano - ano - ne - ne.

Má pan Hrubeš povědomost o osobě Robertek Čapek? Má pan Hrubeš v úmyslu jít v Robertkových stopách? (odsud to tak vypadá) ////

Mínil pan Hrubeš vážně všechny výroky ve svém textu? (odsud to tak nevypadá) ////

A speciálně: opravdu se pan Hrubeš domnívá, že zvýšení platu učitele o deset tisíc by nezvýšilo respekt, který vůči onomu učiteli cítí rodiče jeho žáků? ////

Jan Hrubeš řekl(a)...

Pane Kocourku, nevím, proč mi onkáte, když má čeština pro kultivovanou diskuzi vyhrazenou druhou osobu množného čísla. To teď ale nechme stranou a pojďme na položené otázky:


Má pan Hrubeš povědomost o osobě Robertek Čapek? Má pan Hrubeš v úmyslu jít v Robertkových stopách? (odsud to tak vypadá)


Robertka Čapka neznám, znám jen Roberta Čapka, s některými jeho výroky souhlasím více, s jinými méně. Nemám v úmyslu jít v ničích stopách. Na základě různých pohledů na svět se snažím ujasnit si ten svůj a následně si vyšlapat vlastní cestu.

Mínil pan Hrubeš vážně všechny výroky ve svém textu? (odsud to tak nevypadá)

Za textem si stojím a myslím ho vážně, stejně jako argumenty, jimiž se ho snažím obhájit. Pokud se Vám zdá, že si někde odporuji, neváhejte mě na to upozornit.

A speciálně: opravdu se pan Hrubeš domnívá, že zvýšení platu učitele o deset tisíc by nezvýšilo respekt, který vůči onomu učiteli cítí rodiče jeho žáků?

Ano, domnívám se, že nezvýšilo. Jak jsem odpovídal na Facebooku: peníze můžou pomoct onen respekt vybudovat, nakonec na tom ale budou muset zamakat sami uučitelé, pouze penězi se tenhle problém nevyřeší.

Knut Klapka řekl(a)...

Jistě, pane Hrubeši, podmínka nutná, nikoli však postačující.
Nicméně nutná.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...

Nutná. Tak tak. Asi jako zalévat kytky je nutné a pak se může zahradník ukázat. Bez vody máte leda hovno.

Eva Adamová řekl(a)...

"Na základě různých pohledů na svět se snažím ujasnit si ten svůj a následně si vyšlapat vlastní cestu."

Tak si ho napřed ujasněte a pak si vyšlapte svou cestu. A zavede-li Vás ta cesta do školy a ředitel Vám přes všechnu Vaši snahu učit inovativně a s nadšením po několik let přidělí mizerné osobní ohodnocení a nedá žádné odměny se zdůvodněním, že jste mladý a nezkušený, zatímco starší kolegové, kteří "končí ve dvě" na tom budou podstatně lépe, tak Vám přeji pevné nervy na udržení názoru, že do nadtarifů má jít co nejvíc peněz.

Jan Hrubeš řekl(a)...

A zavede-li Vás ta cesta do školy a ředitel Vám přes všechnu Vaši snahu učit inovativně a s nadšením po několik let přidělí mizerné osobní ohodnocení a nedá žádné odměny se zdůvodněním, že jste mladý a nezkušený, zatímco starší kolegové, kteří "končí ve dvě" na tom budou podstatně lépe, tak Vám přeji pevné nervy

Tak v takových případech bych si nejspíš sbalil svých pět švestek a šel jinam. Proč zůstávat na místě, kde o mě evidentně nestojí? Ono to třeba řediteli dojde, až si takhle odežene z pedagogického sboru všechny kvalitní lidi. Trh práce je zkrátka trh práce, pokud je moje práce dobrá, tak by se měl najít někdo, kdo ji zaplatí.

A pokud bychom žehrali na nedostatek ředitelů, kteří takto nepostupují - to se přeci dá jednoduše změnit, stačí vypsat (po uplynutí funkčního období) konkurs. To je už teď plně v kompetenci zřizovatele.

A že zřizovatel straní nějakému řediteli? Tak je z toho třeba udělat v komunálních volbách téma.

Eva Adamová řekl(a)...

"v takových případech bych si nejspíš sbalil svých pět švestek a šel jinam. Proč zůstávat na místě, kde o mě evidentně nestojí?"

A až takto odejdete ze dvou škol, získáte pověst kverulanta a nikde Vás nebudou chtít. Jste naivní až na půdu. Takto se možná můžete chovat v oblastech republiky, kde je učitelů nedostatek, ale mám obavy, že ani tam ne, zvláště, když budete mít rodinu a hypotéku na hrbu.

Okomentovat