20.2.20

Eva Presová: Odklad docházky: hit českého školství

Pětina dětí zahájí školu později, často zbytečně. S tím, co je dnes porucha, si dřív učitelé poradili. Děti narozené v létě, celkově nezralé, příliš hravé, nesoustředěné či s poruchami řeči. To vše jsou hlavní adepti na pozdější nástup do školy. Podle údajů České školní inspekce (ČŠI) jich v loňském školním roce byla téměř pětina – devatenáct procent – ze všech dětí, na něž se vztahovalo zahájení povinné školní docházky.


Z článku v deníku Lidové noviny vybíráme:

Hlavní příčinou pro pozdější nástup dětí do školy je „celková nezralost“, významnou roli hrají logopedické vady a poruchy řeči. Část dětí vykazuje potíže se soustředěním a další poruchy, které jim brání v úspěšné adaptaci na školní prostředí. Zvláštní skupinu tvoří děti cizinců, které mívají potíže s komunikací v češtině.

I proto se nyní může zdát, že se základní školy stávají výběrovým ústavem, podobně jako například gymnázia.

„Učitelé v obavě, že je někdo obviní z nesprávného postupu, posílají děti do poraden jen proto, aby získali písemné potvrzení,“popisuje současnou praxi ředitelka soukromé Pražské pedagogicko-psychologické poradny Helena Hudečková.

Sama uznává, že odkladů je hodně. Nicméně se zároveň domnívá, že nezralé děti by do školy chodit neměly.

„Zdaleka ne vždycky doženou ostatní. Nejde jen o to, že mnohé jsou chytré, ale záleží na mnoha dalších okolnostech, například na jejich vzrůstu či rychlosti, s jakou dokážou pracovat,“říká ze zkušenosti Hudečková. A uvádí typický příklad: „Poměrně často se mi stává, že do poradny přijde čtrnáctiletý kluk – chlapci jsou obecně méně zralí než dívky – narozený v srpnu, u něhož si říkám, že by býval mohl jít klidně do školy o rok později, protože je na tom ve srovnání s ostatními spolužáky psychicky i fyzicky hůře.“

2 komentáře:

Nicka Pytlik řekl(a)...

do poradny přijde čtrnáctiletý kluk... u něhož si říkám, že by býval mohl jít klidně do školy o rok později

To by pytliky jako nevzdělané v oboru zajímalo, jak se u dítěte v pubertě rozpozná, že před osmi lety nebylo náležitě rozvinuto. Pytlikům takové úvahy moc nesedí do často zmiňované ideje školy bez tříd, kde by se spolu zkompetentňovaly děti různého věku ku svému prospěchu a ve vzájemné shodě.
Který z rodičů dnes svému dítěti nezařídí odklad alespoň o jeden rok, je považován za rodiče ledabylého, a spíše rodiče neschopného. A když už se všechno z nějakého zavržení hodného důvodu spikne a odložit dítě se nezadaří, pokoušejí se nešťastní rodiče domoci pro to dítko alespoń statutu dítěte nadaného s úlevou od domácích úkolů a dalších tupě bifloidních pakáren.

Lenka Pokorná řekl(a)...

No tak hlavně, že jsme u vize toho, že počet odkladů klesne, posunuli zápis do první třídy z ledna na duben. Nereálně se počítalo s tím, že děti budou v dubnu už zralejší. Jenže kapacity poradenských zařízení jsou nedostačující, takže většina dětí musí jít na vyšetření už v lednu či únoru a tak nám jaxi taxi, ostatně jako u celé další řady opatření ve školství, nula od nuly pošla.

Okomentovat