10.2.20

EU KIDS ONLINE IV v České republice 2017-2018 - České děti a dospívající na internetu: Zpráva z výzkumu na základních a středních školách

Tento report shrnuje základní zjištění z projektu EU Kids Online IV v České republice, jenž byl zaměřen na online aktivity a rizika u dětí a dospívajících. Zjištění vycházejí z dotazníkového šetření, které proběhlo na 89 základních a středních školách v celé České republice od října 2017 do února 2018. Data pocházejí od 2825 dětí a dospívajících ve věku 9-17 let, kteří používají internet (což je přes 99 % dětí v tomto věku ve školách). Vzorek je tedy reprezentativní pro dnešní děti na českých školách.

V tomto reportu jsou shrnuta základní zjištění vztažená ke dvěma oblastem, na které jsme se dětí
a dospívajících ptali:

  • používání internetu a online aktivity
  • zkušenosti s online riziky

Při čtení reportu je důležité mít na paměti, že některé otázky byly položeny jen dětem od šesté třídy nahoru, tedy převážně ve věku 11-17 let, kterých bylo v šetření celkem 1986. Na některé otázky, především týkající se online rizik, jsme se navíc doptávali pouze respondentů, kteří uvedli, že s nimi mají zkušenosti. U každé otázky je proto v reportu vždy uvedeno, které děti a dospívající na ni odpovídali. Podrobnější popis lze nalézt v metodologické části reportu.

Bedrošová, M., Hlavová, R., Macháčková, H., Dědková, L., & Šmahel, D. (2018). České děti a dospívající na internetu: Zpráva z výzkumu na základních a středních školách. Projekt EU Kids Online IV – Česká republika. Brno: Masarykova univerzita.1 komentář:

E.Kocourek řekl(a)...

Počítačovou gramotností rozumíme to, jaké dovednosti a znalosti ohledně používání počítačů (...) jejich uživatelé mají.

Výzkumníci v předních řadách prznitelů češtiny. ////

Umím změnit nastavení soukromí = netuším, jak takový OS funguje ////

Umím ověřit, jestli je informace z internetu pravdivá

Takže v Česku máme pár stovek mladistvých géniů, kteří umí to, co neumí doc.Brdička. ////

Proboha, jaké nesmysly těm dětem kdo nabulíkoval ... ////

Okomentovat