4.2.20

EDUin: Audit vzdělávacího systému v ČR 2019 aneb Stav vzdělávacího systému s výhledem na dění v roce 2020

Dnes byl na půdě Senátu PČR zveřejněn za přítomnosti ministra školství Roberta Plagy, předsedy senátního Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Jiřího Drahoše a dalších politických reprezentantů Audit vzdělávacího systému v ČR 2019. Jde o rozsáhlou, každoroční analýzu stavu veřejného vzdělávání, jejíž ambicí je ukázat na klíčové výzvy a problémy, před nimiž vzdělávání v ČR stojí, a předložit témata a doporučení, vycházející z širokého odborného konsensu.


Audit 2019 poukazuje v části, která hodnotí uplynulý rok, na poměrně hmatatelnou snahu najít nejen odborný, ale i politický konsensus pro budoucí směřování českého školství. Tuto snahu se však stále nedaří promítnout do vnitřních poměrů v českém školství, jak se ukázalo například při vyjednávání o učitelských platech a podzimní stávce části českých učitelů.

Audit se věnuje celé řadě aktuálních témat ve školství, včetně Strategie 2030+, která může přinést zajímavý impuls do rozvoje vzdělávacího systému, může ale také zůstat dalším z řady dobře napsaných dokumentů s minimálním dopadem do praxe. Poukazuje na to, že podporu a profesní rozvoj učitelské profese nelze stavět pouze na zvyšování platů, hodnotí stav v oblasti společného vzdělávání nebo vliv klíčových zkoušek (maturita, přijímací zkoušky na střední školy) na vzdělávání. Tak jako v předchozích letech obsahuje také SWOT analýzu shrnující příležitosti i rizika pro další vývoj vzdělávacího systému v ČR.

“Odborný tým EDUin připravil zase o něco detailnější, propracovanější a přehlednější Audit. Ten se stal během posledních šesti let pevnou součástí orientace ve vzdělávací politice. Věříme, že se nám i nezávislým oponentům, kteří na Auditu spolupracují, opět podaří přispět k nalezení potřebného konsensu,” říká autor konceptu Auditu Bob Kartous.

Audit vzdělávacího systému v ČR 2019 naleznete zde.

3 komentáře:

Nicka Pytlik řekl(a)...

Senátor Drahoš je pro pytliky poměrně velkým zklamáním.

politický konsensus pro budoucí směřování českého školství

Za oním politickým konsensem vidí odborníci na vzdělání, konzultanti a auditoří v té dnešní překotně se měnící době předeevším stav, kdy učitelé na sebe nechají chlístat špínu kdejakými nanicovatými trdly či machrujícími pitomci, kteří se pasují do role spasitelů vzdělávacího systému, jenž by fungoval docela dobře, kdyby se do něj tihleti týpci ustavičně nesrali. Především proto, aby se mohli ještě více přisát na štědré erární penězotoky.

Vít Tomis řekl(a)...

Audit, který jsme minulý pátek provedli s kolegy v hospodě, určitě více odpovídá realitě než je schopen vytvořit eduin. A přes dobrou formu diskutujících byl i levnější. Ale hlavně za své...

Eva Adamová řekl(a)...

Není to vůbec analýza natožpak audit a o rozsáhlosti nemůže být ani řeči. Zajímalo by mne, zda si to senát u Eduinu objednal nebo zda to s Eduiny funguje tak, že když je vyhodí dveřmi, vlezou zpět oknem. A proč si také záležitosti senát a MŠMT neobjednává u VÚP, k čemu tato organizace zřizovaná ministerstvem, která ročně pohltí miliony ze státního rozpočtu a z EU fondů, vlastně slouží?

Okomentovat