17.2.20

Bořivoj Brdička: Výhled 2020 podle Journalu

Výtah z článku známého amerického zpravodajského portálu, který ukazuje, kam směřuje tamní vývoj vzdělávacích technologií. Je zajímavé ho porovnat s vývojem naším.

The Journal patří k nejvýznamnějším americkým zpravodajským médiím přinášejícím novinky ze světa vzdělávacích technologií. Stojí za to ho sledovat. Přestože je jeho výhled vývoje amerického školství pro rok 2020 založený na citacích odborníků silně orientován na domácí prostředí, může být i pro nás docela poučný. Porovnejte ho s tím naším.

Začátek konce jednorázového testování
Ředitel jedné z nejvýznamnějších organizací realizujících v USA povinné plošné testování žáků NWEA Chris Minnich předpokládá další posun od sumativního testování na konci roku k formativnímu na digitálních datech založenému hodnocení, které je mnohem lépe propojené s výukou a vytváří mnohem širší obraz o celkové úspěšnosti žáka (viz Nový pohled na schopnost technologií ověřovat výukové výsledky).

Ověřování výsledků půjde nad rámec tradičních předmětů
Minnich očekává, že komplexní hodnocení bude zahrnovat též socio-emocionální dovednosti (včetně empatie), které silně ovlivňují schopnost žáka uplatnit se v životě. Stále častěji se objevují otázky, jak tyto dovednosti měřit a které postupy při jejich budování jsou nejúčinnější.

DVPP bude nezbytnou součástí profesionálního růstu učitelů
Spolu se sledováním kvality škol bude zesilovat tlak na sledování schopností každého učitele. Další vzdělávání se bude týkat daleko širší problematiky, než je didaktika určitého oboru ve vztahu k věku žáků. Kromě výše již popsaných dovedností to je např. klima třídy, bezpečnost nebo absentérství. Prokazování schopností a růstu bude založeno primárně na datech. Dá se mluvit o novém paradigmatu na datech založeného dalšího vzdělávání učitelů.

Technologie budou přinášet stále nové inovace
Mike Nesterak, ředitel NWEA Product Innovation Center, předpovídá velký boom dalších technologických inovací. Týká se to hlavně oblasti konverzačních automatů (Alexa a Siri) a využití avatarů. Umělá inteligence tak posune instruktivní počítačem řízenou výuku konstruktivním směrem. Hodnocení bude daleko více pracovat s kladením otázek a odpovídáním na ně. Žáci budou hledat řešení komplexních problémů. Uplatní se rozšířená a virtuální realita (smíšená realita), která umožní demonstrovat schopnosti, jež nelze ověřovat tradičními testy.

Bude pokračovat legislativní proces ochrany žákovských dat
Zakladatel LearnPlatform, Karl Rectanus, zmiňuje zásluhy amerických organizací Student Data Privacy Consortium a Future of Privacy Forum, které od roku 2013 pomohly na svět více jak stovce zákonů touto oblastí se zabývajících. Konstatuje, že vzhledem ke zvyšujícímu se počtu útoků a pokusů o zneužití dat bude nutné v tomto snažení pokračovat.

Výuka zaměřená na kyberbezpečnost bude více praktická
Bret Fund, učitel z Flatiron School, tvrdí, že držet krok s vývojem lze jen tak, že se výuka bude realizovat v chráněném prostředí, v němž si žáci vyzkouší existující bezpečnostní hrozby na vlastní kůži. Tradiční výuka založená na předávání informací je podle něj neefektivní.

Uživatelé budou mít větší vliv na pořizování technologií
Důležitým trendem, který podporuje viceprezidentka Instructure's Canvas Hilary Scharton a George Moore, vedoucí oddělení technologií Cengage, je vyšší vliv učitelů, kteří technologie ve výuce využívají, na to, jaká zařízení, systémy, aplikace či materiály se nakupují. Jedině tak lze dosáhnout vyšší efektivity. V mnoha případech mohou učitelé dát přednost volně dostupným výukovým zdrojům (OER).

Celý článek na spomocnik.rvp.cz.

Žádné komentáře:

Okomentovat