9.2.20

Bohumil Kartous: Státní maturita z matematiky a negramotnost „moudrých“

Náročná maturita sloužila socialistickému režimu jako způsob, jak si vytvořit úzkou a loajální vysokoškolsky vzdělanou elitu. V současném světě má ale vzdělávání plnit úplně jinou funkci.

Z článku v A2larm.cz vybíráme:

Jenže právě na iluzi o povinné státní maturitě jako sentinelu kvality vzdělání stojí do značné míry argumentace těch, kdo si přejí státní maturitu z matematiky zachovat. Po internetu koluje vysoce manipulativní srovnání údajné degradace maturit z matematiky od roku 1990. Tato manipulace tvrdí, že zatímco v roce 1990 bylo součástí maturit z matematiky náročné zadání výpočtu obsahu složitého obrazce, nyní směřujeme ke stavu, kdy budou maturanti pokorně žádáni, aby alespoň vymalovali obdélníček barvičkami. Tuto manipulaci mezi sebou šíří poslanci s profesorskými tituly a pomocí těchto hoaxů přesvědčují své digitální okolí, že pokud nechceme, aby to tak dopadlo, musíme nutně povinnou maturitu z matematiky zachovat.

Dezinformační taktika u formálně vzdělaných lidí je smutný jev. Otázka je, zda jde o manipulaci záměrnou, o perfidní pokus ovlivnit uvažování ostatních z pozice formální autority, nebo zda tomu skutečně věří. Vzhledem k tomu, že oba poslance znám a jsem schopen do značné míry posoudit způsob jejich uvažování, kloním se spíše k druhému vysvětlení. Mezi lidmi, kteří se rádi honosí svým formálním vzděláním, jde o častý jev. Domnívají se, že zkušenost nabytá někdy minulosti je jedna ku jedné aplikovatelná v současnosti, že je to lék zvyšující kvalitu vzdělání. Toto přesvědčení přitom prosazují z pozice lidí, kteří dosáhli ve vzdělávání pomyslného vrcholu, a tedy se cítí být oprávněni povyšovat ho na obecnou pravdu.(...)

K tomu by velmi významně mohla dopomoci i maturita. Jakákoliv zásadní zkouška, která určuje další bytí či nebytí ve formálním vzdělávání je totiž potenciálně nejvlivnější a nejrychleji působící faktor změny vzdělávání. Nutně potřebujeme maturity, stejně jako další zkoušky, změnit, jenže v úplně jiném duchu a dle zcela odlišného konceptu. V prvé řadě, státní maturita by neměla být jakýmsi vrcholem středoškolského studia. Má být zkouškou středoškolského minima, kterou budou moci žáci skládat kdykoliv během studia a opakovaně. Žáci na gymnáziích ji často složí napoprvé v prvním či druhém ročníku. Žáci v maturitních oborech na učilištích ji budou často skládat několikrát, což vůbec ničemu nevadí. Právě naopak. Budou mít možnost se dostatečně připravit a stát se nebude chovat hloupě, naopak bude naplňovat svou roli a usnadňovat rovný přístup ke vzdělání. Z toho v konečném důsledku mohou těžit všichni, protože populačně relativně malá společnost bez přírodních zdrojů nemá v době inovační ekonomiky a vzdělanostní společnosti jinou šanci než vést maximalizací vzdělávání k většímu poměru inovací a z nich vyplývající přidané hodnoty. To je ovšem představa neuchopitelná pro společensky negramotnou moudrost z druhé poloviny 20. století.
33 komentářů:

Lenka Pokorná řekl(a)...

"Náročná maturita sloužila socialistickému režimu jako způsob, jak si vytvořit úzkou a loajální vysokoškolsky vzdělanou elitu."

Opravdu jsem netušila, že za totáče se maturitou dosahovalo vysokoškolského vzdělání.

"V současném světě má ale vzdělávání plnit úplně jinou funkci."

Jo, a jakou? Mohl by mi pan Kartouz vysvětlit, jakou funkci tak asi může plnit, že maturitu dnes získávají i lidé, kteří neumí číst?

"Po internetu koluje vysoce manipulativní srovnání údajné degradace maturit z matematiky od roku 1990. Tato manipulace tvrdí, že zatímco v roce 1990 bylo součástí maturit z matematiky náročné zadání výpočtu obsahu složitého obrazce, nyní směřujeme ke stavu, kdy budou maturanti pokorně žádáni, aby alespoň vymalovali obdélníček barvičkami. Tuto manipulaci mezi sebou šíří poslanci s profesorskými tituly a pomocí těchto hoaxů přesvědčují své digitální okolí, že pokud nechceme, aby to tak dopadlo, musíme nutně povinnou maturitu z matematiky zachovat."

On snad Karouz opravdu nepochopil, že se jedná o vtip? Který má navíc původ v USA. Že by tajné služby USA až tak zajímala naše maturita, že by se ji snažili manipulativně ovlivnit touto humornou cestou.

"Dezinformační taktika u formálně vzdělaných lidí je smutný jev."

To mluví pan Kartouz sám o sobě? Tak takovou sebekritiku je potřeba náležitě ocenit. Takže, pane Kartouzi, tleskám.

Josef Soukal řekl(a)...

Bohumil Kartous je symbolem obcházení podstaty maturitního problému, ztělesněním lží a manipulací, jež EDUin systematicky vypouští do světa a jimiž se mu podařilo zamořit i stávající diskurz o vzdělávání. Svým vlivem de facto zabraňuje fundované diskusi o maturitách. Je smutným svědectvím o naší době, že roste vliv jedinců vybavených hlavně sebevědomím a schopností se mediálně prodat, nikoli už odbornou a etickou způsobilostí.

Lenka Pokorná řekl(a)...

...a zdravým rozumem.

Miloslav Novotný řekl(a)...

Opět připomínám: Kartous a Plaga jsou spolužáci. Možná sedí v Bakalově- Ólbrajtovic Aspen Institutu v jedné lavici. Jsou souvěrci, jejich kamarádšoft je nerozborný.
Diskutovat o nich, nebo s nimi, cestou k tomu cíli není. Jsou to zapřisáhlí nepřátelé českého národa.
Vyhnat je musíte oba. Jak? To nevím. Jen věřím v nezlomnou vůli národa přežít.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...

Ještě větší ... elf, než jsme doufali.

Jiri Janecek řekl(a)...

Bohumil Kartous je symbolem toho, že v té dnešní překotně se měnící době, může mít jeden softskillově vybavený blb nesouměřitelně větší vliv než dvacet odborníků, kteří vědí, o čem mluví...

Jana Karvaiová řekl(a)...

Tohle je taky perla:... Struktura středních škol v ČR stále produkuje absolventy pro socialistickou, národně řízenou ekonomiku, která počítala s tím, že převážná většina absolventů bude profesně zdatná a nastoupí na trh práce. .....
Tak ony školy dokonce počítají s tím, že absolventi budou pracovat! A dokonce budou profesně zdatní!
A cílem Kartousů je co? Po škole cestovat, spát v mamahotelech a nedělat, protože je to nebaví a když mě to nebaví, tak to nedělám? Tak to pak bude opravdu No future.

A tohle je už opravdu psáno pod vlivem psychotropních látek:...prvé řadě, státní maturita by neměla být jakýmsi vrcholem středoškolského studia. Má být zkouškou středoškolského minima, kterou budou moci žáci skládat kdykoliv během studia a opakovaně.....
Jako že v prváku si udělám zkoušku z velké násobilky a napíšu práci na téma:Jak jsem vařil krupicovou kaši, a budu mít odmaturováno?

Tady je zřejmá jasná neznalost pojmů. Tenhle člověk udělal vysokou pedagogickou?... během nějž maturant prokáže pestrou škálu dovedností a znalostí a zároveň se leccos naučí.....
A jak jinak by se měl znalosti naučit než učením, Třeba nějakou dírkou v mozku, kam mu to průůvodce naleje. Nebo zaklínáním. já nevím. Je to sranda to číst. Jeden stále čeká, že za další větou objeví pointu - APRÍL. A furt nic.

Kartousi - gratuluji. Hůř už snad nemůže být.
Ještě stále lapám po dechu,co že jste to vyplodil.

krtek řekl(a)...

Ono by to k úsměvu, kdyby nebyl poradcem jedné strany a jednoho senátora.

Jana Wallis řekl(a)...

Pane Janečku, nechci vás chytat za slovo. ale tohle mě zajímá. Píšete, že "jeden softskillově vybavený blb nesouměřitelně větší vliv než dvacet odborníků".
Má dvě otázky:
1. Neznamená to, že v současné době mají opravdu soft skills obrovský význam?
2. Mohl byste mi prosím napsat těch dvacet odborníků? Když nzvládnete 20, tak alespoň deset. Na názory kterých se můžeme spolehnout.
Děkuji.

Lenka Pokorná řekl(a)...

"A tohle je už opravdu psáno pod vlivem psychotropních látek:...prvé řadě, státní maturita by neměla být jakýmsi vrcholem středoškolského studia. Má být zkouškou středoškolského minima, kterou budou moci žáci skládat kdykoliv během studia a opakovaně.....
Jako že v prváku si udělám zkoušku z velké násobilky a napíšu práci na téma:Jak jsem vařil krupicovou kaši, a budu mít odmaturováno?"

Ano paní Karvaiová, takto si to představuje nejenom Kartouz, ale už i dokonce učitelé na pedagogických fakultách, konkrétně Antonín Jančařík, který v jiné diskuzi napsal, že střední školy by měly ty nejslabší žáky, které přijaly, během čtyř let doučit, co se nenaučili na základkách, aby zvládli maturitu, kterou prý lepší polovina přijatých je schopna zvládnout už v deváté třídě. Tak takové jsou prosím představy vysokoškolkých pedagogů o náplni studia na maturitních oborech zejména středních odborných škol, protože tam se nacházejí ti slabší maturanti.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Pytlici mají dvě odpovědi:
1. Ano mají.
Skutečnost, že společnost je na tom tak dobře, že se kdejaký tlučhuba slušně uživí, je předzvěstí jejího brzkého konce.
2. Najdete je ve sborovně kdekteré běžné školy.
Pro jistotu si ale nastavte filtr 'ročník narození do roku 1970'.

Jana Wallis řekl(a)...

Pane Pytlíku, chápu ten ostrovtip, ale myslela jsem i svou otázku číslo dva zcela vážně.
Kdo jsou tedy ti seriózní odborníci, kteří mají o vzdělávání kvalitní názory? To, že myslíte učitele, je dobrý bonmot, ale zároveň nesmysl.
Protože u odborníků očekávám, že budou o důležitých myšlenkách publikovat články nebo je sdílet k veřejné diskuzi. Kdo to tedy je, aby si právě "sborovny kdekteré běžné školy" mohli tyto odborné názory přečíst a posoudit je?

Ivo Mádr řekl(a)...

" ....populačně relativně malá společnost bez přírodních zdrojů nemá v době inovační ekonomiky a vzdělanostní společnosti".....

Zřejmě pan Kartous chtěl říci, že se právě nacházíme na počátku tzv. průmyslové revoluce 4.0. Ta je evidentně spojena s digitalizací, robotizací, umělou inteligencí,.... Vskutku je třeba maximálně posílit výzkum, vědu a školství všeobecně. A tyto změny jsou úzce spojeny s předměty jako matematika, fyzika, chemie, elektrotechnika, materiálly, ICT..... A jestli si někdo myslí, že nám tito odborníci budou padat z nebe, tak se strašně mýlí. Poptávka nebude po lidech, kteří neustále jen diskutují, předvádí prezentace a okecají kdeco. Degradace vzdělávání tímto směrem je naprosto devastující pro celou společnost.

Lenka Pokorná řekl(a)...

Paní Jano, obraťte se na ministerstvo, tam by přece měli ti odborníci pobývat. Případně by se měli nacházet na ministerstvem zřizovaném NÚV, který byl sice nyní sloučen s NIDV, ale to asi neznamená, že odborníci zde pobývající jsou nyní na ulici.

Vy tady na nás štěkáte, jakoby my všichni, kteří zde diskutujeme a kritizujeme pseudoodborníky, mohli za to, že výše zmínění odborníci svoje názory a analýzy nepublikují, a také za to, že na internetu musíme číst jen vyjádření Kartouzů, Feřteka, Nováčkové, Čapka, Šteffla, apod., ze kterých je už normálnímu kantorovi šoufl.

My za to fakt, ale fakt nemůžeme, že nepublikují, a že ministerstvo evidentně nepracuje tak, jak má, protože něco, jako seriózní pedagogický výzkum u nás prostě neexistuje. Zajděte se tedy optat na tu Karmelitskou, tam se o problému určitě dozvíte víc. Nejlépší by bylo zajít za jistým Plagou, to je totiž současný ministr školství, který to má všechno pod palcem.

Jana Wallis řekl(a)...

Paní Pokorná, já se vynasnažím neštěkat. Jen jsem formulovala dotaz, kdo je tedy protiváhou Kartouze, Feřteka apod., kde jsou ty kvalitní názory. Nepadlo jediné jméno.... to je ovšem zarážející.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Pytlici mysleli svoji odpověď tak vážně, že vážněji ji myslet nejsou schopni. Pro pytliky není odborník ten, kdo o práci sepisuje statě a před kamerami promlouvá.
Pro pytliky je odborník ten, který svoji práci koná dobře a ku prospěchu ostatních. Ne každý má potřebu nutit se ustavičně do médií. A zajímá-li se někdo o něčí práci nebo jeho názory, nechť se jej poptává chutě.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Nepadlo jediné jméno

Pytlici se necítí být zplnomocněni k tomu, aby uváděli jména svých mnohých učitelů, kolegů bývalých i současných, a v neposlední řadě mnohých zdejších diskutujících. Víte?

Anonymni z 21:30 řekl(a)...

"Protože u odborníků očekávám, že budou o důležitých myšlenkách publikovat články nebo je sdílet k veřejné diskuzi."

Jenže Vy si asi pletete příčinu a následek. To, že někdo publikuje články, neznamená, že je odborník, což je právě případ Kartouze. A to, že obyčejný učitel ví víc, než Kartouz, ale nevypisuje o tom články, neznamená, že na rozdíl od Boba není odborník.

Ivo Mádr řekl(a)...

" protiváhou Kartouze, Feřteka"...


A ona je potřeba nějaká protiváha? Mám obavy, že to tak není. Dotyčným lidem na odborných katedrách vysokých škol tyto názory nestojí ani za psí štěk. Stejně jako většině kvalitně pracujících kantorů.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Za odborníka lze považovat člověka, který se za něj sám považuje, protože se nutně k této příslušnosti za všech okolností (např. při vlastní propagaci) hlásí, a/nebo je za takového považován významnou částí svého okolí na základě skutečných či domnělých (antropologických, publikačních nebo sociálních) indikátorů.

Ivo Mádr řekl(a)...

Chcete tím říci, že takovým odborníkem na školství je i "matka" inkluze po česku? No vida, paní Jana Wallis má "prvního odborníka".

Anonymni z 21:30 řekl(a)...

I toto je odpověď:
https://sotolar.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=744997

Jana Wallis řekl(a)...

Pane Mádře, odborníci skrytí na katedrách univerzit, jejichž hlasy do škol neproniknou, jakoby ani nebyli. Přínos pro učitele nulový.

Pana Sotoláře čtu, ale připadá mi jako něco mezi bulvárem a sýčkem. Samá negace.

Nicka Pytlik řekl(a)...

něco mezi bulvárem a sýčkem. Samá negace.

Je-li realita všedního dne ne právě nadějná, pak její veskrze věrný popis může na člověka, který tu nenadějnost nerozpoznává, působit poměrně dost negativně.

Jana Karvaiová řekl(a)...

Paní(pán)Jana Walis - asi jste si všimla, že opravdová odbornost se dnes jaksi nenosí. opravdoví odborníci jsou zajisté někde ukryti. občas i nesměle vykouknou. Aby byli vzápětí ušlapáni "takyodborníky", kteří jsou navíc zdatní v politickém alpinismu. To je dnes ta nejdůležitější soft skills(spíš hard skills), protože jen tak se právě dostanete do médií a k politikům, kteří vaše kravinismi prosadí. Stále doufám, že opravdoví odbornící budou mít v sobě dost optimismu a i přes nepřízeň osudu budou stále bádat a snažit se popisovat, jak má školství vypadat.
Je úplně jedno, koho zde vyjmenujeme. Situaci to nepřinese nic,co by ji změnilo.

Vladimír Stanzel řekl(a)...

Jana Wallis: Například Dominik Dvořák.

Radka H. řekl(a)...

Dobrý den, paní Karvaiová,
prosím o konkretizaci. Mohla byste popsat profil (vzdělání, pracovní zkušenosti atp.) odborníka na vzdělávací politiku, který by nebyl pouhým politickým alpinistou, aby tato diskuse měla konečně nějaký základ? Je sice zajímavá, ale bez této konkretizace značně obecná a omezuje se pouze na adresné výpady na základě dosti neadresných porovnání kompetencí. Publikace ve veřejných médiích není samozřejmě podmínkou, pokud je to ale možné, připojte stručný seznam vědeckých prací, které vás osobně inspirují a ráda byste je viděla diskutované v mediálním prostoru. Ráda bych si udělala představu a možná vám s tím i pomohla. Děkuji.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...

Tak pracovní zkušenosti - to je poměrně jednoduché. Ten člověk by měl opravdu učit a pokud neučí a zajímá se, MĚL BY SAKRA NASLOUCHAT UČITELŮM CO ŘÍKAJÍ. Ne o nich psát dementní články.

Lenka Pokorná řekl(a)...

Odborníků na vzdělávací politiku máme plný parlament. A např. jednání školského výboru to musí být doslova brainstorming k pohledání.

Jana Karvaiová řekl(a)...

No apíš je otázka, co můžeme nazývat odborníkem na vzdělávání.
Kontrolní otázka: Je to člověk, co celoživotně pracuje v terénu, stále se zajímá o nové trendy, má zkušenosti nebo člověk akademik, stále se vzdělávaící v oboru pedagogika, píšící do odborných časopisů ale často nechápající, že práce ve škole je trochu odlišná od teorie?
Za mě by to mělo být SPOJENÍ těchto dvou obecných odborníků a formou dlouhodobé spolupráce nastavování pravidel, metodik, inkluze, zákonů a vyhlášek.
Takže neumím zde napsat nějaká přesná jména. Jen vím, že takoví lidé jsou, není jich málo, jen je nikdo neposlouchá. Vím o dost jménech třeba v oblasti speciálního školství, jen nevím, zda by souhlasili s tím,abych je zde vypisovala.

Jiri Janecek řekl(a)...

1. Neznamená to, že v současné době mají opravdu soft skills obrovský význam?
No, pokud bych mel mluvit zcela vazne, tak v pripade Kartouse musim rozlisovat mezi "schopnosti prezentovat svuj nazor" a "schopnosti mluvit". Ta druha se sice nosi, ale uzitecna je asi jako vetsina produktu, ktere mi nabizeli podomni prodejci elektriny…
Mimochodem, Kartous je na tom celkem bidne i s tou schopnosti mluvit…

2. Mohl byste mi prosím napsat těch dvacet odborníků? Když nezvládnete 20, tak alespoň deset. Na názory kterých se můžeme spolehnout.

Kdyz pisu, ze "může mít nesouměřitelně větší vliv než dvacet odborníků", tak myslim jakychkoli 20 odborniku… Vyjmenovavani nema smysl.

krtek řekl(a)...

Na každé fakultě připravující učitele máte řádu vynikajících (ale i průměrných a slabších) didaktiků odborných nebo všeobecných předmětů. Každý musí být odborníkem na svou oblast.
Co se týče psychologie a pedagogiky, jsme na tom hůře, pedagogický výzkum stagnuje, pokud vůbec existuje. A tak po posledním velkém propouštění si hrstka nadšenců zřídila EDUin a skrz něj, mediální "řádění" dosahuje toho, že bude schopna z vnějšku rozhodovat o školství.
Pan Slejška byl zaměstnancem VÚP, kde řídil portál RVP. A tak se dá projít každý, kdo se okolo EDUinu hýbe. Dnes už mají i nějaké současné učitele.
Málokdo je ale z nich opravdu odborníkem na pedagogiku, publikoval odborné články, vedl výzkum a publikoval závěry z něj.
Nejhorší je, že tito "odborníci" mají pro novináře (ale budiž), dnes i pro ministerstvo větší váhu než sdružení učitelů a odborníků, např. JČMF, AMATE, Asociace češtinářů, ...

Martin Krynický řekl(a)...

Jana Wallis: Několik poznámek.
1. Za "úspěchem" pana Kartouse vidím tři hlavní důvody: jde jednoznačně o velmi schopného komunikátora, své práci ovlivňování médií se věnuje plný úvazek a plave v hlavním proudu "liberálního" uvažování, pro které je nejdůležitější motivací jakéhokoliv rozhodování dobrý pocit z vlastní ušlechtilosti (v tomto případě získaný obranou bezbranných a od přírody ideálních dětí před útlakem dogmatických učitelů a donucovací mašinérie škol). Pedagogický odborník se mu může rovnat maximálně v prvním důvodu. Musí totiž vykonávat nějakou jinou práci a nemůže (pokud se bude držet reality a výsledků kognitivních věd) poskytnout tak přehledný a uspokojující příběh.
2. Považuji se za odborníka na výuku matematiky (hlavně kvůli www.realisticky.cz), jednoduchá řešení Vám poskytnout nedokážu, ale něco bych měl (ale nikoho to nezajímá).
3. Všechny knihy, které jsem přečetl během posledních tří let o kognitivních vědách, se shodují v tom, že zcela zásadní pro pochopení čehokoliv jsou předchozí znalosti oboru a že přenos schopností (třeba vzývané schopnosti řešit problémy) mezi různými obory je u většiny lidí velmi malý. Z těchto důvodů není jasné, proč se pan Kartous rozčiluje nad bulimickým vzděláváním, když patří kvůli výroků typu "všechno se najde na internetu" k lidem, kteří se o jeho rozkvět zasluhují (i díky vlivu v médiích) nejvíce.
4. Pokud něco nefunguje (a výuka matematiky nefunguje ideálně zcela zjevně) má to většinou více příčin a vina většinou nespočívá pouze na jedné ze zúčastněných skupin (v tomto případě podle Kartouse učitelích). Je jasné, že učitelé by měli mnohé změnit, ale pokud se někdo vůbec nezabývá odpovědností studentů, rodičů nebo státu, těžko považovat jeho návrhy za solidní pokus o řešení daného problému.

Okomentovat