29.2.20

23.4.: Konference INKLUZE 2020+

Odborná konference Asociace speciálních pedagogů ČR je určena pedagogickým pracovníkům základního a středního školství. Na programu bude hodnocení dosavadní úrovně společného vzdělávání a návrhy možných perspektiv tohoto trendu, aby se stal skutečně smysluplným pro všechny děti. Motto: "Děti do základních škol pokud je to možné, do speciálních škol pokud je to nutné."


Kdy: 23. dubna 2020 od 10 do 14,30.

Kde: Zasedací sál MHMP, Marálnské náměstí 2, Praha 1.

Smyslem konference tedy je shrnutí dosavadních zkušenosti se společným vzděláváním jak pedagogů běžných základních škol, tak pedagogů škol pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Zároveň zazní příspěvky pracovníků MŠMT na téma poslední novely vyhlášky a připravované novely školského zákona s dopadem na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně chystaných koncepčních úprav v této oblasti.

Zkušenosti se společným vzděláváním v Praze shrne Mgr. Lenka Němcová, ředitelka odboru školství MHMP. Jelikož je tato problematika úzce propojena se zdravotnictvím, budou referovat rovněž prim. MUDr. Jiří Koutek a klinická psycholožka doc. PhDr. Jana Kocourková z Dětské psychiatrické kliniky v Praze Motole.

Dále přislíbili aktivní účast Ing. Jiří Horecký, prezident Unie zaměstnavatelských svazů, předseda ČMOS PŠ Mgr. František Dobšík, proděkan PedF UHK PhDr. Pavel Zikl, PhD., a zástupci Školského výboru PS a Senátu.

2 komentáře:

Nicka Pytlik řekl(a)...

aby se stal skutečně smysluplným pro všechny děti

On není?
A proč?

E.Kocourek řekl(a)...

hodnocení dosavadní úrovně společného vzdělávání a návrhy možných perspektiv

hodnocení dosavadní úrovně - katastrofa, horor ////

návrhy možných perspektiv - neprodleně zrušit a veškeré náklady předepsat k úhradě podporovatelům inkluze ////

Okomentovat