28.1.20

Zvýšit kvalitu vzdělávání se Nadační fond Eduzměna rozhodl na Kutnohorsku

Nadační fond Eduzměna spustí pětiletý pilotní projekt zaměřený na zkvalitnění vzdělávání v Kutnohorském regionu. Shodli se na tom zástupci fondu, jeho obsahoví partneři, za jejichž přispění se rodí náplň projektu, i představitelé regionu. Projekt se zaměří na čtyřicítku mateřských, základních a středních škol v regionu Kutnohorska. Jeho cílem je dosáhnout toho, aby děti chodily do školy rády, zlepšily se v základních gramotnostech, dokázaly řešit problémy a ze školy odcházely připravené na budoucnost.


V přípravné fázi projektu Nadační fond Eduzměna vytipoval 8 regionů z celé ČR na základě vybraných výsledků ve vzdělávání a demografických ukazatelů. Snahou bylo vybrat regiony s průměrnými hodnotami, především v oblasti výsledků žáků a studentů ve srovnávacích testech, nezaměstnanosti a rozvodovosti. Na základě zájmu ze stran obcí a několikaměsíční společné práce došlo k zúžení na tři finalisty – Kutnohorsko, Přešticko a Semilsko. A právě z nich byl kombinací klíčových kritérií vybrán pro realizaci pilotního projektu region Kutnohorsko.

„Již ze samotného několikaměsíčního procesu výběru máme velmi dobrý pocit. Nadšení pro změny ve vzdělávání dětí ze stran všech zúčastněných nám dodávalo spoustu energie pro další práci. Ukázalo se, že všude řeší celou řadu problémů, s nimiž by uvítali pomoct. U Kutnohorského regionu jsme navíc vnímali největší soulad s cíli Eduzměny a velký potenciál pro přenos získaného know-how. Zaznamenali jsme rovněž ochotu převzít zodpovědnost a chuť vést dialog a spolupracovat napříč všemi skupinami - vedením škol, zřizovateli, učiteli i rodiči,“ komentuje výsledek výběru Zdeněk Slejška, ředitel Nadačního fondu Eduzměna, a doplňuje: „Ani regiony, které nebyly pro pilotní projekt vybrané, nepřijdou zkrátka - budou moci čerpat know-how z probíhajícího projektu a budou mít přístup k materiálům a konzultacím ze strany našich odborných partnerů.“

To, že jde o dlouhodobý projekt a bude třeba do něj investovat hodně energie, času i financí si uvědomují i na Kutnohorsku. „Těší nás, že se pilotní projekt Eduzměny odehraje právě u nás. Víme, že je to běh na dlouhou trať a přestože výsledky našich žáků rozhodně nepatří v celorepublikovém srovnání k nejhorším, chceme to zlepšit. Včetně faktu, že u nás průměrně 4 % žáků nezískají ani základní vzdělání a předčasně odcházejí ze školy. Uvědomujeme si, že jsme v našem úsilí narazili na určitý strop, a proto nám nabídka spolupráce s Eduzměnou dává velký smysl. Chceme, abychom u nás měli šťastné a motivované školáky a aby ze škol vycházeli mladí lidé, kteří budou v životě úspěšní, ať už se rozhodnou pro jakoukoli profesní dráhu,“ uvádí k důvodům, které vedly Kutnou Horu a okolí, usilovat o realizaci projektu Eduzměny, Vít Šnajdr, místostarosta Kutné Hory.

Během společných setkání se zástupci regionů měl tým Eduzměny možnost seznámit se s aktivitami a inovacemi, které v rámci vzdělávacího systému již fungují a které mohou obohatit i projekt samotný. „V českých školách je spousta zajímavých a inspirativních lidí s moderním přístupem ke vzdělávání. Jako jednotlivci ale nemohou zásadně ovlivnit celý školský systém. Právě Eduzměna chce tyto skvělé iniciativy podpořit, propojit a v rámci pilotu ověřit, jak můžou společně fungovat na jednom území. Následně je cílem ve spolupráci se státní správou pomoci tuto dobrou praxi rozšířit do větší části České republiky,“ řekla Martina Břeňová, předsedkyně správní rady Nadačního fondu Eduzměna a zároveň ředitelka pro programy a rozvoj Nadačního fondu Avast, a doplnila: „Právě to nám, soukromým dárcům, dává smysl. I proto jsme byli schopni se domluvit, spojit síly a zdroje a strategicky do Nadačního fondu Eduzměna investovat prostředky, které se již nyní pohybují v řádech desítek milionů korun.“

O Nadačním fondu Eduzměna

Nadační fond Eduzměna funguje jako platforma zástupců soukromého, neziskového a státního sektoru, která chce společnými silami, know-how a financemi podpořit systémové změny ve vzdělávání dětí v České republice. Fond se bude soustředit na dlouhodobé a udržitelné přístupy, které budou mít prokazatelný dopad na zlepšování učení dětí. Nadační fond založily čtyři české nadace (Nadační fond Avast, Nadace České spořitelny, Nadace Karla Janečka a Nadace OSF). K podpoře fondu se připojila Nadace Jablotron, v roce 2019 pak Nadace RSJ a postupně se bude rozšiřovat i o další dárce.

Výstupem pětiletého pilotního projektu bude replikovatelný model regionální podpory vzdělávání, který má napomoci efektivnějšímu fungování škol v daném území. Tedy soubor aktivit, nástrojů a opatření, které budou ověřeny praxí, důkladně vyzkoušené a vyhodnocené. Nadační fond Eduzměna jej pak nabídne veřejnému sektoru a jeho ambicí je, aby do roku 2030 došlo k využití modelu podpory vzdělávání na 20 procentech území České republiky. Podle takzvané inovační křivky je to právě onen moment zlomu, kdy se inovace trvale uchytí a stává se středním proudem. Nadační fond Eduzměna počítá pro realizaci pilotního projektu s investicí ve výši 200 milionů Kč. Z této částky je již zakládajícími nadacemi - Nadačním fondem Avast, Nadací České spořitelny, Nadací Karla Janečka a Nadací OSF, přislíbena polovina prostředků a další dárce, kteří by se chtěli zapojit, fond hledá.

Odbornými partnery projektu podílejícími se na tvorbě obsahu jsou ČOSIV, EDUin, Elixír do škol, JOB – spolek pro inovace, Společnost pro kreativitu ve vzdělávání, Step by step a Unie rodičů. Vyhodnocování aktivit a celého projektu má na starosti v roli evaluátora Schola Empirica. Jde o organizace s bohatými zkušenostmi a dlouhodobým působením v různých oblastech vzdělávacího systému. Právě ony vedou celý náročný proces příprav. K nim se přidali další odborníci a konzultanti, nyní je doplní také představitelé vybraného regionu. Ve spolupráci s nimi zástupci Eduzměny domýšlejí projekt na úroveň konkrétních aktivit. V tuto chvíli je do příprav celého projektu zapojeno již více než 80 lidí z nejrůznějších oblastí.

12 komentářů:

Jiri Janecek řekl(a)...

"Jeho cílem je dosáhnout toho, aby děti chodily do školy rády, zlepšily se v základních gramotnostech, dokázaly řešit problémy a ze školy odcházely připravené na budoucnost."

Tak uz se tesim…

Jinak 4 % nedokonci v prumernem okrese zakladni vzdelani… A vedle se place nad 500 detmi, ktere pujdou na pracak kvuli maturite z matiky…

Radek Sárközi řekl(a)...

Tam to budou mít lektoři z Prahy blíž, než na Ústecko, kde by tu podporu opravdu potřebovali... Kdo by jezdil do Mostu, když může lektorovat v Kutné Hoře.

Lenka Pokorná řekl(a)...

Hurá, nevybrali si nás. První dobrá zpráva v novém roce, která se týká školství v našem regionu.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Zvýšit kvalitu vzdělávání se Nadační fond Eduzměna rozhodl na Kutnohorsku

A zejména tam také dosáhne mezinárodního věhlasu. Finové budou jezdit na exkurze.

Vaclav Nadvornik řekl(a)...

Pan kolega má absolutní pravdu.
Doba dojezdu do Kutné Hory je autem 1:04 při 83 km a do Mostu je to 1:17 při 101 km.
Pro hromadnou dopravu je to do Kutné Hory 1:08 a do Mostu 1:45.
Takže si každý udělejme vlastní názor, zda cca 13 minut autem, nebo cca 40 minut hromadnou dopravou je zásadní argument.
PS. Nemám nic společného s EDUinem.
V. Nádvorník

mirek vaněk řekl(a)...

Ono to není o době dojezdu, ale o výsledcích. Jak se bude posuzovat úspěšnost akce. Na Mostecku by to bylo jasné a rychlé.

Lituji pedagogy na Kutnohorsku. Když se to nepovede, nebude to vina naivity Eduzměny, ale jistě zkostnatělosti pedagogů, kteří akci bojkotovali.

Eduzměna učit nebude. Udělá pár dobře zaplacených povinných školení, které budou k ničemu a zbytek hodí na kantory. Tak se to už spousty let dělá. Kantorům se přidá práce a pak se sprdnou.

Místo aby si vybrali jednu školu, kde se provede řádný výzkum, hned se to rozjíždí ve velkém.Vaclav Nadvornik řekl(a)...

Pane Vaňku,
Vaši větu nerozporuji. Má reakce byla na argument, že KH je blíže než Most.

Unknown řekl(a)...

Nějak mi chybí přesný popis projektu - co budou dělat, jak a na co budou finanční prostředky čerpány, jak jsou definovány cíle a jak jsou kontrolovány a vyhodnocováno jejich dosažení. Dále by mne zajímalo, jak poznatky z celkem bezproblémového regionu budou aplikovat někde jinde. Nebylo by lepší ty peníze použít na doučování některých dětí a pokus o jejich zapojení do nějakých mimoškolních aktivit? Ale z toho by asi ti, co to připravují, nic neměli, pochybuji, že mezi nimi je dobrý matikář...

Radek Sárközi řekl(a)...

Pokud někdo vyvozuje, že píšu o tom, že Kutná Hora je blíže než Most, asi nebude příliš čtenářsky gramotný. Ohledně vzdálenosti píšu o Ústecku. Most uvádím z jiného důvodu, což všichni ostatní diskutující naštěstí pochopili.

Radek Sárközi řekl(a)...

Doplním, že se rozhodovalo mezi třemi oblastmi: Semilsko, Přešticko a Kutnohorsko. Mostecko tam ani nebylo...

Nicka Pytlik řekl(a)...

To je, jako když Felix Holzmann ztratil na tmavém místě aluminiový klíček a hledal jej pod světlem, protože v příšeří se klíček špatně hledá.

Jana Karvaiová řekl(a)...

Já jsem se mailem zeptala Eduzměny, jak přesně bude vypadat jeich působení. první paní se mi omluvila, že má dovolenou, další mail zatím nedorazil.. Až dorazí, napíšu sem.

Okomentovat