1.1.20

Vybíráme z archivu: Usnesení Národní rady Unie školských asociací ČR CZESHA ke státní maturitě z matematiky a centrálnímu hodnocení

Před pěti lety Unie CZESHA podporovala "návrat k centrálnímu hodnocení písemné práce z českého jazyka společné části maturitní zkoušky, a to v co nejbližším termínu" a také "povinnou maturitní zkoušku z matematiky ve společné části pro žáky studijních oborů, jejichž hodinová dotace je v rámcových vzdělávacích programech 10 hodin a více.".

Národní rada Unie školských asociací ČR CZESHA
opětovně podporuje
celoplošné testování žáků základních škol.
navrhuje
využití výsledků testování v přijímacím řízení na střední školu.
Hlasování:
Z 12 přítomných členů NR CZESHA – pro hlasovalo 12, proti hlasovalo 0, zdrželo se 0

Národní rada Unie školských asociací ČR CZESHA
opětovně podporuje
zachování stanovení kritérií pro přijetí na střední školu ředitelem dané školy.
Hlasování:
Z 12 přítomných členů NR CZESHA – pro hlasovalo 12, proti hlasovalo 0, zdrželo se 0.

Národní rada Unie školských asociací ČR CZESHA
projednala
žádost Asociace soukromých škol na vyloučení A SPŠ z NR CZESHA.
Asociace soukromých škol bere svůj požadavek na vyloučení A SPŠ ČR z CZESHA zpět.
Hlasování:
Z 12 přítomných členů NR CZESHA – pro hlasovalo 12, proti hlasovalo 0, zdrželo se 0.

Národní rada Unie školských asociací ČR CZESHA
podporuje
návrat k centrálnímu hodnocení písemné práce z českého jazyka společné části maturitní zkoušky, a to v co nejbližším termínu.
Hlasování:
Z 12 přítomných členů NR CZESHA – pro hlasovalo 12, proti hlasovalo 0, zdrželo se 0.
Národní rada Unie školských asociací ČR CZESHA
podporuje
povinnou maturitní zkoušku z matematiky ve společné části pro žáky studijních oborů, jejichž hodinová dotace je v rámcových vzdělávacích programech 10 hodin a více.
Hlasování:
Z 12 přítomných členů NR CZESHA – pro hlasovalo 8, proti hlasovali 3, zdržel se 1.

Zapsala: Mgr. Romana Studýnková
Ověřil: Ing. Jiří Zajíček

Zdroj: www.czesha.cz

Žádné komentáře:

Okomentovat