1.1.20

Vybíráme z archivu: Dopis Andrey Baumannové ministrovi školství Petrovi Fialovi o hodnocení písemných prací z českého jazyka

Z dopisu z počátku června 2012 vybíráme: "U zkoušek tomu tak bývá, někomu se daří víc a někomu méně. Máme systém i pro tyto případy nespokojenosti. Každý má legitimní právo na odvolání, na základě odvolání je hodnocení přezkoumáno jiným nezávislým odborníkem a ten hodnocení potvrdí nebo vyvrátí. Já osobně v tom nevidím problém. Maturita je závažná zkouška, která potvrzuje určitou úroveň vzdělání, neměli bychom si nechat vnutit, že by měla vypadat tak, aby se její průběh líbil každému. To by byla maturita laciné zboží."


Vážený pane ministře,

obracím se na Vás v souvislosti s mediální kampaní namířenou proti hodnocení písemných prací z JČ (dále jen PP). Jsem pedagog z praxe, 17 let učím na víceletém gymnáziu, řadu let působím také jako vzdělavatel v rámci DVPP a v současné době jsem vedoucí hodnotitelského týmu pro hodnocení PP.

Společně se svými kolegy, čímž mám na mysli centrální hodnotitele i ostatní vedoucí hodnotitelských týmů, se od počátku května usilovně snažíme zvládat náročné úkoly spojené s kvalitním hodnocením PP. Než jsme se do této práce pustili, věnovali jsme spoustu svého času a energie tomu, abychom v tomto oboru (v oboru hodnocení PP) byli odborníky. Tím chci naznačit jednu zásadní věc: není odborníkem na hodnocení PP každý, kdo umí česky, a není odborníkem na hodnocení PP ani každý češtinář, při vší úctě ke kolegům. To tvrdím s veškerou odpovědností. Kdyby si to uměli ti, kteří se do naší práce trefují, uvědomit, pracovalo by se nám výrazně lépe.

Chci se zásadně ohradit proti nařčením typu „Hodnotitelé dostávali výhružné maily, že musí znovu otevřít práce, které ohodnotili 12 body, a byli nuceni k tomu, aby svá hodnocení přitvrdili.“ , tvrzení tohoto typu jsou zcela jasným projevem hysterie, za níž se skrývají ty nejnižší lidské pudy. Pravda je, že jsme o průběžných výsledcích diskutovali a byli jsme upozorněni na jev, který na pomezí 11 a 12 bodů nastává. Nikdo nenutil nikoho paušálně přehodnocovat. Ono to ani dost dobře nejde…nutit svobodného, svéprávného odborníka k něčemu, co není v souladu s jeho odbornou ctí. Tímto se dostávám k dalšímu aspektu současné mediální situace. Velmi mě mrzí, že se dopřává sluchu těm, kteří mají poloviční, zprostředkované nebo pokroucené informace.

Jsem hluboce přesvědčena, že pro kvalitu naší práce budou jasně promlouvat výsledky hodnocení PP. Je zřejmé, že nespokojených a neúspěšných bude více , než tomu bylo v loňském roce. Očekávali jsme to. Výsledky hodnocení PP v loňském roce jasně ukázaly, že zaujaté a závislé hodnocení bylo častou praxí. Já i mí kolegové jsme se do této práce dali právě proto, abychom pomohli zvýšení profesionality v hodnocení PP. Máme srozumitelná kritéria, umíme pojmenovat problémy i pozitiva v PP, umíme PP vyhodnotit. Neumíme si zajistit spokojenost těch, kterým jsou určeny výsledky. Ale to není překvapivé. U zkoušek tomu tak bývá, někomu se daří víc a někomu méně. Máme systém i pro tyto případy nespokojenosti. Každý má legitimní právo na odvolání, na základě odvolání je hodnocení přezkoumáno jiným nezávislým odborníkem a ten hodnocení potvrdí nebo vyvrátí. Já osobně v tom nevidím problém. Maturita je závažná zkouška, která potvrzuje určitou úroveň vzdělání, neměli bychom si nechat vnutit, že by měla vypadat tak, aby se její průběh líbil každému. To by byla maturita laciné zboží.

Lidé, kteří se na hodnocení PP podílí, se ze všech sil snaží, aby pro tento stát odvedli dobrou práci. Tito lidé si zaslouží, aby jim jejich ministr věřil, i když na ně z některých míst padají ne zrovna voňavé kousky. Ono není ani tak důležité, co to na nás padá, ale spíše kdo to hází…

S úctou
Mgr. Andrea Baumannová

Kontakt:
Mgr. Andrea Baumannová
Břeclav
BaumannovaAndrea@centrum.cz


Žádné komentáře:

Okomentovat