12.1.20

Tereza Hermochová: Známkování je kontraproduktivní, říká spoluautor nové vzdělávací strategie

S ředitelem smíchovské střední školy Radko Sáblíkem, který se podílí na nové vzdělávací strategii, o tom, jak přizpůsobit zastaralé osnovy dvacátým letům 21. století a proč skončit s biflováním a možná i známkováním


Z rozhovoru ve flowee.cz vybíráme:

V takových případech je asi velice důležitá vnitřní motivace...

Vnitřní motivace je zase něco dalšího. To patří mezi čtyři pilíře – znalosti neboli vím, dovednosti neboli umím, postoje neboli chci a schopnosti neboli dokážu. To znamená, když už vím, umím a chci, tak abych byl schopen něco vytvořit. Když budu chtít něco tvořit, tak tam jsou ideální právě projekty, protože u nich musím sestavit tým, být členem toho týmu, musím být schopen najít hlavní myšlenku, sponzory a investory, udělat si nějaký plán. To jsou věci, které jsou nad rámec toho, co se učí.

Myslíte, že vnitřní motivaci se dá naučit?

Vnitřní motivace se nedá naučit, ale dá se vybudit. Můžu motivovat různými motivačními projevy, mohu vybudit chuť po poznání a chuť něco dělat, něco dokázat, což je jedna z velmi klíčových rolí učitele. Protože učitel může třídu motivovat, ale taky zabrzdit. Někteří slabší učitelé to dělají, protože chtějí mít v hodině klid, takže záměrně každou aktivitu deptají, někoho zesměšňují, a tím pádem tu třídu umrtví. Je to otázka spíš individuálního selhání. Většina učitelů chce pro žáky a studenty to nejlepší, ale ne všichni dokážou vyhlédnout z bubliny svého předmětu.

Když jsem byl učitel, tak jsem samozřejmě taky studenty viděl skrze svůj předmět. Kariérní poradenství a cílená práce s lidmi, aby našli svůj talent, by měly začít nejpozději ve 3. třídě základní školy. Aby se každý žák cítil dobře, protože bude v něčem vynikat. Každý nějaký talent má, jen ho někteří nestačili objevit, a to třeba ještě ani v osmnácti letech. A to, že se někdo učí na střední škole na samé jedničky, ještě neznamená, že objevil svůj talent, a taky to neznamená, že je to nadaný žák. Znamená to pouze to, že se výborným způsobem naučil průměrnou látku.

9 komentářů:

Pavel PEŠAT řekl(a)...

A nějaká solidní studie by k tomu nebyla? Dvojitý slepý pokus? Nebo jsou to jen intuitivní názory autora.

Jana Karvaiová řekl(a)...

Vývojová psychologie: kdy je možné říci, že dítě je v tak duševně rozvinutém stádiu vnitřní motivace, že ji může a chce vědomě používat? Bylo by dobré,kdyby se k tomu vyjádřil nějaký fundovaný psycholog.

mirek vaněk řekl(a)...

Co studie. Výzkum!!!

Mirka S. řekl(a)...

Fascinuje mě věta "když jsem ještě učil" - znamená to, že ve výuce se osvědčilo něco, do čeho pak v politice budu kopat, protože bych nebyl populární? Možná bych zavedla povinný návrat za katedru, řekněme po šesti letech, a to na jiné škole. Rychlé by bylo jasno v názorech.

Josef Soukal řekl(a)...

Zrovna v pátek jsem se účastnil jednání, na kterém militantně vystoupil jistý odpůrce známkování. Na argumenty neslyšel, přesněji je ani neposlouchal. Podle mé zkušenosti z podobných diskusí se proti známkám často vyslovují ti, kteří znají jen extrémy (tj. reagují na čistě formalizované hodnocení) a vlastně neumí se známkami pracovat.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Pytlici to dají i sem, protože se jim tato jejich fabulace docela líbí:
Známkování je kontraproduktivní

Že ta nic neříkající čísla je nezbytné zrušit, říkají pytlici už léta letitá.
Jedině posudek žáka s vysokou výpovědní hodnotou založený do osobního spisu:
"Umí toho sotva čtvrtinu, protože většinu času profláká. Je nespolehlivý a ke svému okolí hrubý. Se školskou politikou vlády otevřeně nesouhlasí a při scio testech se ustavičně šklebí..."

sledování individuálního pokroku

"... a fláká se ještě víc, než loni."

Ivo Mádr řekl(a)...

Za vším hledej inkluzi po česku, bude následovat redukce výstupů RVP a učiva (jistá pověřená osoba vykřikovala dokonce číslo - 50%). Poté musí následovat zrušení známek, zákaz propadávání, prodloužení povinné školní docházky, ...přece nemůžeme děti stresovat. Co ale nastane poté, až nastoupí takto opečovávaní inkluzi políbení jedinci do soukromých firem, si absolutně nedokáži představit.

Unknown řekl(a)...

Nejhorší je, že ze Sáblíka teď dělají odborníka na školství. Ten pán tím, že mu dovolili vypracovat některé části Strategie 2030+ jen prokázal, že neumí česky a že papouškuje (bez jakýchkoliv podkladů) moudra nejmenované moderní skupinky. Dovolím si citovat:

"Propojení jednotlivých stupňů vzdělávání rozhodně považujeme za vhodné, neboť na sebe navazují."
"Rovněž současné nastavení hodnocení slohové práce je značně problematické, a také se jako umělecké dílo velmi špatně objektivně hodnotí."
"Doporučujeme, aby všichni žáci v oborech ukončených maturitní zkouškou vykonali závěrečnou ročníkovou práci, nejlépe ve skupině, kterou každý žák sám za sebe bude obhajovat před maturitní komisí."

První větný celek je typický příklad banality, kterými je daný dokument protkaný, v dalších dvou citacích je nejasná vazba. Prostě zase další, komu přerostlo ego a vůbec si neuvědomuje, co páchá. Jen nechápu, jak se do týmu pro Strategii 2030+ dostal.

Nicka Pytlik řekl(a)...

ze Sáblíka teď dělají odborníka na školství

Takových figurek se v mediálním prostoru mihotá nepřeberně. Pan optikum...

Okomentovat