27.1.20

Společnosti učitelů českého jazyka a literatury: Hádky o matematiku maturitní zkoušku z češtiny nevyřeší

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR projednává maturitní novelu, která by měla odložit povinnou maturitu z matematiky od roku 2021 a redukovat maturitní zkoušku pouze na didaktické testy, tedy vrátit slohové práce a ústní zkoušení zpět do kompetence škol.

Společnosti učitelů českého jazyka a literatury od svého vzniku v roce 2012 upozorňuje na nedomyšlený systém ústního zkoušení, které se skládá z mnohdy formálních rozborů dvaceti knih, i na nedostatky v zadávání a opravování písemných prací, jež má na starost Cermat. Stávající systém maturitní zkoušky z ČJL nevede gymnaziální studenty k široké četbě, přemýšlení v souvislostech, výraznějšímu literárnímu přehledu ani psaní osobitých a promyšlených výpovědí. Odborným školám naopak svým teoretickým zaměřením krade čas, který by\ studenti mohli věnovat smysluplnějším činnostem.

Společnosti učitelů českého jazyka a literatury vítá vládní i pirátský návrh, aby si stát ve své gesci ponechal pouze maturitní testy, a žádá poslance, aby tuto část maturitní novely upřednostnili a zprůchodnili. Respektive aby ji neblokovali hádkami o maturitní matematice, která evidentně štěpí i poslanecké kluby, a v případě potřeby tuto záležitost oddělili od redukce neefektivního maturitního modelu češtiny a hlasovali o obou částech novely zvlášť.

Lenka Dohnalová, předsedkyně SUČJL
Veronika Valíková, tisková mluvčí SUČJL

11 komentářů:

Anonymni z 21:30 řekl(a)...

Já myslím, že by to vyřešit šlo.
Zrušíme matematiku? Dobře, zrušme i češtinu a je po starostech se slohem i literaturou a češtináři budou učit svobodně, co je napadne.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Jestli mají mít maturanti ve společné části maturity možnost volby, pak nechť si ze tří maturitních předmětů mohou vybrat kterékoli dva!

Valikova řekl(a)...

Proč ne? 😁

Josef Soukal řekl(a)...

O tom, v čem je novela zákona - eufemisticky řečeno - problematická a proč jsou stanoviska SUČJL mylná, jsem psal mnohokrát. Pro zájemce:

https://www.ascestinaru.cz/pripominky-asociace-cestinaru-k-novele-skolskeho-zakona/
https://www.ascestinaru.cz/?s=su%C4%8Djl

Unknown řekl(a)...

Jen bych ráda poznamenala, že je nějak upozaďována role učitele - přece obsah výuky (a to, které autory a díla probírám a jak) Cermat neurčuje. Stejně tak nikomu nenařídil, aby byly zkoušeny nějaké formální rozbory. Hlavně by mě zajímalo, co to ty formální rozbory jsou. Někde na školách předem zveřejňují pracovní listy a nacvičují?

Veronika Valíková řekl(a)...

Pro Unknown:
Zpět do raality, prosím. Existuje seznam autorů a směrů k DT - ten může na odborných školách ovlivňovat i maturitní seznamy. A upozaďování role učitele - proč jsou si seznamy na mnoha školách tolik podobné? Proč se otáčejí stále stejné tituly, na něž existují chlupaté rozbory? Proč rozhoduje komise, průměruje, vyškrtává? Učitele upozadil Cermat nedomyšleným systémem.

Formální rozbory, hm - pokud student nemá čas na interpretaci, rozhovor o motivaci postav, srovnávání různých knih, ale učí se odpovědi na pětadvacet otázek z internetu (což se děje), nejsou to formální rozbory? Analýza textu pro středoškoláka - už to spojení slov je blbé.

Milé U, nemystifikujte tu čtenáře. Já vím, systém je úžasný, jen máme špatné češtináře. To už tu bylo mnohokrát... netuším, kde chcete vzít lepší, ze studia češtiny studenti odcházejí po houfech, neb je to nebaví, jak se rodný jazyk a literatura třicet let po revoluci učí. Tam se zaměřte. Na VŠ. Pěkný den.
Další podrobnosti u mě na blogu, rubrika Škola a maturita: https://valikova.blog.idnes.cz/?us=43103

Josef Soukal řekl(a)...

"Existuje seznam autorů a směrů k DT - ten může na odborných školách ovlivňovat i maturitní seznamy. A upozaďování role učitele - proč jsou si seznamy na mnoha školách tolik podobné? Proč se otáčejí stále stejné tituly, na něž existují chlupaté rozbory? Proč rozhoduje komise, průměruje, vyškrtává? Učitele upozadil Cermat nedomyšleným systémem."

Ujasníme se příčiny a důsledky: Literárněhistorické otázky byly do DT přidány proto, že ústní zkouška na řadě škol zdegenerovala na reprodukci obsahu díla, přičemž rozbor ukázky a literárněhistorické souvislosti nikoho nezajímaly. Za formální rozbory může ten, kdo je dopustí, popř. ten, kdo ho vehnal do situace, kdy z jedné strany je válcován neschopností žáků dostát nárokům středoškolské výuky a maturitní zkoušky, z druhé strany soucitem s nimi, nebo možná ještě více vedením vlastní školy (škola nemůže vykazovat vysokou míru neúspěšnosti, alespoň tam, kde má hodnocení ve svých rukou).
Co se týče interpretace, leccos jsme si vyjasnili v polemice s p. Lippmannem - o žádnou skutečnou interpretaci u zkoušky nejde. Ani srovnávání knih nemůže nezůstat na úrovni "letem světem", navíc interpretaci textů redukuje na hledání společných prvků. Samozřejmě že i v těchto (časových) mantinelech se ukáže, do jaké hloubky a jak rychle je žák schopen uvažovat, srovnávat, vyvozovat, a samozřejmě se ukáží jeho znalosti, jak konkrétního textu, tak širších souvislostí (a také jeho celkový rozhled).
Masifikace studia rozjela perpetuum mobile - čím více žáků bude usilovat o maturitu, tím větší bude tlak na snížení nároků (popř. jejich úplnou deobjektivizaci) a tím větší bude nespokojenost těch, pro něž jsou tyto nároky příliš nízké.

Valikova řekl(a)...

Nároky snížila maturita sama. Netahejme do toho masifikace a podobně - rozbory se šrotí studenti na elitních gymnáziích, protože jim to tak vyhovuje. A systém to umožňuje. 20 knih - na tom chcete stavět vzdělanost maturantů?

Josef Soukal řekl(a)...

Maturita a systém jsou jen nástroje. Už dlouho v rukou masifikátorů a samotných učitelů.
Dvacet knih nepřečte možná polovina maturantů, někteří možná nepřečtou ani jednu. Přesto valná většina z nich maturitu udělá. Vzdělanost na tomhle staví Kartousové, Štefflové a spol. - s těmi však zjevně nepolemizujete...
Ale ani těch dvacet knih není zrovna málo. Záleží na tom, jak se s nimi a se žáky pracuje.

Vladimír Stanzel řekl(a)...

Stávající systém maturitní zkoušky z ČJL nevede gymnaziální studenty k široké četbě, přemýšlení v souvislostech, výraznějšímu literárnímu přehledu ani psaní osobitých a promyšlených výpovědí. - ó nikoliv, není to systém, jsou to konkrétní učitelé. To oni mají 4 roky vést žáky k četbě, k přemýšlení v souvislostech, k výraznějšímu literárnímu přehledu atd. Maturita tuto jejich snahu nemůže nijak negativně ovlivnit.
S žáky už to může být složitější, ti mohou s klidem opáčit, že k maturitě vystačí s menším penzem, než po nich učitel chce, tak proč by se měli víc učit. Pak ovšem selhal učitel v motivační složce. Pokud ovšem učitelé nedokážou žáky v současném systému dovést ke kýženému výše citovanému stavu, pak zřejmě spoléhají na to, že vytvoří školní maturitní model, který bude sloužit jako bič a žáky ke zvýšené aktivitě donutí, protože oni je nedokázali motivovat. A to je řešení neefektivní, ve své podstatě rovné přístupu žákovskému, jen s opačným znaménkem. Nabízí se ovšem ještě jedno vysvětlení - že tady tak trochu kulhá logika, že nad ní zvítězila nechuť k současnému maturitnímu systému a povrchní účelovost argumentace.
Rád bych také, aby SUČJL konečně předložilo svůj systém hodnocení slohových písemných prací, lepší, dokonalejší než ten stávající, popř. aby předvedli výuku slohu a komunikace, která není postavena na funkční stylistice a slohových postupech, neboť toto kritizují jako zastaralé a přežilé - prakticky od r. 2012 je k tomu vyzývám a ono stále nic.

Valikova řekl(a)...

S panem Kartousem a Štefflem polemizuji, na fb, i v článcích si je beru do huby, nehádáme se ovšem o maturitě z čjl. Jen rozbory testů od pana Feřteka jsem teď na ČŠ opravila.😉

Metodiku oprav centrální vyrábět nebudeme, češtináři mají hlavu, srdce, svědomí a kdokoli do papíru může nahlédnout. Slohovou hodínu bez nadvlady fs rada ukážu, až zase budu učit.

Okomentovat