18.1.20

Reakce Učitelských novin na tiskovou zprávu EDUin nazvanou Týdeník pro učitele dal prostor extremistickým názorům

Pravidelným a dlouhodobým čtenářům našeho týdeníku je bezpochyby znám fakt, že UN se již řadu let vyjadřují mimo jiné jednak ke kontroverzním společenským otázkám, jednak k tématům, která nejsou a priori školská, ovšem vždy více či méně nějak se vzděláváním souvisejí. Anebo snad chce někdo tvrdit, že publicisticky zpracovaná témata například z oblasti historie, zeměpisu či literatury nemají se vzděláním nic společného? Nepohodlná fakta, nekorektní názory nebo opomíjená očitá svědectví se v UN běžně objevovala, a to u fenoménů, jako jsou třeba inkluze, migrace, rasismus, extremismus, multikulturalismus nebo nacionalismus. Pokud zástupci neziskové organizace EDUin tento jednoznačně prokazatelný fakt ignorují, znamená to, že buď naši tiskovinu prakticky neznají, anebo záměrně lžou a manipulují. Důkazem budiž i tvrzení, že UN popírají vliv lidské činnosti na klimatické změny. Nic takového jsme nikdy nenapsali, pouze jsme nenalezli objektivní vědecký fakt (nikoliv jen hypotézu, jakkoliv široce podporovanou), který by jednoznačně potvrzoval, že současné klimatické výkyvy jsou primárně, a to slovo zdůrazňujeme, způsobeny průmyslovým nebo zemědělským působením člověka.


Pokud jde o článek Klimakult, zabývající se právě takzvaným globálním oteplováním, jeho kritice jsme zcela otevřeně čelili a všechny alespoň trochu věcné reakce zaslané naší redakci jsme uveřejnili. Ba co víc, dokonce jsme opakovaně vyzývali k tomu, ať někdo z daných specialistů napíše edukativní text, který čtenářům jednoznačně a na základě nezpochybnitelných důkazů vysvětlí, co je skutečnou příčinou současných změn klimatu a jak jim opravdu efektivně čelit. Doposud jsme ale žádný takovýto materiál neobdrželi…

A Radim Tolasz? Ten se na UN nikdy nijak neobrátil, pouze na svém webu uveřejnil soubor bodů zcela vytrhaných z kontextu, z nichž některé ukazují na to, že buď onen článek četl nepozorně, nebo záměrně určité vybrané údaje dezinterpretoval. Soudní čtenáři se pak v následných diskuzích (včetně webů, které jeho text pasivně převzaly) též dotazovali: A kde na internetu je vlastně ten text, který je právě kritizován?

V případě rozhovoru s Petrem Hamplem, který vyšel v nové rubrice Nekorektně, se EDUin pokouší z veřejné diskuze vyřadit známého sociologa, který se obává islamizace naší země, školství nevyjímaje. A nejsou to proto především zrovna učitelé, kteří by měli vědět o faktech, jež mnohá média nepovažují za podstatná, nebo i o názorech, s nimiž případně nebudou souhlasit? Vždyť někteří zřejmě znají jen jméno tohoto sociologa, aniž by se s jeho postoji skutečně seznámili. Je smutné, že EDUin, který se označuje za Informační centrum o vzdělávání, nevznesl kromě dehonestujícího nálepkování jediný konkrétní příklad nepravdivého, či dokonce třeba protizákonného výroku pana Hampla v daném rozhovoru zveřejněném v UN. To de facto znamená, že EDUin brání svobodě slova a snaží se manipulovat s pedagogy, kteří jsou jistě natolik vzdělaní a přemýšliví, že si dokážou učinit svobodný a erudovaný názor i bez autoritativní intervence subjektu, který se o sobě na vlastním webu vyjadřuje jako o nezávislé, nestranné a otevřené neziskové organizaci.

Tato situace je o to závažnější, že vlivný EDUin bez relevantních důkazů zaútočil na svobodné médium a pokusil se tak ohrozit jeho samotnou existenci tím, že v podstatě vyzval k naší cenzuře, či dokonce k postupné likvidaci! O odbornosti a profesionalitě ekonomicky i autorsky zcela nezávislých UN totiž nerozhoduje na rozdíl od praxe neziskových organizací žijících z grantů a darů (nebo případně ještě z takzvaného sociálního podnikání jako u EDUin) náklonnost vybraných fyzických nebo právnických osob, ale zcela výhradně svobodný trh.

Redakce UN

Související odkazy:

18 komentářů:

Jana Karvaiová řekl(a)...

Napsala jsem včera do UN mail, aby se nenechali zastrašovat. Podobně byl napadán Týdeník školství za vtip, kde se hovořilo o žácích s SVP. Vtip byl neškodný, ale také se nad ním rozpoutala bouře (z kterého směru vítr vanul tušíte) a Týdeník se dokonce jednu chvíli rozhodoval, zda vtipy vůbec uveřejňovat. Naštěstí pochopili, že jde o plácání do vody několika ideologických mamlasů, kteří se fanaticky snaží udržovat "mravní zásady" i kdyby měly mrtvoly lítat.

E.Kocourek řekl(a)...

anebo záměrně lžou a manipulují

Eduin záměrně lže. Tečka. ////

Bravo UN! Jen tak dál! ////

Jana Maříková řekl(a)...

Doufám, že nenechají. Pokud se týče klimakrize, jsou i jiné názory než pana Tolasze, který není klimatický pánbůh. Třeba názory biologa pana Pokorného ze společnosti ENKI. A co se údajné neexistence islamizace týče a tudíž lží Petra Hampla, co by řekli pánové Hřebovský a Kartous na přednášky rodilého muslima Ahmada Mansoura, který otevřeně kritizuje Německo za nezvládnutou migraci a tvrdí, že integrace je odpovědností migrantů, mimo jiné? https://www.nzz.ch/international/ahmad-mansour-provoziert-die-deutschen-er-haelt-ihre-toleranten-integrationskonzepte-fuer-untauglich-ld.1430772

P. Vršecký řekl(a)...

Buďme rádi, že ještě můžeme mít VEŘEJNĚ jiný názor na islámskou imigraci a klimanáboženství. Myslím, že tak do pěti let už to možné nebude.

Nicka Pytlik řekl(a)...

do pěti let už to možné nebude

Pět let je snad až nezřízeně optimistický odhad.

Jirka řekl(a)...

Ještě že to za dvanáct let všechno skončí a všichni se usmažíme na loži vyvrhelově. To bude i na Káču silnej tabák.

Karel Gargulák řekl(a)...

Přiznám se, že mi přijde neuvěřitelné obhajovat "svobodou slova" rozhovor s člověkem, který vyzývá k nenávisti na základě víry, popř. na základě humanitární akce a chce trestně stíhat Lékaře bez hranic. Těším se na další rozhovor s A.B. Bartošem. Druhý rozhovor je pak klasikou definformační scény: https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/radim-tolasz-vyuka-zmeny-klimatu. Tohle je pro učitele hrozně smutné.

P. Vršecký řekl(a)...

Kde konkrétně "vyzývá k nenávisti na základě víry"? Pokud se konkrétní členové Lékařů bez hranic podílí na pašeráctví lidí (nabrat lidi ze člunů v libyjských pobřežních vodách a následně se domáhat povolení k zakotvení v některém ze středomořských evropských přístavů poukazem na špatnou situaci na převážející lodi totiž nic jiného není, nehledě na to, že už i FRONTEX se vyjádřil v tom smyslu, že mimo jiné i Lékaři bez hranic spolupracují s pašeráckými skupinami), tak si to trestní stíhání zasluhuje, to není žádná humanitární akce. Vy si zjevně pletete pojmy a dojmy, pane Garguláku.

E.Kocourek řekl(a)...

Gargulák si nic neplete. Vítači jako on to prostě vidí takhle. Zničit evropskou civilizaci je "lidským právem" všech mohamedánů a navozit ty šmejdy do Evropy, to je úkol pro všechny "neziskovky", za to je přece Soroš platí. ////

Jiri Janecek řekl(a)...

"Ještě že to za dvanáct let všechno skončí a všichni se usmažíme na loži vyvrhelově."

Už jen za jedenáct a půl...

Nicka Pytlik řekl(a)...


Co a proč za dvanáct let skončí?
Pytlikům něco uniklo a jsou z toho úplně celý pryč!

Ivo Mádr řekl(a)...

Karel Gargulák

Asi je obrovský rozdíl mezi neziskovou organizací Lékaři bez hranic a spolkem Český červený kříž. Zas tak bych činnost oné neziskovky nepřeceňoval.

Jirka řekl(a)...

To jen reagujeme na "svaté" pravdy, které vznikají jako polopravdy vytržené z vědeckých teorií. Dnes už se nenosí metoda vyvracení teorií. Dnes se rovnou vyhlásí to, co se nám hodí do krámu, za "písmo svaté" a ti, kteří to nežerou, za kacíře.

Všechno přece najdeš na internetu!

Představa zmateného Pytlika je osvěžující.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Představa zmateného Pytlika je osvěžující.

Představa pomateného Pytlika je skutečná.

Unknown řekl(a)...

Dnes je to projev občanské statečnosti, oceňuji "Reakci Učitelských novin na tiskovou zprávu EDUin nazvanou Týdeník pro učitele dal prostor extremistickým názorům" Nenechejte se zastrašit a dál svojí otevřenou diskuzí na různá témata podporujte demokracii.

Unknown řekl(a)...

Obávám se, že v dnešní hyperkorektní době se ze strany redaktorů UN jedná o výraz občanské statečnosti. Podobných politických "neziskovek" typu EDUin se dnes vyrojilo jako hub po dešti. Mají snahu nás všechny formovat podle šablony té jediné pravdy. Po pádu komunismu jsem si podobný vývoj ani nedokázal představit, nikdy by mne to nenapadlo. Pokračujte prosím ve své činnosti a nenechte se podobnými normalizátory zastrašit. Děkuji!

Jiří Kostečka řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Jiří Kostečka řekl(a)...

Redaktorky a redaktoři UN,
nedejte se!

Nehorázné počínání EDUInu se přelilo ze školství do politiky. Noví normalizátoři a majitelé jediné multikulti pravdy ale musí vidět, že jejich nepokrytých výhrůžek se slušní lidé neleknou.

Skutečná politická i občanská korektnost je jen jedna: smím říct nahlas svůj názor, pokud přitom neporušuji zákony této země. A tak daleko ještě nejsme, aby o tom, co je nebo není jejich porušení, rozhodovali nějací Kartousové nebo Hřebečtí či jiní extremisté jejich ražení.

S pozdravem a díky Učitelkám
Jiří Kostečka

P.S. Předchozí text jsem smazal jen kvůli překlepům, píšu v dost nehostinných podmínkách.

Okomentovat