31.1.20

Radek Sárközi: Školská finanční perestrojka

Ministerstvo školství spustilo od ledna zásadní změnu financování, která měla ukončit dotování škol striktně podle počtu dětí. Po měsíci je zjevné, že boj o žáka pokračuje, přibylo jen zmatků a nespravedlnosti.


Z článku v MF DNES vybíráme:

Asociace ředitelů vkládaly do nového způsobu výpočtu peněz pro školy velké naděje. Naopak Pedagogická komora upozorňovala na možná rizika už v roce 2018. Ukazuje se, že obezřetnost byla na místě. Ředitelé škol se postupně dozvídají podrobnosti, jak jim je po kapkách dávkuje ministerstvo, a začínají se proti změnám ozývat, protože zjišťují, že pro jejich školu bude tato revoluce velmi nevýhodná.(...)

„Boj o žáka“tedy nepřestane a bude stejně intenzivní, jak tomu bylo dříve. Kdyby ředitelka mateřské školy snížila počet dětí ve třídách z 28 na 20, dostane sice peníze na plat pro učitelky, ale už nebude mít na platy kuchařek...(...)

Takto nastavená reforma je cestou do pekel, protože nepodporuje kvalitnější školství, nýbrž naopak systémově generuje nekvalitu. Když máte stejně velký koláč a jen ho rozkrájíte jinak než minule, nají se někdo více, ale ostatní méně. Nespravedlnost přetrvá, jen bude poškozen někdo jiný. V tomto případě především kvalitní školy, jejichž ředitelům a učitelům se daří naplnit třídy zájemci o studium.

Pro střední školy, které si studenti vybírají, je reforma financování zcela nevhodná. V případě základních a mateřských škol by ji snad bylo možné akceptovat, pokud by stát zaručil, že žádná škola nedostane méně peněz, než kolik dostává v současném systému. To by ovšem stálo mnohem více, než kolik má školství letos ve státním rozpočtu k dispozici.

Iluzorní je i myšlenka, že díky reformě financování budou moci školy častěji dělit třídy, čímž se zkvalitní výuka. Naplněné školy volné třídy nemají, těmi disponují spíše ty, o které není takový zájem. Už nyní chybí tisíce učitelů, takže školy těžko seženou další kantory, aby třídy mohly častěji dělit. Revoluční reforma financování školství nakonec přinese více zklamání než radosti.

7 komentářů:

Eva Adamová řekl(a)...

Jenom, aby ta naše školská finanční perestrojka neskončila jako ta první, tedy zhroucením systému.

L.snirch řekl(a)...

"Pro střední školy, které si studenti vybírají, je reforma financování zcela nevhodná."
Co chtěl prezident PK touto větou vyjádřit?
Každý student si střední školu vybírá - přídělový systém byl zrušen.

L.snirch řekl(a)...

Chtěl bych vidět konkrétní příklad střední školy, která měla do roku 2019 více než v roce 2020. Doufám aspoň tady v diskusi bude uveden.
Kvalitní střední školy, které si studenty vybírají (tak to asi prezident PK myslel i když nenapsal), jsou na tom mnohem lépe letos než loni.
Množství půlených hodin je obrovským přínosem.
Kraje už s rozpočty nebudou tolik čarovat.
Školy, kde mají zkušenější učitelé, nebudou bity.

Radek Sárközi řekl(a)...

Já samozřejmě vím, co jsem chtěl napsat. Napsal jsem to správně. Netřeba mi podsouvat pravý opak... A právě na základě zkušeností konkrétních škol, které mají nově financí méně při stejném počtu žáků. Samozřejmě je třeba odlišit peníze spojené s navyšováním platů, které s reformou financování nesouvisejí...

L.snirch řekl(a)...

"Pro střední školy, které si studenti vybírají," nebo
"Pro střední školy, které si studenty vybírají," -
to jsou zcela jiné významy. Co je správně?
To první je nesmysl.

L.snirch řekl(a)...

Uveďte konkrétní příklad střední školy, třeba anonymně, kolik studentů, kolik tříd, kolik odúčených hodin, kolik pedagogů. Kolik před tím, kolik teď.

Nebyla rovnost krajů.
Kraje čarovaly navíc přerozdělovaly, někomu daly více, někomu ubraly.
Nebyly tarify podle skutečně odúčených let, školy se zkušenými pedagogy na tom byly hůře.
Teď je to transparentní.
Píšu o středních školách stejně jako vy.
O jiných ne, tam to neznám.

Radek Sárközi řekl(a)...

Zde je naleznete celý můj článek v nezkrácené podobě (přidávám pár citací):

Reforma financování školství potřebuje reformu...

Reforma financování škol už běží, ale ukazuje se, že ředitelé stále nemají dostatek informací. Příslušné vyhlášky a nařízení vlády stihlo ministerstvo do konce září novelizovat, takže na poslední chvíli je vše ošetřeno alespoň legislativně. Některé důležité parametry ovšem školy stále neznají.

Změny ve financování škol platné od letošního ledna připomínají román Hlava XXII. Umožňují ředitelům snížit počet žáků ve třídě. Ale když to zkusí, dostanou méně peněz na nepedagogické pracovníky, takže to v praxi udělat nemohou.

Kdyby ředitelka mateřské školy snížila počet dětí ve třídách z 28 na 20, dostane sice peníze na platy učitelek, ale už nebude mít finance na platy kuchařek...

Když máte stejně velký koláč a jen ho rozkrájíte jinak než minule, nají se někdo více, ale ostatní méně. Nespravedlnost přetrvá, jen bude poškozen někdo jiný.

https://sarkozi.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=743980

Okomentovat