16.1.20

Připomínky ČMOS PŠ k pracovní verzi materiálu „Hlavní směry vzdělávací politiky ČR do roku 2030+“

Text je povětšinou velmi obecný, obsahuje „veřejné pravdy“ přepsané na zbytečně mnoho stran. Chybí větší analýza nástrojů, jak směřování kontrolovat, co dělat, když se tak nebude dít či se nebude dařit cíle naplňovat. Což považujeme za významnou slabinu i s ohledem na výsledek vyhodnocení Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 (Hodnocení naplňování – shrnutí). Je velmi důležité, aby bylo dáno, pro koho bude dokument závazný, jak se s ním bude nakládat a jak bude zabezpečena jeho realizace. To je totiž základní předpoklad pro to, aby plnil svoje poslání. Jinak se z tohoto dokumentu stane pouze rekapitulace současného stavu věci a případná vize věcí budoucích. Bylo by špatné, aby dokument dopadl podobně jako Strategie 2020, se kterou se podle našich poznatků neseznámila velká část těch, kdo se s ní seznámit měli. Strategie 2030+ je dokument dost obecný, plný cizích slov. Tato vykonstruovaná a umělá čeština, která má u laiků evokovat pocit odbornosti a důležitosti dokumentu, má velmi často opačný účinek. Pro řadové učitele (a nejen pro ně) tento styl velmi často působí odpudivě.
1 komentář:

krtek řekl(a)...

Z mého pohledu nejvíce k věci z toho, co jsem četl. Po dlouhé době rozumný postoj ze strany odborů.

Okomentovat