7.1.20

Olga Medová: Tak už zase přidali učitelům…

Učitelé už většinou podepsali nový platový výměr a v polovině února jim pravděpodobně poprvé přijde na účet vyšší částka. Školy ale také čeká reforma financování...

Fiktivní rozhovor

X: Učitelé dostali přidáno.

Y: Zvyšování platů se ale týká i lékařů, zubařů, řidičů, skladníků, zaměstnanců firem, stoupá i minimální mzda, přidává se důchodcům, matkám (či otcům) na rodičovské dovolené, a dokonce si polepší i někteří lidé, pro něž neplatí, že“ bez práce nejsou koláče“.

X: Učitelé mají samé prázdniny.

Y: Pedagogové mají dovolenou stanovenou zákonem 8 týdnů a další dny na samostudium. Celoživotní vzdělávání je u tohoto povolání nezbytné. Délka dovolené na zotavenou v Evropě bývá nejčastěji 4 až 6 týdnů. V Česku je základní výměra dovolené čtyři týdny, delší dovolená bývá často zaměstnaneckým bonusem, firmy nabízejí i další benefity, například týden dovolené navíc pro matky s malými dětmi, „sick days“, indispoziční volno, které umožňuje zaměstnancům vybrat si ročně 3 – 5 dní volna, pokud se člověk necítí zdravotně dobře. Obvykle je stanoven i způsob, jakým se dovolená čerpá. Část dovolené bývá v termínu, kterou určí zaměstnavatel, část si může pracovník zvolit sám.Učitel čerpá dovolenou o prázdninách.

X: Učitelé odcházejí ze školy hned po vyučování.

Y: Pracovní doba učitelů je stanovena zákonem a je rozdělena na přímou práci s dětmi, přípravu na pedagogickou činnost, dohled nad žáky na chodbách, v šatnách, v jídelně, účast na poradách, schůzkách metodického sdružení, na konzultace se zákonnými zástupci, vedení kroužků, doučování, doprovod žáků na soutěže, vystoupení, výlety ... S rozvojem techniky má učitel i mimo své pracoviště přístup do školních programů, komunikuje se zákonnými zástupci, zapisuje do elektronické třídní knihy, hodnotí žáky, píše známky na vysvědčení.

X: Učitelé pracují v teple, v klidu, sedí za katedrou, už nemusejí ani psát na tabuli, využívají techniku.

Y: Ano, tepla je ve třídě s 30 žáky někdy až moc, brzy je „vydýchaný vzduch“, stoupá hladina kysličníku uhličitého... Mnoho škol je umístěno na hlavních silnicích a křižovatkách, větrat lze jen omezeně kvůli hluku z ulice i smogu. Například hladina hluku v přeplněných třídách mateřských škol podle výzkumů dosahuje síly „jako na stavbě“. Učitelky pracují v prostředí, kde by se měly používat prostředky na ochranu sluchu, což samozřejmě při práci s dětmi není možné. Některé učebny na základních školách i další prostory, jako jsou tělocvičny nebo jídelny, vysoko překračují stanovenou hygienickou normu. Prováděné studie potvrdily, že hlučnost má výrazný vliv na zvýšenou tepovou frekvenci učitelů. Samozřejmě neprospívá ani žákům. Techniku mladší učitelé ovládají, starší učitelé se ji museli naučit používat „za běhu“, tak, jak do škol "přišla".

X: A proč učíte vy?

Y: Přece proto, že nám pořád přidávají, jsem doma po pěti vyučovacích hodinách, pracuji v teple, v klidu, a ještě proto, že mě práce s dětmi i po mnoha letech baví, a že mám prázdniny, po kterých se už na své žáky vždycky těším :-)!

Převzato z blogu autorky na iDNES.cz.

1 komentář:

E.Kocourek řekl(a)...

Učitelé odcházejí ze školy hned po vyučování

V této části autorka připomíná ta největší svinstva a podrazy, kterými vrchnost dává najevo, jak moc chce na učitelích a na školstí šetřit, a jak moc vrchnosti může být kvalitní výuka ukradena.

dohled nad žáky na chodbách, v šatnách, v jídelně -- Ať si stát najme dráby, a ať nechá učitele o přestávkách odpočívat! ////

účast na poradách -- Je třeba velice silně rozlišit porady, kde se účastníci o něčem skutečně radí (mnohdy to jde vyřešit či dojednat e-mailem), od akcí, kde si jen příslušný šéfíček léčí mindráky a ujišťuje se, že má pravomoc po libosti se vykecávat a buzerovat podřízené vynuceným nesmyslným vysedáváním na Ho-Pla-Po. ////

Okomentovat