8.1.20

MŠMT: Připomínky veřejnosti k dokumentu Hlavní směry vzdělávací politiky ČR 2030+

Zajímá vás, jaké podněty pracovníci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k dokumentu Hlavní směry vzdělávací politiky ČR 2030+ obdrželi prostřednictvím online dotazníku? Podněty anonymizovali, jména či organizace uvedli pouze tam, kde autoři dali výslovný souhlas.


Jak bylo avizováno, účelem online dotazníku bylo sbírání postřehů a komentářů od odborníků i široké veřejnosti k dokumentu Hlavní směry vzdělávací politiky ČR 2030+, který vypracovala pracovní skupina pod vedením prof. Arnošta Veselého. Pracovníci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k tomu na sociální síti facebook uvádějí: "Přestože se nejednalo o standardní připomínkové řízení, názory jsou pro nás velmi důležité a v těchto dnech zaslané příspěvky postupně procházíme a analyzujeme. V další fázi o jednotlivých tématech povedeme diskusi jak na MŠMT, tak s odborníky a veřejností v rámci přípravy finálního textu Strategie 2030+. O průběhu a výstupech vás samozřejmě bude informovat😉"Žádné komentáře:

Okomentovat