6.1.20

MŠMT: Náměstkem sekce vzdělávání, sportu a mládeže je Karel Kovář

Náměstkem nově vzniklé sekce vzdělávání, sportu a mládeže se od nového roku stal Karel Kovář. Jde o organizační změnu v rámci úřadu, při které došlo ke sloučení sekce vzdělávání a sekce sportu a mládeže. Zkušenosti bývalého náměstka sekce vzdělávání Václava Pícla chce nový náměstek využít a určil jej svým zástupcem. Přechod a sloučení rozsáhlé agendy by tak mělo proběhnout bez větších komplikací. Karel Kovář řídil doposud sekci sportu a mládeže.


„Mým úkolem bude především dokončení přípravy a realizace nově schvalovaných strategických dokumentů v oblasti vzdělávání a mládeže a ukončení agendy sportu na MŠMT. Od letošního roku se mění financování regionálního školství, což je změna zásadní, daří se zvyšovat platy ve školství, velká očekávání jsou směrem k inovaci rámcových vzdělávacích programů. Ve své práci se chci zaměřit především na vytváření lepších podmínek pro pedagogické, nepedagogické i řídící pracovníky ve školství. Změny struktury sekce i přímo řízených organizací by měly tomuto cíli pomoci. Osobní ambicí je dělat taková rozhodnutí, které povedou k odstranění nadbytečné administrativní zátěže pedagogických pracovníků,“ uvedl nově jmenovaný náměstek sekce vzdělávání, sportu a mládeže Karel Kovář.

V rámci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy došlo k 1. lednu 2020, i vzhledem k vytvoření Národní agentury pro sport a vzhledem ke změnám v strategickém řízení oblasti vzdělávání v rámci resortu, ke sloučení dvou věcných sekcí. Jedná se o sekci vzdělávání a sekci sportu a mládeže. S ohledem na tuto skutečnost byl také upravena i činnost některých odborů a odděleni.

1 komentář:

mirek vaněk řekl(a)...

Že by se do konkurzu na náměstka nikdo nepřihlásil?

Okomentovat