8.1.20

MŠMT: Metodicko-výkladová příručka k problematice konkursních řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů škol a školských zařízení

Hlavním cílem této metodicko-výkladové příručky je poskytnout přehledný návod pro administrativně správnou a odborně fundovanou realizaci konkursních řízení a také odpovědi na četnější otázky týkající se organizace konkursních řízení podle vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, a souvisejících problémů v podmínkách územních samosprávných celků, zvláště obcí. Úvodem se rovněž shrnují základní pravidla jmenování ředitelů škol a školských zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Ředitelem školy se v dalším textu rozumí i ředitel školského zařízení.Žádné komentáře:

Okomentovat