3.1.20

Kristián Šujan: Ředitel sportovní školy Škramlík: V kvalitě učitelů jsou velké rozdíly

Jedním z úspěšných absolventů ústecké univerzity je Pavel Škramlík, ředitel Sportovní soukromé základní školy (SSZŠ) v Litvínově. Své pedagogické zkušenosti sbíral na několika základních školách v zahraničí. Studenti pedagogických fakult by podle něj měli mít více praxe. „Měli by trávit s učiteli i spolužáky čas nad přípravou, cílováním hodiny, hledáním důkazů o učení, promýšlením postupů, forem a metod. Následně by měli mít možnost učit a svou výuku reflektovat,“ říká v rozhovoru.


Z rozhovoru v Deník.cz vybíráme:

Mají absolventi pedagogických fakult, kteří nastupují po studiu do výuky, podle vás dostatečnou praxi?
Jsem přesvědčen, že studenti by měli mít mnohem více praxe, která je reflektivní. Měli by trávit s učiteli i spolužáky čas nad přípravou, cílováním hodiny, hledáním důkazů o učení, promýšlením postupů, forem a metod. Následně by měli mít možnost učit a svou výuku reflektovat. Dovedu si představit i praxi formou půlroční stáže ve škole, jako párového učitele. Ve školách potřebujeme absolventy, kteří nejen zvládají svůj obor a mají obecné předpoklady k výuce (například zvládnou kázeň ve třídě, dokážou přijmout mentorskou podporu, chtějí se vzdělávat, znají sami sebe), ale zároveň ovládají didaktiku a mají znalosti a dovednosti. Například dovedou žáky motivovat, podat zpětnou vazbu, individualizovat, diferencovat výuku, orientovat se v metodách práce se žáky, reflektovat svou výuku a mnoho dalšího. Pokud nepřijdou připraveni a vybaveni dovednostmi, praxe je překvapí a několik let dohánějí to, na co je škola nepřipravila.


Žádné komentáře:

Okomentovat