7.1.20

Jan Břížďala: Komentář k připomínkování Strategie 2030+ vzdělávací politiky ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR připravilo strategický dokument Hlavní směry vzdělávací politiky 2030+, který má udávat směr, jakým se má ubírat koncepce školství v následujícím desetiletí. Připomínkování tohoto dokumentu bylo možné do 31. prosince 2019, následně ministerstvo začne obdržené podněty vyhodnocovat.

V záměru ministerstva jsou stanoveny 2 strategické cíle, které mají být naplňovány pomocí 4 strategických linií.

Strategickými cíli uvedenými v dokumentu Strategie 2030+ jsou:
  1. Zaměřit vzdělávání více na získání kompetencí potřebných pro aktivní, občanský, profesní i osobní život
  2. Snížit nerovnosti v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání a umožnit maximální rozvoj potenciálu žáků a studentů

Jako strategické linie jsou definovány:
  1. Proměna obsahu a způsobu vzdělávání
  2. Podpora učitelů a ředitelů a dalších pracovníků ve vzdělání
  3. Zvýšení odborných kapacit, důvěry a vzájemné spolupráce
  4. Zvýšení financování a zajištění jeho stability

Samotná strategie klade velký důraz na rozšiřování kompetenčního modelu výuky, který však má být v rámci vzdělávání implementován již od dob kurikulární reformy. Znamená to, že žáci se mají namísto samotného „biflování“ učiva rozvíjet v oblastech dovedností, jak řešit problémy, komunikovat a posilovat své gramotnosti (schopnost aplikovat poznatky na reálné problémy). Nyní jsme v situaci, kdy značná část škol tento koncept výuky zcela či zčásti ignoruje, zatímco jiné jsou v tomto ohledu daleko progresivnější. Za úvahu by tedy stálo využít této situace a místo tvrdého prosazování kompetenčního modelu nejprve vyhodnotit výsledky vzdělávání žáků na různých školách s odlišným přístupem k formě vzdělávání a podle toho nastavit strategické směřování v českém školství.

Jako jedno z řešení, jak zvýšit kvalitu vzdělávání na 2. stupni základních škol, uvádí Strategie 2030+ regulaci víceletých gymnázií. Tento krok je zcela nepřijatelný ve chvíli, kdy nebude jinými způsoby zatraktivněna výuka v tomto stupni vzdělávání. V konečném důsledku by tak mohlo dojít k narušení svobodné volby vzdělávací cesty žáků a ti by se tak stali rukojmími, kteří by uměle přispívali ke zlepšení studijních průměrů žáků na 2. stupních základních škol. To je dle mého názoru zcela v rozporu se strategickým cílem, který hovoří o maximálním rozvoji potenciálu žáků.

Důležitý faktor, který značně ovlivňuje kvalitu výuky a ministerský dokument se mu dostatečně nevěnuje, je vysoce regionálně diferencovaná vzdělávací soustava. To znamená vysoký podíl malotřídních škol, ve kterých je značná část výuky vedena učiteli bez aprobace pro jednotlivé vyučované předměty. Navíc, s ohledem ne omezené finanční možnosti těchto škol, nedisponují tato vzdělávací zařízení ani potřebným materiálním vybavením pro výuku. Tento problém je proto třeba vyhodnotit tak, aby nedošlo k omezení přístupu ke vzdělávání (například z důvodu problematiky dojíždění do školy) a nastavené řešení bylo zároveň dostatečně efektivní z hlediska posilování kvality vzdělávání.

Převzato z Vysočina.Piráti.cz (zvýraznění redakce)

12 komentářů:

E.Kocourek řekl(a)...

Strategie 2030+ je zcela vylhaná a bez vztahu k realitě, jako ostatně i další ministerské bláboly. ////

Ze Strategie 2030+ je zřejmé, že vrchnost si NEKLADE za cíl udržet fungující školství alespoň na úrovni roku 2019. ////

Kdyby vrchnost chtěla udržet fungující školství, nevedla by válku s učiteli o pár mizerných procent do tarifu. Jestli si vrchnost myslí, že cokoli ze svých nesmyslných "strategických" představ uskuteční učitelům navzdory (a při tom ještě bude učitelům lhát a kopat do nich), tak se vrchnost mýlí. ////

Babiš evidentně na školství kašle a učitele chce ošulit nesmyslnými číselnými sliby. Při šílené inflaci ze 4.kvartálu 2019 klidně může učitelům dát slíbené platy, a ještě na tom ušetří. Akorát učitelé si nijak nepolepší - inflační čísýlka nemají žádný vztah k realitě ... ////

Ondřej Merta řekl(a)...

Nikdy jsem nepochopil, proč ve školství musím k jakékoliv činnosti vyblábolit slohové cvičení složené z obecných frází. Domnívám se, že ony "strategické záměry" spolu se "strategickými liniemi" dá selský rozum.

Jiri Janecek řekl(a)...

Bláboly se produkují i v komerční sféře... Ale je fakt, že spíš v rámci takových těch HR rozvojových plánů, které jsou celkem mimo tu hlavní činnost...

Co mně přijde ubohé je to, že ty cíle se pak dají opsat do Strategie 2040+, akorát se místo "více" dá "ještě více". Ti naši HR mají aspoň nějakou SMART metodiku, podle které má být cíl dosažitelný a má se poznat, jestli se ho dosáhlo, nebo ne.

---

"Znamená to, že žáci se mají namísto samotného „biflování“ učiva rozvíjet v oblastech dovedností, jak řešit problémy, komunikovat a posilovat své gramotnosti (schopnost aplikovat poznatky na reálné problémy)."

Já nevím, jsem laik, ale myslel jsem, že ty kompetence jsou něco, co se rozvíjí tak nějak samo na biflování znalostí a aplikacích algoritmů. U někoho více, u jiného méně... Aspoň před 30 lety to tak fungovalo...

Eva Adamová řekl(a)...

Teď máme rozvíjet kompetence bez znalostí a bez používání algoritmů a světe div se, nefunguje to.

Ale autorovi článku by mohl někdo vysvětlit, že málotřídky jsou prvostupňové. Problém s aprobovaností je spíše u malých škol s jednou třídou v ročníku, což jsme třeba my. Aprobovanost máme slušnou jenom díky tomu, že druhostupňoví učitelé vyučují v 5. ročníku matematiku, češtinu, vlastivědu a přírodovědu. Kdyby tam učil prvostupňový kantor neaprobovanost výuky na 2. stupni by byla dost vysoká, což je u těchto škol bohužel časté.

Josef Soukal řekl(a)...

"Já nevím, jsem laik, ale myslel jsem, že ty kompetence jsou něco, co se rozvíjí tak nějak samo na biflování znalostí a aplikacích algoritmů."

Ke kompetencím a znalostem viz blog Dominika Dvořáka o Interpunkci a svědomitosti. Znovu doporučuji i autorovy další blogy:

https://www.ascestinaru.cz/blogy-dominika-dvoraka/

tyrjir řekl(a)...

Všichni víme. že celá ta ministerská "Strategie vzdělávání 2030+" je zideologizovaná kulišárna. Že systematické, na vědeckém základě postavené vzdělávání jako individuální i společenská hodnota je něco jiného než (pře)výchova, slepá víra, soukromý statek či nástroj k prosazování skupinových zájmů atd. atd. Neschopnost či neochota dohodnout se na několika zásadních východiscích k tomu, aby vzdělávání bylo vzděláváním, je dána tím, že klíčové zodpovědné osoby (fyzické a právnické) nejsou nuceny jednat tak, aby to tak bylo. Je to dáno tím, že se zatím nemáme tak špatně, aby jim stálo za to se vzděláváním zodpovědněji zabývat. Tím, že pro mnohé je výhodnější "přitulit" se spíš k něčemu, z čeho mají zřetelný okamžitý prospěch, než hledat shodu na cestě ke kvalitnímu vzdělávání. J.Týř

tyrjir řekl(a)...

MINISTR ŠKOLSTVÍ SABOTUJE V MŠMT VLÁDNÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Z ROKU 2018 A PANÁČKUJE AKTIVISTICKÝM NEZISKOVKÁM?

Vládní programové prohlášení z června 2018 nám slíbilo:

Provedeme úpravy Rámcových vzdělávacích programů, aby byly jasné a závazné očekávané výstupy vzdělávání. V první řadě je nutné upravit RVP v oblasti matematiky, jazyků a ICT.

https://www.vlada.cz/cz/jednani-vlady/programove-prohlaseni/programove-prohlaseni-vlady-165960/#Vzdelavani_veda_a_vyzkum

Tenhle vládní slib ministr školství Plaga očividně nedodržel a všechny nás už od prosince 2018 až dodnes "griluje" svým "aktivistickým sabotováním" Vládního prohlášení 2018:

„Revize RVP musí být udělaná pořádně, ne rychle, a já se od vás klidně nechám grilovat za to, že jsem zářijový termín nedodržel. Stejně tak chci v novém roce diskuzi k vzdělávacím programům více otevřít. Během ledna nebo února (2019) sezveme učitele i další odborníky z praxe. Pozveme EDUin, EDULAB nebo i Pedagogickou komoru a další. Na společné konferenci chceme ukázat, jak celá věc probíhá a jaká je ta naše ideová představa,“ říká ministr.

http://www.ceskaskola.cz/2018/12/ministr-plaga-revize-rvp-se-promeni-v.html

Po tomto veřejném prohlášení jmenoval ministr školství aktivistický tým pro Strategii vzdělávání 2030+ a po tomto prohlášení Národní ústav pro vzdělávání (NÚV) zpackal Revizi RVP, ministr školství zrušil NÚV a pak ve Sněmovně navrhl i odklad povinné maturity z matematiky. Sněmovna ten hloupý návrh odmítla zrychleně projednat a odložila to na příští rok...

Jak je tohle vše možné? Co udělá předseda vlády s tímto vědomým neplněním vládního prohlášení a nedodržením ministerské odpovědnosti vůči školství? Bude Plagovo MŠMT personálně propojené s aktivisty z Eduinu a Eduzměny dál setrvávat na systémově pochybném kompetenčním konstruktivismu, anebo se třeba pod vedením někoho zodpovědnějšího ujme MŠMT své resortní odpovědnosti?

K tomu viz např.

JAK SI VEDOU NÁČELNÍCI AKTIVISTICKÉHO KMENE V MŚMT ČR PŘI TVORBĚ STÁTNÍ STRATEGIE VZDĚLÁVÁNÍ 2030+?
http://www.ceskaskola.cz/2019/11/hlavni-smery-vzdelavaci-politiky-cr-do.html#comment-556688884042872931

Viz např.
http://www.ceskaskola.cz/2019/05/expertni-skupina-nabizi-cile-strategie.html
http://www.ceskaskola.cz/2019/04/stale-vice-bohatych-lidi-firem.html
http://www.ceskaskola.cz/2019/12/vysledky-ceskych-zaku-v-pisa-2018.html

Proč nejvyšší správní a řídící orgán pro školství MŠMT ČR panáčkuje v aktivistických neziskovkách a nejedná tak zodpovědně, jak mu to podle zákonů a veřejného zájmu ČR přísluší?

Pane Šteffle, mohl byste, prosím tuhle připomínku předat mým jménem tomu expertnímu týmu a MŠMT? Stačí to okopírovat a poslat. Děkuji Vám.

Viz
http://www.ceskaskola.cz/2019/12/ondrej-steffl-hlavni-smery-vzdelavaci.html

....

Myslíte si někdo, že O šteffl tu připomínku našemu ctěnému MŠMT ČR předal?

:)))

Janek Wagner řekl(a)...

Pane Týři, pan Šteffl především není pošťák a e-mailové kontakty na expertní tým i MŠMT jsou veřejně známé. Přestaňte tu, prosím, exhibovat!

tyrjir řekl(a)...

Docela by mne zajímalo, zda v České republice ještě fakticky platí, že úřady jsou povinny zabývat se veřejně vyslovenými podněty občanů. Domnívám se, že to stále ještě platí a není tudíž nezbytně nutné "exhibovat" jen někým doporučovanými postupy.

tyrjir řekl(a)...

Pokud to tak není, omlouvám panu Wagnerovi, pokud jsem tu narušil nějakou "pirátsko sluníčkářskou exhibici".

Jiri Janecek řekl(a)...

Dekuji za upozorneni, pane Soukale…

Je fakt, ze existenci nekognitivnich kompetenci jsem v tom mori zvastu v RVP uplne zasklil. Ale predstava, ze ucitel prijde do tridy a rekne "Tak decka, dneska se budeme ucit pracovitosti", je i tak trochu usmevna…

Ono, kdyz jsme v seste tride rozvijeli svoji pracovistost nenasilnou a prirozenou formou - rytim skolni zahrady, tak stejne to malokdy pretrumflo to, co jsme si kdo prinesli z domova…
To ostatne plyne i z 90 let starych poznatku vyvojove psychologie…

Jana Karvaiová řekl(a)...

Tak hele, oni prostě musí vykazovat nějakou činnost. Občas si někdo napíše nějako tu vizi, občas někdo nějako strategii. Prostě dřou jako koně. A pak tam zavoláte nebo se písemně zeptáte na nějako konkrétní věc a oni neví??...?? Není čas, píší se strategické dokumenty.

Okomentovat