18.1.20

E-kniha pro vás: Hejného metoda - příručka pro MŠ

Příručka vznikla v rámci projektu Kolegiální podpora - společná cesta k individuálnímu rozvoji pedagogů. V příručce najdete dvanáct metodických listů, které se výrazným způsobem rozpracovávaly a proměňovaly v rámci pilotáže. Byly připraveny série gradovaných aktivit, kterou pilotní učitelé vyzkoušeli na svých mateřských školách. Svou práci dokumentovali různým způsobem – vlastními poznámkami z realizované aktivity, fotografiemi, videozáznamy.


Proběhla i společná setkání ve skupinkách autorky metodických listů – pilotující učitelé, ale také dvě společná setkání všech autorů metodických listů a pilotujících učitelů, kde probíhala reflexe zkušeností získaných při realizaci aktivit (z metodických listů) s dětmi. Na základě zkušeností z pilotáže byly gradace zjemňované, či jinak upravované.


Žádné komentáře:

Okomentovat