7.1.20

4.-5. 6.: Konference Rozpravy 2020 - O školní a institucionální výchově aneb Inkluze v proměnách času

Před deseti lety se uskutečnil první ročník Rozprav, tehdy pouze nad ústavní péčí. Bylo nás něco přes třicet a jednodenní akce sloužila spíš k utužení kolegiality mezi řediteli školských výchovných zařízení v době, kdy po dvanácti letech intenzivní komunikace s ministerstvem začalo váznout téměř vše. Cítili jsme potřebu po zachování komunikace mezi zařízeními pečujícími o rizikové děti a mládež. Myšlenka jít touto cestou byla velmi šťastná, protože již při třetím ročníku jsme registrovali přes sto účastníků. No, a v loňském roce nás bylo již na sto devadesát a zaplnili jsme dva hotely v Sepetné.

Scénář letošního desátého ročníku jsme se opět snažili zachovat na bázi mezioborového přístupu k problematice výchovy a vzdělávání. Mohla by to být taková skrytá nápověda rozhodujícím složkám, jak celý problém uchopit, protože současný stav není, díky minimální mezirezortní spolupráci a maximální snaze politických neziskových organizací příliš utěšený. Ohrožené děti nejsou pouze ty ve výchovných institucích, ale všechny ty, které jsou zatíženy nějakým hendikepem omezujícím uplatnění ve společnosti. Proto je zařazeno i téma tranzitních programů mládeže se speciálními vzdělávacími potřebami, jako možná prevence neúspěšných odchodů ze vzdělávání. Navíc zde máme otázku reformy financování regionálního školství…

Kdy: 4. a 5. června 2020
Kde: Horský hotel Sepetná (Beskydy)

Program:

4. června 2020 od 13 hodin:

 • Zahájení programu - Jaroslava Wenigerová
 • Nezletilí pachatelé - Vladimíra Knýblová (soudce Okresního soudu)
 • Může být inkluze tématem i pro OSPOD? - Lucie Bordovská a Hana Voříšková (Profesní komora sociálně právní ochrany dětí)Inkluze na úprku 
 • Petr Lehký (ředitel ZŠ Hradec Králové)
 • Inkluze - příležitost či zmar? - Jan Košíček (Ředitel Výchovného ústavu Moravský Krumlov)
 • Enyky, benyky inkluze - Jakub Dvořák (ředitel Soukr. spec. školy "Slunce")
 • Práce s odlišností a znevýhodněním dítěte v ústavní výchově - Božena Lányová (psychoterapeut Liberec)
 • Pedopsychiatrické reminiscence rozprav - Jaroslav Matýs (dětský psychiatr)
 • Inkluze a duševní zdraví dítěte - Dana Trávníčková (primářka PN Opava)
 • Inkluze a nekrofilní pedagogika - Jan Kožnar (PN Pha Bohnice)
 • Panelová diskuse nad referáty (moderuje Jiří Pilař)

5. 6. 2020 od 9 hodin - workshopy:

 • Společné vzdělávání z pohledu etopeda - Jiří Pilař (dětský terapeut)
 • Je práce s rodinou ve výchovném zařízení možná? - Lucie Myšková (psycholog)
 • Co s odborností v dnešním světě? - Jaroslav Matýs (dětský psychiatr)
 • Závěr konference - Jiří Pilař

Pro zájemce zašleme pozvánku s přihláškou a podrobným programem, pište na jmzpilar@gmail.com.

Žádné komentáře:

Okomentovat