29.1.20

Zdeněk Sotolář: Na Kutnohorsko udeří eduvirus. Zdrojem nákazy jsou neziskovky.

Kutnohorsko si totiž vybral nadační fond Eduzměna, aby tu provětral 200 milionů korun, ke kterým se slétl hned celý roj neziskovek. Naplánovaná je už dokonce celá první pětiletka. To má tradici.

Veronika Valíková: A pak že se nikdo nestará o školství

Nářky na vzdělávání českých dětí slyšíme stále. Na jedné straně jsou citovány výsledky různých mezinárodních šetření v matematické, čtenářské a jiných gramotnostech, na straně druhé je pranýřováno prakticky vše, co k fungování škol patří.

Martin Bajtler: Novým bytům chybí školy. Kapacity škol nestačí chystané výstavbě

Na pražských brownfieldech čeká na výstavbu sedmdesát tisíc bytů. Poté, co začnou vznikat velké čtvrti jako Smíchov City, Parková čtvrť na Nákladovém nádraží Žižkov nebo třeba Westpoint na místě velkého skladového areálu v Praze 6, má v metropoli postupně přibýt bydlení pro tisíce lidí. Ti ale budou potřebovat i dostatečnou infrastrukturu. Vedle dopravy a služeb je to také školství.

MŠMT: Normativy církevních škol na rok 2020

MŠMT stanovilo v souladu s ustanovením § 162 odst. 1 a 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů „Normativy neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2020 pro účely poskytování dotací církevnímu školství".

MŠMT: Normativy soukromých škol na rok 2020

MŠMT stanovilo v souladu se zákonem č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů „Normativy neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2020 pro účely poskytování dotací soukromému školství", čj. MSMT-1338/2020.

Petr Bouška: Hodnotit výkresy dětí ve škole je chyba, každý se umí vyjádřit uměním. Jak funguje arteterapie?

„Máme potřebu zanechat stopy, tvořit, vtiskávat tvar a zkoumat hmotu. Podívejte se, co jsou malé děti schopny provést s krupicovou kaší posypanou kakaem,“ myslí si psychoterapeutka a lektorka Karin Emily. Arteterapie je léčba uměním. Vystavovat se umění a aktivně tvořit má pozitivní účinky, není pravda, že musíme mít výtvarné vzdělání. Právě naopak, výtvarně nevzdělaní se často vyjadřují spontánněji, nestylizují. Nemají představy o tom, jak by dílo mělo vypadat.


28.1.20

Veronika Ruppert: Diskriminace je drahá a neefektivní, řešme nerovnost v přístupu ke vzdělání, říká sociolog Dan Prokop

Chudoba a exekuce, nerovné vzdělávání a rostoucí populismus v Česku. Tyto problémy rozebírá v nové knize s názvem Slepé skvrny sociolog Dan Prokop. „Když určité menšině zabraňujete získat dobré vzdělání, zabraňujete jí ve snažení. Diskriminace vede k tomu, že lidé necítí výsledky vlastní snahy,“ říká Dan Prokop. Je přesvědčený, že nerovnost v přístupu ke vzdělání se každé společnosti dlouhodobě prodraží.


Zvýšit kvalitu vzdělávání se Nadační fond Eduzměna rozhodl na Kutnohorsku

Nadační fond Eduzměna spustí pětiletý pilotní projekt zaměřený na zkvalitnění vzdělávání v Kutnohorském regionu. Shodli se na tom zástupci fondu, jeho obsahoví partneři, za jejichž přispění se rodí náplň projektu, i představitelé regionu. Projekt se zaměří na čtyřicítku mateřských, základních a středních škol v regionu Kutnohorska. Jeho cílem je dosáhnout toho, aby děti chodily do školy rády, zlepšily se v základních gramotnostech, dokázaly řešit problémy a ze školy odcházely připravené na budoucnost.

13. 2.: Kulatý stůl SKAV a EDUin na téma: Nakolik dnešní maturita odpovídá cílům vzdělávání?

Na únor pracovníci SKAV a EDUin připravili Kulatý stůl SKAV a EDUin na téma Nakolik dnešní maturita odpovídá cílům vzdělávání? Debata proběhne 13. února 2020 od 14 do 16 hodin v Pražském kreativním centru, Staroměstské nám. 4/1, Praha 1.

Na obědy pro děti nemá finance čím dál více rodičů. Díky projektu Obědy pro děti jich dnes obědvá 8382

První polovina školního roku 2019/2020 se chýlí ke konci. Počet dětí, které obědvají díky projektu Obědy pro děti stále roste. Na konci loňského školního roku 2018/2019 obědvalo v projektu obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN celkem 8119 na celkem 939 školách. Dnes obědvá celkem už 8382 dětí na 955 školách po celé České republice. Nejvíce obědvajících dětí je v Moravskoslezském, Ústeckém a Středočeském kraji. Je to alarmující, čísla totiž stále nejsou konečná!

Neučebnice fyziky: Koronavirus aneb smutný obrázek školství?

Nedá mi to nenapsat pár postřehů o tématu, který hýbe světem, vzhledem ke vzdělání. A to konkrétně k ověřování informací, statistice a biologii.

Pavel Přibyl: Problémy ve škole budou, dokud se rodičům nesáhne na dávky, zní z Bíliny

Vedení i učitele základní školy Za Chlumem v Bílině, která se nachází v takzvané vyloučené lokalitě, trápí narůstající agresivita žáků, ale i jejich zákonných zástupců. Chtějí se proto formou otevřeného dopisu obrátit na ministerstvo školství, předsedu vlády i na poslance.

27.1.20

Tomáš Samek, Lukáš Matoška: Které hodnoty podporuje naše školství?

Vysokoškolské vzdělání posiluje podle některých výzkumů orientaci na druhé lidi a hodnoty jako univerzalismus a benevolenci. Nepřímo tím podporuje společenskou soudržnost. Česká republika je v Evropě jediná, kde tomu tak není – jmenované hodnoty se u našich vysokoškoláků vyskytují méně než ve zbytku populace. Čím je to způsobeno? Odpovídají socioložka Dana Hamplová a sociologové Martin Buchtík a Tomáš Katrňák.

Alžběta Janíčková: Žák čtvrté třídy fyzicky napadl učitelku

Závidíte učitelům, že zase dostali přidáno? Jenomže závidět jim není co, poněvadž učitelský chlebíček se stává čím dál tvrdším. Dokazují to například incidenty na Základní škole JUDr. Mareše ve Znojmě, kde došlo ke dvěma hrubým útokům na pedagogy. K něčemu takovému došlo v historii školy poprvé. Postavili se zde k tomu ale čelem. Nepříjemné události komentuje ředitelka Eva Hubatková zcela nezakrytě.

Zdeněk Sotolář: Začarovaný kruh silového přístupu ke školám aneb na koho nám chybí páky

V posledním komentáři psychologa Václava Mertina v Učitelských novinách jako by rezonovalo jedno opakované klišé. Na školu přitlačíme, rodičům ustoupíme. „Od první třídy by měl být tělocvik fakticky radostnou a lákavou událostí. Zrušil bych tedy u tělocviku známkování. Radost nejde a ani nemá smysl známkovat.“ Kdo by tak líbivá a chytlavá slůvka nepodepsal? Jsou přece součástí hned několika trendů. Jednak za všechno může škola, jednak rodičům (parťákům) je potřeba neustále ustupovat.

Jana Karvaiová: Co je spravedlivé

Dnes jsem přemýšlela o dvou, na první pohled, zcela nesourodých věcech. O důchodech a povinné školní docházce. Je možné, že tyto dvě věci spolu nějak souvisí?

Středoškolský startup roku zachraňuje lidské životy. Aplikaci Daruju krev vytvořil 19letý student z Přerova

Republikové finále programu Soutěž a Podnikej proběhlo 24. ledna 2020 v pražském HubHub Paláci ARA. Deset středoškolských startupů se utkalo o titul vítěze, který si odnesl autor projektu Daruju krev, 19letý David Stančík z Přerova. Jako hlavní cenu získal 10denní cestu do Chicaga. Finále 4. ročníku soutěže ukázalo, že středoškoláci mají velký zájem pomáhat svému okolí a hledat neotřelá řešení převážně environmentálních problémů.

Společnosti učitelů českého jazyka a literatury: Hádky o matematiku maturitní zkoušku z češtiny nevyřeší

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR projednává maturitní novelu, která by měla odložit povinnou maturitu z matematiky od roku 2021 a redukovat maturitní zkoušku pouze na didaktické testy, tedy vrátit slohové práce a ústní zkoušení zpět do kompetence škol.

28. 1.: CinEd: nabídka filmů pro kulturní centra a vzdělávací instituce

Evropský vzdělávací program v oblasti filmové výchovy CinEd, který organizuje akreditované semináře MŠMT v rámci DVPP čeká významné setkání partnerských zemí. Vedle českých odborníků se do Prahy sjedou odborníci filmové výchovy z Bulharska, Finska, Francie, Itálie, Litvy, Portugalska, Rumunska a Španělska. U té příležitosti chystá CinEd představení své činnosti, která spočívá v bezplatném edukativním programu pro školy.

Michal Černý: Vyhledávání informací pro pokročilé I.: kde vyhledávat

Vyhledávání informací patří mezi základní činnosti, které člověk musí v dnešní společnosti dělat. Zdálo by se, že s příchodem Google jako by bylo snadné nalézt libovolnou informaci. Jako by dovednosti vyhledávat a užívat nějaké pokročilejší techniky ztratily své místo ve světě. V článku si ukážeme, že to zdaleka nemusí být tak snadné, jak se na první pohled zdá, a představíme řadu netradičních vyhledávačů.

Karel Gargulák: Plošná státní maturita ze tří předmětů žáky z obchodky, zemědělky, strojky či jiné odborné střední školy lépe matematiku nenaučí. Ani lidi z nástaveb se nanaučí lépe anglicky!

Ať se nad odhadem dopadů zavedené plošné státní maturity ze tří předmětů zamyslíte jakkoliv optimistiky (samotný Cermat říká, že třeba povinnou matiku nedá 25-30 % žáků na první pokus), tj. jde počítat s tím, že se žáci více nadrtí na test (u kterého ani nikdo přesně neví co a hlavně jak, bude ověřovat), využijí opravné pokusy atd., tak pořád musíte počítat s tisíci novými mladými lidmi, kteří skončí jen se základním vzděláním.

EDUin: Diskusí o krácení dávek na bydlení ztrácíme čas. Ministerstva by měla začít spolupracovat

Tento měsíc přišlo Ministerstvo práce a sociálních věcí s návrhem na krácení dávky na bydlení rodičům záškoláků. Ministerstvo školství k němu poslalo své připomínky. Velmi dobře v nich pojmenovalo, proč krácení sociálních dávek samo o sobě, tak jako řada jiných nápadů, které si kladou za cíl rázně vyřešit komplikovaný sociální problém, nemůže fungovat. Víceméně doporučilo, aby MPSV tento nápad vzalo zpět.

EDUin: Reforma financování může být impulsem k proměně oborové struktury středního odborného školství

Od ledna se zcela změnil způsob, jakým ministerstvo školství školám rozděluje a doručuje peníze určené zejména na platy zaměstnanců škol. V pátek ministerstvo zveřejnilo rozpisy finančních prostředků pro jednotlivé školy. Své obavy z nového výpočtu projevovaly již v průběhu roku 2019 zejména střední odborná učiliště a střední odborné školy. Obávaly se toho, že po lednu 2020 budou dostávat méně peněz než dříve na platy svých nepedagogických zaměstnanců, které potřebují pro zajištění praktické výuky. Podle prvních reakcí na ministerstvem zveřejněné údaje došlo v některých případech i ke snížení objemu prostředků na pedagogické pracovníky.

Cena za literaturu pro děti a mládež „Suk – čteme všichni“ za rok 2019 na podporu čtenářské gramotnosti

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského vyhlašuje 27. ročník Ceny za literaturu pro děti a mládež „Suk – čteme všichni“ na podporu čtenářské gramotnosti. Cílem Ceny je ocenit hodnotná literární díla, vydaná v roce 2019 pro děti a mládež, a mimořádné počiny školních knihoven. Cena upozorňuje pedagogickou a ostatní veřejnost na nové tituly v této oblasti literatury a zároveň odráží čtenářské preference dětí.

Josef Mačí: Tři romské děti ve třídě. Kritické číslo, aby školy nezačaly upadat

V Česku existují desítky segregovaných romských škol. Jenže vzdělávací systém je tak decentralizovaný, že Ministerstvo školství nemá sílu problém řešit. Všechna tíha tak leží na obcích.

Bořivoj Brdička: Papírový mobil jako digitální detox v režii Googlu

Zpráva o aplikaci podporující snahu některých uživatelů mobilních zařízení obejít se po určitý čas bez jejich fyzické přítomnosti.

Lukáš Masopust: Vážený pane premiére

Vážený pane premiére, když čtu některé výroky Vašich ministrů, tak vidím v jakém že žijeme Absurdistánu. To byl takový film o zemi budoucnosti plné lidí nižších mentálních kvalit, prostě taková kolonie mentálně malomocných.

26.1.20

Vladimír Barák: Zlobivým dětem vstup do školy zakázán!

Vyrušování, šikana, agresivní chování ohrožující žáky i učitele. Stát hledá recept, jak řešit problém se zvyšujícím se počtem dětí s vážnými výchovnými problémy. Ministr školství Robert Plaga (ANO) jim plánuje zakázat školní docházku. Vrátit se budou moci až poté, co je doma „zpacifikují“ rodiče.

Lukáš Bůžek: O berlínských zdech v českém školství, aneb proč je třeba zrušit víceletá gymnázia.

Minulý rok jsme si připomněli 30 let od pádu Berlínské zdi, který nastartoval vlnu revolucí v zemích tehdejšího Sovětského bloku. Méně se ale hovořilo o jiném výročí: 30. listopadu uplynulo 40 let od vydání legendárního alba Pink Floyd The Wall. Album líčí příběh člověka jménem Pink Floyd, který – oběť i viník zároveň – svůj život obehnal zdí lhostejnosti, arogance a ignorance. Tato dvojí událost jakoby symbolizuje porevoluční osud českého školství: fyzické zdi mohou padnout, ale naše vnitřní nesvobody, pokřivené představy a nevědomost, ty jsou mnohem odolnější. Jejich hlavním dítětem jsou nové pomyslné i skutečné zdi, pomocí kterých rok co rok segregujeme naše žáky a které nesou jméno Víceletá gymnázia.

DVTV: Hollan: Maláčová je asociální osoba, horší než Drábek, reforma dávek bude katastrofa

Je strašné, kdo na ministerstvu sedí a kdo za tímhle návrhem stojí. Ministryně chce dupat po těch, kteří jsou na tom nejhůře, reforma dopadne na stovky tisíc lidí, tvrdí šéf Asociace nestátních organizací Matěj Hollan. Na svém Facebooku popsal setkání s Janou Maláčovou, na kterém údajně prohlásila, že potřebuje být tvrdá na chudé. Z toho rozhovoru jsem byl naprosto opařený, líčí Hollan. Moderoval Martin Veselovský.

DVTV: Spor o bolavé dějiny Lidic: Historii nemůžeme ignorovat, říká končící šéfka památníku

Naším úkolem je připomínat lidickou tragédii v celé její šíři, nedovedu si představit, že něco říkat budeme a něco ne, tvrdí Martina Lehmannová, která rezignovala na post ředitelky po sporu s ministrem kultury Lubomírem Zaorálkem. Podle něj neprojevovala dostatek empatie s přeživšími, kteří pak s památníkem ukončili spolupráci. Empatie mi nechybí, do funkce bych se ráda vrátila, vysvětluje.


Jiří Pilař: Kdo nejde jasně s námi, jde proti nám!

Teď jsem se dozvěděl, že moji chystanou přednášku o společném vzdělávání pro pedagogy části Prahy 12 v rámci Místního školského akčního plánu (tzv. MAP) tamní radnice zrušila. Důvodem je, že můj názor na společné vzdělávání a inkluzi je poněkud jiný, než má tamní radnice. Tedy pokud člověk není fanatický proinkluzionista, ale má v této oblasti pochybnosti o kvalitě a smysluplnosti způsobu naplňování této jinak jistě dobré myšlenky (ale jen pro ty, kteří své začlenění do běžné školní třídy, byť s podporou školy zvládnou), musí z kola ven.

Události ČT: Miliardy pro základní a střední školy

Základní a střední školy dostanou letos od státu 148 miliard korun, na platy zaměstnanců z této částky půjde 88 miliard. Ministerstvo školství peníze od letoška rozděluje podle nového systému. Už nerozhoduje počet žáků, ale počet odučených hodin. Podle resortu má tento systém přispět ke snížení rozdílů mezi jednotlivými kraji a zvýšit kvalitu vzdělávání.

Události ČT: Platy ve školství aneb Návrh na navázání platů učitelů na průměrnou mzdu

Kolik peněz si zaslouží učitelé – jde o jedno z hlavních politických témat posledních let. Naposledy kvůli nízkým výdělkům pedagogové stávkovali před necelými třemi měsíci. Z dat statistiků vyplývá, že v oboru vzdělávání pracuje v Česku skoro 300 tisíc lidí. Stanovit platy učitelů zákonem a tak, aby se odvíjely od průměrné mzdy – návrh, který chtějí ve sněmovně prosadit Piráti. Ministr školství Robert Plaga je proti.


25.1.20

Zdeněk Sotolář: Ví vůbec novináři, o čem mluví, když píší o školství?

Na webu Flowee.cz najdeme článek Známkování je kontraproduktivní, vychází z rozhovoru s Radko Sáblíkem, spoluautorem nové vzdělávací strategie. Autorkou článku je Tereza Hermochová. Vypadá mladě, mluvím o ní tedy jako o slečně.

24.1.20

Netransparentní odvolání ředitelky ZŠ Plamínkové ohrožuje setrvání Pirátů v koalici s Praha 7 Sobě

Piráti v sedmém pražském obvodu mají vážné pochybnosti o důvodech vyhlášení konkurzu a odvolání ředitelky Mgr. Jarmily Macečkové, jež vede ZŠ s rozšířenou výukou jazyků Fr. Plamínkové. Piráti se zcela ztotožňují s postojem převážné části rodičů a pedagogického sboru, ale i žáků samotných. Ti požadují zrušení konkurzu a zneplatnění odvolání ředitelky Českou školní inspekcí nejlépe hodnocené základky na Praze 7.

Čestmír Strakatý: České děti nenávidí školu, známky je ničí, říká učitel, který to málem vzdal a jel prodávat brokát do Konga

Co všechno brzdí české děti ve vzdělávání? Ředitel Střední Scioškoly Filip Dobrovolný učil mnoho let na víceletém gymnáziu a tvrdí, že problém je ve třídách, 45minutových hodinách a známkování. Chybu dělají ale taky rodiče, protože většině tento systém nevadí. Systém teď nepřipravuje děti na budoucnost.

ČT24: Novela zákona o dětských skupinách a jejich financování

Reportáž pořadu Týden v politice o semináři v Senátu, kde se debatovalo o financování dětských skupin


MŠMT: Finanční prostředky stanovené ministerstvem pro školy a pedagogickou práci školních družin, které jsou zřízené krajem, obcí, nebo dobrovolným svazkem obcí v roce 2020

V návaznosti na materiál "Principy rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2020", č.j. MSMT-168/2020, zveřejňuje ministerstvo podrobný rozpis rozpočtu pro školy a pedagogickou práci ve školních družinách, které jsou zřízené krajem, obcí, nebo dobrovolným svazkem obcí pro rok 2020.

MŠMT: Normativy pro regionální školství územních samosprávných celků na rok 2020

Normativy pro regionální školství územních samosprávných celků na rok 2020 vychází z materiálu „Principy rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2020“, č.j. MSMT-168/2020.

MŠMT: Principy rozpisu rozpočtu přímých výdajů regionálního školství územních samosprávných celků na rok 2020

Materiál č.j. MSMT-168/2020 obsahuje popis postupu při rozpisu rozpočtu přímých výdajů pro školy a školská zařízení zřizované krajem, obcí, nebo dobrovolným svazkem obcí v roce 2020.

Marek Osouch: Základní škola na nátlak inspekce opět povolí mobily, hrozila jí sankce

Na základní škole v Boskovicích na Blanensku museli ustoupit inspekci a zrušit zákaz používání mobilních telefonů o přestávkách. Měli obavu, že školu s největším počtem žáků v Česku vyškrtnou z rejstříku. Podobný krok kvůli rozhodnutí inspekce teď zvažují i jinde, kde mají stejný zákaz.

23.1.20

Lenka Prokšová: Školám chybí kvalifikovaní učitelé informatiky. Pracují raději v IT firmách

Učitelů výpočetní techniky a informatiky je nedostatek na základních, středních i vysokých školách. Pokud jsou, nemají potřebnou kvalifikaci. Ti, kteří aprobaci mají pak raději pracují za vyšší platy ve společnostech se zaměřením na informační technologie (IT).

ČŠI: Mezinárodní zpráva TALIS 2018 - český překlad

Česká školní inspekce zveřejnila mezinárodní zprávu z šetření o vyučování a učení TALIS 2018, v originálním znění i v českém překladu. Zpráva shrnuje zkušenosti, názory a postoje učitelů a ředitelů škol, komentuje výsledky žáků z 31 států OECD a dalších 17 zemí a ekonomických regionů, prezentuje zjištění doplněná o popis inspirativních přístupů ve vybraných zemích a nabízí také doporučení OECD pro tvůrce vzdělávací politiky.

Připomínka MŠMT k návrhu zákona o přídavku na bydlení

Z připomínky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vybíráme: "Zásadně nesouhlasíme s podmiňováním dávek na bydlení školní docházkou dítěte. Podle dostupných analýz má bytová nouze, resp. kvalita bydlení přímý vliv na školní neúspěšnost dětí. Podmínky pro vzdělávání dítěte a motivaci ke vzdělávání dítěte z rodiny v bytové nouzi nelze dále zhoršovat a předpokládat, že se rodina, resp. dítě ze situace nouze dostane. Další zhoršení bytové situace tak dále ohrožuje vzdělání, resp. budoucnost dítěte. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy proto doporučuje nalezení jiného restriktivního řešení a zásadně odmítá, aby sankce nespolupracujících/neplatících rodičů dopadaly na dítě a dále zhoršovaly jeho postavení."

EDUin: Maturita ze tří předmětů připraví pracovní trh o „hotové“ absolventy technických oborů

Díky povinné maturitě ze tří předmětů včetně matematiky má na pracovní trh směřovat více technicky vzdělaných mladých lidí. Odhady neúspěšnosti ale ukazují, že řadě absolventů technických oborů vstup na pracovní trh za stávajících podmínek zkomplikuje.

Radana Večeřová: Škola a..."veselé historky z natáčení"

Máte nějakou vtipnou vzpomínku na školní léta svá či svých dětí? Nebo školní průšvih, kvůli kterému jste mysleli, že nastal konec světa a dnes jím bavíte kamarády v hospodě? Sem s ním! Veselých historek z natáčení není nikdy dost!

Marek Stoniš: Noc dlouhých pravítek aneb Školství podle Jana Čižinského

Otevřený dopis žákům Základní školy Fr. Plamínkové v Praze 7

Milé žákyně, milí žáci,

jistě jste zaznamenali, že pan starosta naší pražské čtvrti Holešovice Jan Čižinský odvolal ředitelku Vaší školy Jarmilu Macečkovou. Bavíte se o tom doma s rodiči, mezi sebou ve škole o přestávce. Část rodičů Vás, žáků školy, sepsala petici proti odvolání paní ředitelky, nesouhlasí s ním také učitelský sbor, který paní ředitelka za léta, kdy Vaši školu vedla, dala dohromady.

V pátek MŠMT zveřejní částky pro školy v novém financování

Koncem týdne MŠMT zveřejní částky pro jednotlivé školy v novém financování. Údaje budou zveřejněny v elektronickém systému pro sběr dat a také na webu MŠMT.

22.1.20

Otevřený dopis rodičů a učitelů žáků ZŠ Fr. Plamínkové: Nesouhlas s konkurzem na místo ředitele ZŠ Fr. Plamínkové a žádost o jeho zrušení

Z otevřeného dopisu vybíráme: "Vyhlášení konkurzu považujeme za vyjádření nedůvěry zřizovatele k vedení naší školy. Pod vedením paní ředitelky Macečkové škola získala svou dobrou pověst, vybudovala stabilní, kvalifikovaný a přátelský kolektiv, ve škole vládne dobrá pracovní nálada. Žáci školu navštěvují rádi, jsme bezpečnou školou, která žákům poskytuje nejen prostor pro rozvoj jejich talentů, ale i pomoc při řešení nejrůznějších obtíží, díky zřízení Školního poradenského pracoviště. Na žáky jsou kladeny vysoké nároky nejen v oblasti vzdělávání, ale také na dodržování norem slušného chování, vzájemného respektu a spolupráce."

TV Praha 7: Petice proti odvolání ředitelky základní školy Fr. Plamínkové

Rodiče základní školy Fr. Plamínkové v Praze 7 se bouří. Podepisují petici proti vyhlášení konkurzu na nového ředitele školy, která má pověst jedné z nejúspěšnějších v Metropoli. V dopise, který byl doručen i naší redakci, vyvracejí tvrzení, že zřizovatel měří všem ředitelům stejným metrem. Starosta Prahy 7 Jan Čižinský odůvodňuje rozhodnutí rady tím, že současné ředitelce Jarmile Macečkové končí funkční období. Ovšem při ukončení funkčního období ředitelů jiných základních škol na Praze 7, konkurz vyhlášen nebyl, protože pro něj školské rady nehlasovaly, stejně jako u této školy.


Zdeněk Sotolář: Jaké jsou skutečné přínosy ČŠI? - Nastal čas ji úplně zrušit.

„Máme nedostatek kvalifikovaných pedagogů – a noví učitelé nenastupují, upozorňuje školní inspektor.“ A zítra vyjde slunce, dodávám stejně objevnou informaci, protože o nedostatku učitelů se ví, problém to je dnes a bude i zítra.

Piráti navrhli odstranit pokuty školkám za přijetí dětí s dočasnými zdravotními obtížemi

Návrh zákona o ochraně veřejného zdraví dnes prošel druhým čtením s pozměňovacími návrhy skupiny poslanců, mezi nimiž byli Piráti Olga Richterová a Petr Třešňák a poslanec TOP 09 Vlastimil Válek. Při současné podobě zákona nemůže být dítě – s výjimkou povinného předškolního roku – přijato k předškolnímu vzdělávání ani s lékařským zdůvodněním dočasné kontraindikace, tedy dočasné nemožnosti očkovat. To návrh poslanců mění. Příkladem aktuálního zhoršení zdravotního stavu může být atopický ekzém, leukémie nebo epilepsie, a školky dnes mohou být za přijetí dětí s těmito potížemi pokutovány. Druhý pozměňovací návrh ruší jako podmínku pro přijetí do dětského kolektivu pro předškoláky očkování proti hepatitidě typu B, která nenese epidemiologická rizika. V případě této nemoci je nutnost plošného očkování nadbytečná a rizika plynoucí z očkování převyšují jeho přínosy. Třetí návrh ruší povinnost plného proočkování dítěte jako podmínku toho, aby se mohlo účastnit aktivit jako tábory a školy v přírodě, zatímco běžných aktivit ve škole či v oddíle se přitom i dnes účastnit může.

Jiří Munich: Zdá se, že rapidně klesající podíl přihlášených žáků nemá prakticky žádný vliv na podíl úspěšnosti

Jiří Munich komentuje na sociální síti Facebook neúspěch svého modelu vztahu mezi krajskými distribucemi schopností žáků a jejich mírou úspěšnosti: "Teď se ale koukám, že neúspěch modelu možná jenom odrážel podivnou realitu v datech. Zdá se, že rapidně klesající podíl přihlášených žáků nemá prakticky žádný vliv na podíl úspěšnosti (a to bych čekal, že čím míň žáků do toho půjde, tím vyšší úspěšnost - protože se pro ni spíš rozhodnou ti v matematice jistí)."


21.1.20

Tomáš Bartovský: Starosta Čižinský si na vytipování a výběr ředitelek a ředitelů základních škol na Praze 7 najal nevládní organizaci EDUin

Zastupitel Tomáš Bartovský se na sociální síti Facebook ptá: "Proč má naše radnice zaplatit byť jedinou korunu nějaké neziskovce za práci, za kterou berou plat její úředníci? Jak souvisí uzavření smlouvy s tím, že pracovník EDUinu Michal Kaderka lobboval 30. září na jednání Výboru pro vzdělávání, sociální politiku a zdravotnictví MČ Praha 7 za plošné vypisování konkurzů na ředitele ZŠ na Praze 7?"


Antonín Jančařík: EDUin vyzval veřejnost, aby se vyjádřila ke čtyřem otázkám, které se týkají maturitní zkoušky z matematiky. Zde je můj pohled

Z odpovědí vybíráme: "Dosažení matematické gramotnosti je ale jen jedním (i když velmi významným) cílem, ke kterému má výuka matematiky směřovat. Proměna vzdělávání je spojená také s cíli v oblasti žákovských emocí, očekávání a hodnotového systému. Jedním z cílů, ke kterým má výuka matematiky na základní škole směřovat, je například rozvoj žákovy důvěry ve vlastní schopnost a dovednosti při řešení úloh. Pokud bych měl jmenovat nějakou oblast, ve které se výuka matematiky míjí cílem, je to právě toto. Mnoho žáků má z matematiky obavy, nevěří svým schopnostem, snaží se matematice vyhnout. To se často projevuje i v případě volby střední školy a přístupu k matematice v rámci středoškolského vzdělávání a třeba obavy z povinné maturity jsou důsledkem tohoto stavu."