14.12.19

Zdeněk Sotolář: Testování jako klacek, PISA jako klacek – klacek jako klacek

Každé testování se může proměnit v samoúčelný klacek. Stejně tak i mezinárodní testování PISA. Klacek teď jde z ruky do ruky a z české školy uprostřed teče krev.

Samozřejmě tento klacek neopomněl zvednout i expert Feřtek z EDUinu. Trochu ve věšteckém duchu vysvětluje, Proč se za tři roky v mezinárodních testech gramotnosti zase zhoršíme. Ono je vlastně jedno, jak dopadneme. Když se zhoršíme, bude za jasnovidce, když se zlepšíme, experti se samozřejmě shodnou, že to není díky škole, ale škole navzdory.

Problémem je, že si Feřtek vybral pouze jediný důvod budoucího zhoršení: „Důvodem bude zavedení jednotných přijímaček na střední školy.“ Možná jsou přijímačky tou nejmenší kapkou v osidlech testů, které na žáky číhají. Svoji baterii testů k devastaci českých základek připravila také ČŠI. Žádné testování nás nepostrčí k lepším vzdělávacím výsledkům.

Kromě toho si Feřtek neklade otázku, co vlastně bylo před Cermatem. Náborová džungle středních škol, přetahujících se o žáky, džungle, ve které jako lačný predátor řádil moloch sciotestů, které na rozdíl od státních přijímaček posílaly spousty peněz do soukromé kapsy. Konečně v džungli vysokých škol tento moloch řádí stále. O tom se ale v EDUinu mlčí.

Feřtekův článek se obouvá do přijímaček, ale „i tam jedna klíčová informace chybí“. Ačkoliv testují tolik vzývané gramotnosti, čtenářskou, matematickou, přírodovědnou, i testy PISA mohou tlačit školy jedním směrem, i testy PISA mohou odhalit jen jednu stránku vzdělávacích výsledků.

Oprávněné pochybnosti totiž musíme mít i o samotných testech PISA.

Převzato z autorova blogu na iDNES.cz, článek je z 12. prosince 2016.

15 komentářů:

Petr řekl(a)...

Spíš bych toto "oficiální" testování přirovnal k Damoklovu meči. Pokud se totiž dlouhodobě ukáže, že žáci jisté školy dosahují v testech podprůměrných výsledků, pak asi není s touto školou něco v pořádku.
Uvedu příklad ze středních škol s MZ. Po zjištění, že se výsledky u MZ po tři roky rapidně zhoršují (např. nástavbové obory), provede šetření ČŠI a následně může navrhnout vyškrtnutí dotčeného oboru z rejstříku.
Podobně by tomu mohlo v budoucnu být i u některých malých vesnických škol, kde dosud žáci "studovali" za jelita a jitrnice :-) :-)
PetrK

Unknown řekl(a)...

Souhlasím. Ještě další věc, kterou nikdo nezmínil - byl vzorek testovaných vybrán správně? Podivný je totiž výsledek Jihomoravského a Královéhradeckého kraje, které jak u přijímaček, tak u maturit dosahují jedny z nejlepších výsledků v republice. Důležitější než zamyšlení se nad daty a kontextem je u některých pánů radost z kopnutí do Cermatu. Vůbec jim nevadí, že vypadají jako pokrytci, protože řádění scia jim léta nevadilo.

Josef Soukal řekl(a)...

Text je z r. 2016.

Robert Čapek řekl(a)...

Cože? Jako že "řádění scia" je to samé jako "řádění Cermatu"? A někde se píše, že komu vadí Cermat, ten jásá nad Sciem? Někdo už si řádně loknul vaječného vaječného likéru, jinak si tohle spojení nemohu vysvětlit. Jinak je to samozřejmě opačně: ten, komu vadí Cermat, tomu v drtivé většině vadí jakékoliv plošné testování. Jenomže je tu fatální rozdíl: jako ředitel školy nemusím vpustit Scio za dveře, výukový svět učitele se bez Scia taky krásně obejde - ale zvůli a neblahému působení Cermatu se vyhnout nelze. P.S. Kopání do Cernatu není nikdy dost. Protože důvodů je opravdu mnoho a budeme se z nich vyhrabávat ještě roky po tom, co z Cermatu bude ohořelé zbořeniště.

Josef Soukal řekl(a)...

Přeborník na kopání do někoho a vyřvávání nesmyslů působí, jako by byl pod parou pořád.
Testy z Cermatu přinesly podstatné zkvalitnění přijímacího řízení a mnohem větší ochranu žáků před svévolnými rozhodnutími škol, z hlediska maturity pak představují nejspolehlivější část zkoušky. Fakta jsou po ruce, stačí si je nastudovat.
Oproti Sciu je Cermat daleko transparentnější a také neupřednostňuje ty, kteří si zaplatí přípravu. Návrat do světa bez testů je nemožný, už proto, že centrální testy navykly rodiče a žáky na mnohem vyšší standard, než jaký museli přijímat předtím, a současně anticermatí kampaně rodičům a žákům ukázaly, že mají v ruce nástroje - v krajním případě právní - jak se rozhodnutí škol a úřadů bránit.
Jde "jen" o to, aby testování nepřerostlo do podob známých z některých zemí na západ od nás.

Josef Soukal řekl(a)...

... žákům ukázala

Eva Adamová řekl(a)...

Z hlediska matematiky mohu konstatovat, že testy Cermat mají o několik levelů vyšší kvalitu než testy SCIO.

Vladimír Stanzel řekl(a)...

jako ředitel školy nemusím vpustit Scio za dveře - to se hned pozná odborník na slovo vzatý, spjatý se vzdělávací praxí. Že je ve hře zřizovatel, v případě SŠ tedy kraj, to náš rytíř moderní didaktiky pravděpodobně netuší. Že některé kraje před zavedením JPZ nutily všechny jimi zřizované SŠ s maturitními obory do jednotných testů (ať už SCIO nebo jiných), také neví. Moravskoslezský kraj má dlouhodobě rozjetý program Kvalita, v němž testuje žáky 1. a 3. ročníků maturitních SŠ s cílem zjistit "přidanou hodnotu" (SCIO jeden rok dalo do testů pro 3. ročník látku z literatury 4. ročníku). Účastnit se jich musíte, ať chcete, nebo ne. Tolik k možnosti nevpustit. Svět teoretiků je ovšem tak přehledný...

Vít Tomis řekl(a)...

SCIO dokonce zaslalo naší škole výsledky testů včetně doporučení, ačkoli naši žáci tyto testy vůbec nedělali. Pokud si střední skoly objednaly na příkaz zřizovatele SCIO na přijímačky, vysvětluje to výkony mnohých středoškoláků..

Jana Karvaiová řekl(a)...

A co potom, když SCIO testy jsou jako jediné kritérium pro přijetí na vysokou.

P. Vršecký řekl(a)...

Paní Karvaiová mne předešla. Jestli čapci fakt neví ani tohle....

Veronika N. řekl(a)...

Jen několik poznámek k „molochu sciotestů“:
1. Opravdu lépe peníze dávat do černé díry neefektivity než někomu, kdo to umí líp? Příjmy Scia z přijímaček byly mimochodem asi 5x menší než jsou aktuální náklady na přijímačky Cermatu. Buď lidé nechápou, že jde o peníze z rozpočtu školství, anebo spíše závidí..
2. Opravdu raději horší, ale státní? Přijímačky Scia obsahovaly test OSP, který byl pro mnoho škol hlavní důvod proč je používat. Kromě jiného tento test trochu snižuje sociální selektivitu a také na žácích nezávislý vliv kvality učitelů.
3. Opravdu raději státní, ale s komplikacemi? Výsledky byly pro školy k dispozici přijímaček den.
4. Opravdu raději povinné státní než volba školy? Přijímačky Scio si vybíraly a většinou i platily školy, výjimečně kraje. Kdo je nechtěl, nemusel.

Vít Tomis řekl(a)...

Holt každý máme se SCIO jinou zkušenost.

Josef Soukal řekl(a)...

"1. Opravdu lépe peníze dávat do černé díry neefektivity než někomu, kdo to umí líp? Příjmy Scia z přijímaček byly mimochodem asi 5x menší než jsou aktuální náklady na přijímačky Cermatu. Buď lidé nechápou, že jde o peníze z rozpočtu školství, anebo spíše závidí.."

Kde je nějaký argument pro to, že to umí Scio lépe? Zatím je jisté pouze to, že testy Scio byly jsou mnohem méně transparentní.
Náklady na centrální přijímačky lze poměřovat poměřovat pouze tím, do jaké míry nabízejí kvalitnější testy, než jsou schopny zabezpečit školy.

"2. Opravdu raději horší, ale státní? Přijímačky Scia obsahovaly test OSP, který byl pro mnoho škol hlavní důvod proč je používat. Kromě jiného tento test trochu snižuje sociální selektivitu a také na žácích nezávislý vliv kvality učitelů."
Opět - abychom se mohli přesvědčit o kvalitě testů, muselo by je Scio zveřejnit, tak, aby případné nedostatky mohly být odstraněny před vyhodnocením. Není známo nic o tom, do jaké míry výsledky testů korespondují se studijními výsledky uchazečů v dalších letech. Poskytuje Scio ukázkové testy a starší testy zdarma všem uchazečům?

"3. Opravdu raději státní, ale s komplikacemi? Výsledky byly pro školy k dispozici přijímaček den."
O jak víme, že jsou výsledky správně, když test nemohl být podroben veřejné kontrole?

"4. Opravdu raději povinné státní než volba školy? Přijímačky Scio si vybíraly a většinou i platily školy, výjimečně kraje. Kdo je nechtěl, nemusel."
Centrální testy narovnaly podmínky pro žáky v celé republice. Ukázaly, s jakými předpoklady žáci studium začínají.

Eva Adamová řekl(a)...

Paní Veroniko, velmi zajímavý je rozdíl v pohledu na přijímačky u učitelů základních škol a u učitelů ˇči spíše žeditelů středních škol.

Učitelé češtiny a matematiky základních škol, které znám, se vyjadřují ke státním přijímačkám pozitivně. Ukončily totiž totální anarchii, která před jejich zavedením panovala a která vězšině rodičů a dětí vadila, přičemý se ale našli i takoví, kteří ji zneužívali.

Ředitelé středních škol uvádějí výhrady, které zmiňujete i Vy, např. dlouhý čas vyhodnocení. Z jejich strany mi to ale přijde tak, že jim jde o jejich vlastní pohodlnost, ale také o to, že se veřejně ukázalo, jaká je úroveň žáků, které na své školy přijímají.

Jinak opakuji svůj pohled z hlediska učitele matematiky. Testy Cermat mají v současné době podstatně vyšší úroveň než testy SCIO, které v současnosti základní školy využívají v podzimním testování deváťáků. Ty jsou oproti těm, které SCIO dělalo před cca patnácti lety doslova zoufalé. A ještě k tomu testu OSP. Ano v tom skutečně mnohdy uspějí i žáci, kteří mají mizerné školní výsledky ale slušnou inteligenci, přičemž při nástupu na maturitní obor se jeich studijní problémy znovu opakují. On je totiž problém v tom, že studijní předpoklady se neskládají jen z inteligence, ale také z píle a dalších faktorů.

Okomentovat